بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی "عصا" به آب خواهم زد!!! موسی اگر ایمان داشت... من "تو" را دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سايه ي پيچك روي ديوار، مرا به ياد آغوش تو انداخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اولین سیب را از نگاهت دزدیدم، تو آنقدر خوب بودی ک جیب هایم را نگشتی..... و من، آنقدر هول بودم ک ب جای سیب، "دلم" را ب تو دادم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتوانی بخوابی، میدانی که عاشقی... زیرا اکنون، حقیقت زندگی ات، بهتر از رویاهای آن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه یکی باشه که وقتی بهش فکر میکنی!! اون قدر گرم میشی!!! که یادت میره اتاقت چقدر سرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارم به نسیم، بوسه از جنس بلور  دل مـن تـنـگ تـو بـاز ، بـاد در حـال عـبـور  بـوی چشمان تـو را می رساند به مـشام  مـی دهـــد آرامـــش ، بـــه دل نـــــا آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معنی دارد زندگی؟! وقتی هیچ اتفاقی "من و تو "را سر راه هم قرار نمی دهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بـر سـرش چـتـر گـرفـتـم ديــدم؛ او خـودش بـاران اسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید ! روزی که نه صدا اهمیت دارد و نه روز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کار نداری.....!!؟؟ زندگی نداری....!!؟؟ خواب و خوراک نداری...!!؟؟ که 24 ساعته تو قلب منی..؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران مرا یاد چتر می اندازد و چتر مرا یاد قرارمان قرارمان که یادت هست ؟ اینکه آغوشت را چتر کنی تا چشمهایم بیش از این خیس نشوند ؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلد نیست، اما دلم برایت پر میکشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستان ...حواست باشد ....دور تمام شاعرانه هایم را خط خواهم کشید اگر با آمدن "او" حتی یک سرفه کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ترش واش(یک نوع غذای شمالی) از تی دوری بوبوم خاش(استخون،لاغر) اتل متل وابیشکه (غذای شمالی) جز تو ندارم هیشکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم خــاص بودن خــاصيت توست تــــو همــيشه خاص مي مــوني ، چــون ســليقه ي مني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کار عشق استاد  به من رسم محبت یاد میداد مرا از یاد برد آخر ولی من  به جز او عالمی را بردم از یاد..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی "عصا" به آب خواهم زد!!! موسی اگر ایمان داشت... من "تو" را دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سايه ي پيچك روي ديوار، مرا به ياد آغوش تو انداخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اولین سیب را از نگاهت دزدیدم، تو آنقدر خوب بودی ک جیب هایم را نگشتی..... و من، آنقدر هول بودم ک ب جای سیب، "دلم" را ب تو دادم................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتوانی بخوابی، میدانی که عاشقی... زیرا اکنون، حقیقت زندگی ات، بهتر از رویاهای آن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه یکی باشه که وقتی بهش فکر میکنی!! اون قدر گرم میشی!!! که یادت میره اتاقت چقدر سرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارم به نسیم، بوسه از جنس بلور  دل مـن تـنـگ تـو بـاز ، بـاد در حـال عـبـور  بـوی چشمان تـو را می رساند به مـشام  مـی دهـــد آرامـــش ، بـــه دل نـــــا آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معنی دارد زندگی؟! وقتی هیچ اتفاقی "من و تو "را سر راه هم قرار نمی دهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بـر سـرش چـتـر گـرفـتـم ديــدم؛ او خـودش بـاران اسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید ! روزی که نه صدا اهمیت دارد و نه روز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کار نداری.....!!؟؟ زندگی نداری....!!؟؟ خواب و خوراک نداری...!!؟؟ که 24 ساعته تو قلب منی..؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران مرا یاد چتر می اندازد و چتر مرا یاد قرارمان قرارمان که یادت هست ؟ اینکه آغوشت را چتر کنی تا چشمهایم بیش از این خیس نشوند ؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلد نیست، اما دلم برایت پر میکشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستان ...حواست باشد ....دور تمام شاعرانه هایم را خط خواهم کشید اگر با آمدن "او" حتی یک سرفه کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل ترش واش(یک نوع غذای شمالی) از تی دوری بوبوم خاش(استخون،لاغر) اتل متل وابیشکه (غذای شمالی) جز تو ندارم هیشکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم خــاص بودن خــاصيت توست تــــو همــيشه خاص مي مــوني ، چــون ســليقه ي مني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیه چشمی به کار عشق استاد  به من رسم محبت یاد میداد مرا از یاد برد آخر ولی من  به جز او عالمی را بردم از یاد..