بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرسی که هستی و هستی را رنگ می آمیزی هیچ چیز از تو نمی خواهم فقط باش ، فقط بخند ، فقط راه برو … نه !!! راه نرو … میترسم پلک بزنم و دیگر نباشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت که میکنم... این جانی که میگویی... تمام جانم را میگیرد... نزن این حرف را... دل من جنبه ندارد... موقعی که نیستی دمار از روزگارم در می آورد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست وقتی میفهمی کسی زیر این گنبد کبود انتظارت را میکشد چه شیرین است طعم پیامکی که میگوید.... ”کجایی”.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت است . . .! آنقدر که با یادت بودم با خودت نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی حق کسی است که خیانت میکند،اما نصیب کسی میشود که وفــــــــــــــادار میماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از چند رنگی پاییز بدم میاد چون منو یاد چند رنگی بعضی از آدم ها می اندازه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتی با هر نسیمی برود... او که برایش به طوفان ها زده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانی برای قصه ها نیست نه بره ها گرگ میشوند نه گرگ ها سیر خسته ام از جنس قلابی ای آدم ها... دار میزنم خاطرات آن کسی که مرا دور زد... حالم خوب است... اما گذشته ام درد میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــــــــــــــــر  "کســـــــــــــــی" قــدر حضــــورتـــان را نمی دانــــــــد کـــــاری کنیـــــــد کـــه غیـــــابتــان  را قــــــــــــدر بـــــداند ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کسی را که تو می جویی کی خیال تو بسر دارد بس کن این ناله و زاری را بس کن او یار دگر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع!! ای شمع به چه می خندی؟؟ به شب تیره ی خاموشم؟؟ بخدا مردم از این حسرت که چرا نیست در آغوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهـا هــمـه بـهــم مــیـگـن: چـقــدر شـکـسـتــه شـدی ؟؟ دیـگــه خـبـر نـدارن مـن سـالـهاست شـکـستـم و کـسـی نـمیدونـه . .  هــه بـیــخـیــال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لب هایم مزن قفل خموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن بند گران را کزین سودا دلی آشفته دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم آن مرغ ، آن مرغی که دیریست به سر اندیشه ی پرواز دارم سرودم ناله شد در سینه ی تنگ به حسرت ها سر آمد روزگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا بگشای در تا پر گشایم بسوی آسمان روشن شعر اگر بگذاریم پرواز کردن گلی خواهم شدن در گلشن شعر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیات پر احساسه اما واسه من جا نیست  صد بار منو میبینی اما حسی پیدا نیست حتی توی رویاتم  انگار واسه من جا نیست صد بار منو میبینی  اما حسی پیدا نیست....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرسی که هستی و هستی را رنگ می آمیزی هیچ چیز از تو نمی خواهم فقط باش ، فقط بخند ، فقط راه برو … نه !!! راه نرو … میترسم پلک بزنم و دیگر نباشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت که میکنم... این جانی که میگویی... تمام جانم را میگیرد... نزن این حرف را... دل من جنبه ندارد... موقعی که نیستی دمار از روزگارم در می آورد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست وقتی میفهمی کسی زیر این گنبد کبود انتظارت را میکشد چه شیرین است طعم پیامکی که میگوید.... ”کجایی”.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت است . . .! آنقدر که با یادت بودم با خودت نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی حق کسی است که خیانت میکند،اما نصیب کسی میشود که وفــــــــــــــادار میماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از چند رنگی پاییز بدم میاد چون منو یاد چند رنگی بعضی از آدم ها می اندازه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتی با هر نسیمی برود... او که برایش به طوفان ها زده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایانی برای قصه ها نیست نه بره ها گرگ میشوند نه گرگ ها سیر خسته ام از جنس قلابی ای آدم ها... دار میزنم خاطرات آن کسی که مرا دور زد... حالم خوب است... اما گذشته ام درد میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــــــــــــــــر  "کســـــــــــــــی" قــدر حضــــورتـــان را نمی دانــــــــد کـــــاری کنیـــــــد کـــه غیـــــابتــان  را قــــــــــــدر بـــــداند ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کسی را که تو می جویی کی خیال تو بسر دارد بس کن این ناله و زاری را بس کن او یار دگر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع!! ای شمع به چه می خندی؟؟ به شب تیره ی خاموشم؟؟ بخدا مردم از این حسرت که چرا نیست در آغوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهـا هــمـه بـهــم مــیـگـن: چـقــدر شـکـسـتــه شـدی ؟؟ دیـگــه خـبـر نـدارن مـن سـالـهاست شـکـستـم و کـسـی نـمیدونـه . .  هــه بـیــخـیــال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لب هایم مزن قفل خموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم ز پایم باز کن بند گران را کزین سودا دلی آشفته دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم آن مرغ ، آن مرغی که دیریست به سر اندیشه ی پرواز دارم سرودم ناله شد در سینه ی تنگ به حسرت ها سر آمد روزگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا بگشای در تا پر گشایم بسوی آسمان روشن شعر اگر بگذاریم پرواز کردن گلی خواهم شدن در گلشن شعر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیات پر احساسه اما واسه من جا نیست  صد بار منو میبینی اما حسی پیدا نیست حتی توی رویاتم  انگار واسه من جا نیست صد بار منو میبینی  اما حسی پیدا نیست....