بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دل سنگی تو هزارتا نامه دادم نخونده پاره میشدن بازم ادامه دادم چه قدر برای دیدنت پی بهونه گشتم کوچیک شدم پیش دلت دیگه ازت گذشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ازم خواستی بمونم گفتی اعتراف میکنی اگه برم تو میمیرم خودتو خلاص میکنی گفتی که نرو عزیزم به تو عادت کردم منه نامرد بی احساس به دلت بد کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشــــق ... یِکــــ رَقـــص دونَفـَــره استــــ ، گـــاهی گـــامی به عَقَبـــ ... گــــاهی گــــامی به جـــلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتـــی کـــوتاه ترین شـــبها هــــم بـــدون تـــــو نمـــی گذشت... رحـــم کـــن عـــــشـــق مـــن! امشــــب شـــب یلـــداست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فراموش کردن نیست ،بخشیدن است.گوش کردن نیست ، درک کردن است دیدن نیست ، احساس کردن است.جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا غصه هامون راتقسیم کنیم : دوتامن... هیچی تو... میبینی؟؟؟ من هنوزم خسیسم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـدونی بن بسـتــــــ| زنـدگی کـجـاست ؟؟؟ جــایــی کـه ... نـه حـــق خــواسـتن داری نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه وانت بار نوشته بود: ظرفیت دو نفر... خودم و عشقم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که شبیه منه حالا پر پرواز شده واسه پریدنت چینو چروک های صورتم رو ببین واسه اینه که خیلی وقته ندیدمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نیست تا که کام او ز عشق خود روا کنم لعنت خدا بمن اگر بجز جفا زین سپس به عاشقان با وفا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چهره ی طبیعت افسونکار بر بسته ام دو چشم پر از غم را تا ننگرد نگاه تب آلودم این جلوه ها ی حسرت و ماتم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من... دموکراتیک ترین دولت دنیاست. آنقدر که تو را نیز همچون خودم از ته دل دوست میدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه با تو بودن و عشقم با تورا تا ابد اینگونه آغاز میکنم: یکی بود...هنوز هست...خدایا همیشه باشد...و با عشق هر روز میخوانمش تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــادت را از مــن نگیــر بگذار من هم مثل "ســهراب" بگویــم . . . دلخوشــی هــــا کم نیـــست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دو سال می گذرد من هنوز سربازم وظیفه ی شب و روزم؛ ندیده بانی توست ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر ديوانه ام كه وقتى دورم ميزنى،باز نگران توأم ك سرت گيج نرود..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دل سنگی تو هزارتا نامه دادم نخونده پاره میشدن بازم ادامه دادم چه قدر برای دیدنت پی بهونه گشتم کوچیک شدم پیش دلت دیگه ازت گذشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ازم خواستی بمونم گفتی اعتراف میکنی اگه برم تو میمیرم خودتو خلاص میکنی گفتی که نرو عزیزم به تو عادت کردم منه نامرد بی احساس به دلت بد کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشــــق ... یِکــــ رَقـــص دونَفـَــره استــــ ، گـــاهی گـــامی به عَقَبـــ ... گــــاهی گــــامی به جـــلو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتـــی کـــوتاه ترین شـــبها هــــم بـــدون تـــــو نمـــی گذشت... رحـــم کـــن عـــــشـــق مـــن! امشــــب شـــب یلـــداست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فراموش کردن نیست ،بخشیدن است.گوش کردن نیست ، درک کردن است دیدن نیست ، احساس کردن است.جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است حتی تنها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا غصه هامون راتقسیم کنیم : دوتامن... هیچی تو... میبینی؟؟؟ من هنوزم خسیسم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـدونی بن بسـتــــــ| زنـدگی کـجـاست ؟؟؟ جــایــی کـه ... نـه حـــق خــواسـتن داری نـه تــوانــایـی فـــرامــوش کـــردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه وانت بار نوشته بود: ظرفیت دو نفر... خودم و عشقم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که شبیه منه حالا پر پرواز شده واسه پریدنت چینو چروک های صورتم رو ببین واسه اینه که خیلی وقته ندیدمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نیست تا که کام او ز عشق خود روا کنم لعنت خدا بمن اگر بجز جفا زین سپس به عاشقان با وفا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چهره ی طبیعت افسونکار بر بسته ام دو چشم پر از غم را تا ننگرد نگاه تب آلودم این جلوه ها ی حسرت و ماتم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من... دموکراتیک ترین دولت دنیاست. آنقدر که تو را نیز همچون خودم از ته دل دوست میدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه با تو بودن و عشقم با تورا تا ابد اینگونه آغاز میکنم: یکی بود...هنوز هست...خدایا همیشه باشد...و با عشق هر روز میخوانمش تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــادت را از مــن نگیــر بگذار من هم مثل "ســهراب" بگویــم . . . دلخوشــی هــــا کم نیـــست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دو سال می گذرد من هنوز سربازم وظیفه ی شب و روزم؛ ندیده بانی توست ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر ديوانه ام كه وقتى دورم ميزنى،باز نگران توأم ك سرت گيج نرود..