بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ حسی قشنگ تر از این نیست که وقتی باهاش قهری نصف شب یهو یه اس ازش میاد که نوشته: اصلا معلوم هست چرا این وقت شب بغل من خالیه؟!؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه اشکاتو از صورتت پاک کنی ، اونی که باعث ناراحتیت شده رو از زندگیت پاک کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال تو نمی گردم! دنبال کسی می گردم تا تو را نشانش دهم و بگویم ” مثل او نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی، غذا نیست که بهش ناخونک بزنی، رفیق نیست که بهش کلک بزنی عشق مقدسه، باید جلوش زانو بزنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمای تو قبل هر گریه ای قسم می خورم یاد تو با منه قسم می خورم بغض این انتظار یه روزی تو آغوشمون بشکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم بهت هست كه دلواپسي، ميدونم شبات صاف و پرنور نيست بذار با همين حس نگاهت كنم، خدا شاهده چشم من شور نيست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمق آرزوى من است كه دروجودت خانه اى داشته باشم حتى به مساحت يك"ياد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعي اونجاست كه دختر با تمام عصبانيتش با مشت بكوبه روي سينه ي عشقش و بهش بگه برو تنهام بذار ولي پسر آروم بغلش كنه و بگه نزن، دستاي قشنگت درد ميگيره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُدایا... چشم های هیچ عاشقی رو... واسه رسیدن به عشقش... خیس نکن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دیر میرسم... نمیدانم چرا؟! ولی تا می آیم وقت رفتن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که میدونه اخلاقت سگه اعصاب نداری حوصله نداری بیتابی بی دلیل اما بازم میگه، میدونم حالت خوب نیست اما هنوزم مثل روز اول میخوامت…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“صفر را بستند ” تا ما به بیرون زنگ نزنیم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دوسـتـت دارم نـــشـمـار بــیـش از ســتـاره هـا ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـقـدر بــایـد بـگـذرد تـا سـالـی بـیـایـد کـه نـام یـکـی از فـصـل هـایـش بـهـار بـاشـد و یـا حـتـی نـام یـکـی از روزهـایـش؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـاهـی فـکـر مـیـکـنـم آدم هـای زیـادی هـسـتـنـد کـه مـن مـی تـوانـم بـا آنـهـا عـمـیـقـا، احـسـاس نـزدیـکـی کـنـم امـــا افـســوس نــمـی شـنـاسـمـشـان ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با "یکی بود، یکی نبود" شروع می‌شود این قصه، با یکی "ماند، یکی نماند...تمام! یکی، "من" بودم یا "تو" مهم نیست... مهم، قصه‌ای است که تمام می‌شود... 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ حسی قشنگ تر از این نیست که وقتی باهاش قهری نصف شب یهو یه اس ازش میاد که نوشته: اصلا معلوم هست چرا این وقت شب بغل من خالیه؟!؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه اشکاتو از صورتت پاک کنی ، اونی که باعث ناراحتیت شده رو از زندگیت پاک کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال تو نمی گردم! دنبال کسی می گردم تا تو را نشانش دهم و بگویم ” مثل او نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی، غذا نیست که بهش ناخونک بزنی، رفیق نیست که بهش کلک بزنی عشق مقدسه، باید جلوش زانو بزنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمای تو قبل هر گریه ای قسم می خورم یاد تو با منه قسم می خورم بغض این انتظار یه روزی تو آغوشمون بشکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم بهت هست كه دلواپسي، ميدونم شبات صاف و پرنور نيست بذار با همين حس نگاهت كنم، خدا شاهده چشم من شور نيست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عمق آرزوى من است كه دروجودت خانه اى داشته باشم حتى به مساحت يك"ياد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعي اونجاست كه دختر با تمام عصبانيتش با مشت بكوبه روي سينه ي عشقش و بهش بگه برو تنهام بذار ولي پسر آروم بغلش كنه و بگه نزن، دستاي قشنگت درد ميگيره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُدایا... چشم های هیچ عاشقی رو... واسه رسیدن به عشقش... خیس نکن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دیر میرسم... نمیدانم چرا؟! ولی تا می آیم وقت رفتن است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که میدونه اخلاقت سگه اعصاب نداری حوصله نداری بیتابی بی دلیل اما بازم میگه، میدونم حالت خوب نیست اما هنوزم مثل روز اول میخوامت…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“صفر را بستند ” تا ما به بیرون زنگ نزنیم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دوسـتـت دارم نـــشـمـار بــیـش از ســتـاره هـا ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـقـدر بــایـد بـگـذرد تـا سـالـی بـیـایـد کـه نـام یـکـی از فـصـل هـایـش بـهـار بـاشـد و یـا حـتـی نـام یـکـی از روزهـایـش؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـاهـی فـکـر مـیـکـنـم آدم هـای زیـادی هـسـتـنـد کـه مـن مـی تـوانـم بـا آنـهـا عـمـیـقـا، احـسـاس نـزدیـکـی کـنـم امـــا افـســوس نــمـی شـنـاسـمـشـان ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با "یکی بود، یکی نبود" شروع می‌شود این قصه، با یکی "ماند، یکی نماند...تمام! یکی، "من" بودم یا "تو" مهم نیست... مهم، قصه‌ای است که تمام می‌شود...