بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودن تو را باور دارم  چون خدا را باور دارم و باور دارم  که او پشتیبان همیشگی من و توست  و مارا، برای هم ، تا همیشه، «عزیز» نگه می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شراب شده اند اشکهایم... دست رنج توست... بخور بسلامتی دلبر امروزت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار پتروس! بگذار دنیا را آب ببرد در دنیایی که اقیانوس آرامَش به دنبال آرامِش می گردد سدهم بسازی فقط ... مشق شب بچه ها را زیاد می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ز غمت خیمه به میحانه زدم باز/به یاد لعل لبد بوسه به پیمانه زدم باز  در ساغر می جلوه دیدار روی تو دیدم/دیوااانه شدم نعره مستانه زدم باز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که چشم بسته روی طنابی که یک سرش در دسـت تو بود بند بازی میکردم... دریافتم که همیشه در عشق، مسأله اعتماد بـوده اسـت. میــان چشــم های بستــه مــن و دسـت های لــرزان تــو !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنت تمام زندگی ام را فروختم... به جز یک صندلی...!!!!! شاید برمیگردی خسته باشی......!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر اين دوست‌داشتن‌های بی‌دليل ... خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین شب ! شبی که تو پیش منی !  شب عجله داره برا دیدن خورشید ! ولی آرزوی منه اینه که دیگه هیچ وقت خورشید طلوع نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که بردم چون کسی روازدست دادم که دوستم نداشت.وخوشحالم که باختی چون کسی روازدست دادی که دوست داشت.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبا می گوید سهراب: همیشه خراشی است روی صورت احساس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا می فهمی من تو را می خواهم و همین ساده ترین قصه یک انسان است ،  تو مرا می خوانی  من تورا ناب ترین شعر زمان می دانم و تو هم می دانی تا ابد در دل من می مانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه به شمع بوسه زدو بال وپرش سوخت پروانه از این عشق فقط سوختن اموخت فرق منو پروانه در این است پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺖ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺸﻦ... ﯾﻬﻮﯾﯽﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯿﺸﻪ... ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰﻥ ﺍﯾﻨﺎ... ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ... ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺷﺪﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم مي لـرزد وقتي مي آيي.. و بي صـدا مي خـواني.. و مي روي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـــو عـشـق بـودی ایــن را از رفــتـنـت فــهـمـیـدم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــن را دوســت بـدار بـه سـانِ گـذر از یـک سـمـت خـیــابـان بـه سـمـتـی دیـگــر، اول بـه مــن نـگـاه کـن بـعــد بـه مـــن نـگـاه کـن بـعـد بـاز هـم مـــرا نـگـاه کـن ... ! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودن تو را باور دارم  چون خدا را باور دارم و باور دارم  که او پشتیبان همیشگی من و توست  و مارا، برای هم ، تا همیشه، «عزیز» نگه می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شراب شده اند اشکهایم... دست رنج توست... بخور بسلامتی دلبر امروزت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار پتروس! بگذار دنیا را آب ببرد در دنیایی که اقیانوس آرامَش به دنبال آرامِش می گردد سدهم بسازی فقط ... مشق شب بچه ها را زیاد می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب ز غمت خیمه به میحانه زدم باز/به یاد لعل لبد بوسه به پیمانه زدم باز  در ساغر می جلوه دیدار روی تو دیدم/دیوااانه شدم نعره مستانه زدم باز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که چشم بسته روی طنابی که یک سرش در دسـت تو بود بند بازی میکردم... دریافتم که همیشه در عشق، مسأله اعتماد بـوده اسـت. میــان چشــم های بستــه مــن و دسـت های لــرزان تــو !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از رفتنت تمام زندگی ام را فروختم... به جز یک صندلی...!!!!! شاید برمیگردی خسته باشی......!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر اين دوست‌داشتن‌های بی‌دليل ... خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین شب ! شبی که تو پیش منی !  شب عجله داره برا دیدن خورشید ! ولی آرزوی منه اینه که دیگه هیچ وقت خورشید طلوع نکنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که بردم چون کسی روازدست دادم که دوستم نداشت.وخوشحالم که باختی چون کسی روازدست دادی که دوست داشت.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبا می گوید سهراب: همیشه خراشی است روی صورت احساس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا می فهمی من تو را می خواهم و همین ساده ترین قصه یک انسان است ،  تو مرا می خوانی  من تورا ناب ترین شعر زمان می دانم و تو هم می دانی تا ابد در دل من می مانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه به شمع بوسه زدو بال وپرش سوخت پروانه از این عشق فقط سوختن اموخت فرق منو پروانه در این است پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺖ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺸﻦ... ﯾﻬﻮﯾﯽﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯿﺸﻪ... ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰﻥ ﺍﯾﻨﺎ... ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ... ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺷﺪﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم مي لـرزد وقتي مي آيي.. و بي صـدا مي خـواني.. و مي روي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـــو عـشـق بـودی ایــن را از رفــتـنـت فــهـمـیـدم ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــن را دوســت بـدار بـه سـانِ گـذر از یـک سـمـت خـیــابـان بـه سـمـتـی دیـگــر، اول بـه مــن نـگـاه کـن بـعــد بـه مـــن نـگـاه کـن بـعـد بـاز هـم مـــرا نـگـاه کـن ... ! "