بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحم کن به من .... به عقربه های ساعت ..... ک به نفس نفس افتادن.... در روزهای نبودنت .....>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا آخر پاییز عاشقت شوم...... مادرم فراموش کرده است یا شاید دیگر کاموا نداشت.. تا برای بافتنی هایش جیب ببافد ....."زمستان" ، دستانم را سرد میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه تریلی میخرم،شاگردم شو..!! فقط بخواب...!!! منم به عشقت پشت تریلی مینویسم: "بوق نزن سالار خوابه...!!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوب خوبم، لبخندت کجاست تو که میخندی همه چی زیباست تو که میخندی عشق بی ارادست  من عاشق شدم، این فوق العاددددددست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق هوس هاي عاشقانه ام  من عاشق گناه دوست داشتنم  دستهايت را بده بمن به جهنم ك مرا به جهنم ميبرند بخاطرتو....  بخاطر عشق بازي با خيال تو.....  تو خودِ بهشتي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سه تارِ مویِ سفید تو سَرَم پیدا کردم...یکی اینجا...یکی اونجا...یکی همان جا که یکبار انگشتت را فروبردی و گفتی:من عاشقتم اینو تو مغزت فرو کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـایِ خـوب از یـاد نمـیـرن ! از دل نمـیـرن ! از ذهـن نـمیـرن ! ولـی زودتـر از ایـنـ که فـکـرش رو بـکـنـی از پـیـشـت مـیـرن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی مهربانتر باش لطفا … برای شانه ام سنگین است این سرسنگینی ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ميدانستند با تو در روياهايم تا کجاها رفته ام .... بي شک سنگسارم ميکردند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را روی شانه ات بگذار تا همه بدانند همه چیز زیر سر من است....@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــسـ ـخـره سـ ـت ولــ ـی دلـ ـم واسـ ـش تــنـگ شـ ـده واسـ ه هــمـه ی اون خـُـ ـل بـازیــاش .. واسـ ه هـمـه ی اون خــ ـاطــره هـ ـا ... تــمــومــ شــ ـد ... خــ ـلاص ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود در همین لحظه از راه برسی... جوری مرا در اغوش بگیری که حتی عقربه ها هم جرات نکنند  از این لحظه عبور کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمــیــشــه از خــدا مــیــخــواهــم ک تــورا تــمــنّــایِ دلــی کــنــد ک مــثــلِ خـــودت پــر از مــحــبّــــت بــاشــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول ها باران قشنگ بود  اسمان شب های تولدم می بارید  چون می دانست عاشق بارانم ... اما از ان روزی که ان مرد توی باران رفت  از روزی که منهای او شدم  از روزی که تنها شدم  دلم باران نمی خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون به نصیحت دلم آمده است... بنگر به کجا رسیده دیوانگیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بگو... چه حسی داری... وقتی دیوانه ی توست... و تو هیچ حسی نداری...؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحم کن به من .... به عقربه های ساعت ..... ک به نفس نفس افتادن.... در روزهای نبودنت .....>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید تا آخر پاییز عاشقت شوم...... مادرم فراموش کرده است یا شاید دیگر کاموا نداشت.. تا برای بافتنی هایش جیب ببافد ....."زمستان" ، دستانم را سرد میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه تریلی میخرم،شاگردم شو..!! فقط بخواب...!!! منم به عشقت پشت تریلی مینویسم: "بوق نزن سالار خوابه...!!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوب خوبم، لبخندت کجاست تو که میخندی همه چی زیباست تو که میخندی عشق بی ارادست  من عاشق شدم، این فوق العاددددددست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق هوس هاي عاشقانه ام  من عاشق گناه دوست داشتنم  دستهايت را بده بمن به جهنم ك مرا به جهنم ميبرند بخاطرتو....  بخاطر عشق بازي با خيال تو.....  تو خودِ بهشتي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز سه تارِ مویِ سفید تو سَرَم پیدا کردم...یکی اینجا...یکی اونجا...یکی همان جا که یکبار انگشتت را فروبردی و گفتی:من عاشقتم اینو تو مغزت فرو کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـایِ خـوب از یـاد نمـیـرن ! از دل نمـیـرن ! از ذهـن نـمیـرن ! ولـی زودتـر از ایـنـ که فـکـرش رو بـکـنـی از پـیـشـت مـیـرن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی مهربانتر باش لطفا … برای شانه ام سنگین است این سرسنگینی ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ميدانستند با تو در روياهايم تا کجاها رفته ام .... بي شک سنگسارم ميکردند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را روی شانه ات بگذار تا همه بدانند همه چیز زیر سر من است....@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــسـ ـخـره سـ ـت ولــ ـی دلـ ـم واسـ ـش تــنـگ شـ ـده واسـ ه هــمـه ی اون خـُـ ـل بـازیــاش .. واسـ ه هـمـه ی اون خــ ـاطــره هـ ـا ... تــمــومــ شــ ـد ... خــ ـلاص ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود در همین لحظه از راه برسی... جوری مرا در اغوش بگیری که حتی عقربه ها هم جرات نکنند  از این لحظه عبور کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمــیــشــه از خــدا مــیــخــواهــم ک تــورا تــمــنّــایِ دلــی کــنــد ک مــثــلِ خـــودت پــر از مــحــبّــــت بــاشــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول ها باران قشنگ بود  اسمان شب های تولدم می بارید  چون می دانست عاشق بارانم ... اما از ان روزی که ان مرد توی باران رفت  از روزی که منهای او شدم  از روزی که تنها شدم  دلم باران نمی خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون به نصیحت دلم آمده است... بنگر به کجا رسیده دیوانگیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بگو... چه حسی داری... وقتی دیوانه ی توست... و تو هیچ حسی نداری...؟!