بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقدر ذهــنم را درگــیر خـــودت کــرده ای ...  کــه دیــگر حـتی نـمـیتوانم مـضمون تـازه ای پـیدا کـنم حـالا حـق میـدهی در شعـرهـایـم بــه هـمـین سـادگی بـگویـم  "دوسـتـت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانوی من.. مرد نبوده ای تا بدانی سرت بر روی بازوانم امنیت تو نیست..! آرامش من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگو دوستت دارم؛ "دوستت دارم" را با سکوت معصومانه نگاهت فریاد کن.... چشم ها دروغ نمی گویند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که دو تا چشمات میگفت یه روزی نباشم میمیره... حالا موندم که چطور هر شب راحت خوابت میگیره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبرویم را نریزی دل  ای نخورده , مست لحظه دیدار نزدیک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشق هــمـین خـنـده هـای سـاده تــوست وقــتی بـا تـمام غـصه هـایـت مـی خـنـدی تــا از تـمام غـصه هـایـم رهـا شــوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که واسه خندوندنت وقت میذارن اشکاتو دوست ندارن. پس همیشه برام بخند زیبای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقـــدتو ذهنـــم بزرگشـــ کردم ~~>که منو یادش رفـــ  ¤کسی که قسمم میداد بموندن! گفــ مزاحم نشوعشقم بفهمه !! ♡من هنوزم عاشقم,عاشق تصوراتم ازش... ¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تــــــو … اجابت تمام عـــــــــشــق است و من به تــــــــو شکوه یک قنوت عـــاشـقــانه را پیــــــش مـــی کــشـم عـــــشقم دوســـــتت دارم به اندازه ی همه ی دارایی ام کــــه تویــــی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــهربانِ مـــن .......... چگونه فراموش كنم  تـــــو را ....؟؟!! كه هم زمان  با تولدت در قلبم همه را فراموش كرده ام .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو زندگیت یه دوست واقعی پیدا کنی از همه ثروتمندتری.. و اگه اون دوست همسرت باشه خوشبخت ترین. و من خوشبخترین ثروتمند دنیا...♡♥♥♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است دنیایت یک نفر باشد و تو همان یک نفر را نداشته باشی............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو زندگی جهنم است اما نه صد رحمت به جهنم جهنم مکان اخراست اما من بدون تو روحی هستم سرگردان وحیران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یـه وقـت تنـها شـدی.. بـدون خـدا همـه رو بـیرون کـرده.. تـا فقـط خـودت باشی و خـودش.. ♥با خـدا باشیم.. قطره دریاست اگر با دریاست..♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همانند باران است اگر دیدی خیس نمی شوی جایت راعوض کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه با صفر  نه با ساعت  نه با روز  نه با شب.....  برای من  فرقی نمیکند....  ساعت چند  کدام روز  کدامین شب باشد.....  برای من که  تو را دارم  هر ثانیه ام  لحظه ای برای عاشقیست....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقدر ذهــنم را درگــیر خـــودت کــرده ای ...  کــه دیــگر حـتی نـمـیتوانم مـضمون تـازه ای پـیدا کـنم حـالا حـق میـدهی در شعـرهـایـم بــه هـمـین سـادگی بـگویـم  "دوسـتـت دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانوی من.. مرد نبوده ای تا بدانی سرت بر روی بازوانم امنیت تو نیست..! آرامش من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگو دوستت دارم؛ "دوستت دارم" را با سکوت معصومانه نگاهت فریاد کن.... چشم ها دروغ نمی گویند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که دو تا چشمات میگفت یه روزی نباشم میمیره... حالا موندم که چطور هر شب راحت خوابت میگیره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبرویم را نریزی دل  ای نخورده , مست لحظه دیدار نزدیک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشق هــمـین خـنـده هـای سـاده تــوست وقــتی بـا تـمام غـصه هـایـت مـی خـنـدی تــا از تـمام غـصه هـایـم رهـا شــوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی که واسه خندوندنت وقت میذارن اشکاتو دوست ندارن. پس همیشه برام بخند زیبای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقـــدتو ذهنـــم بزرگشـــ کردم ~~>که منو یادش رفـــ  ¤کسی که قسمم میداد بموندن! گفــ مزاحم نشوعشقم بفهمه !! ♡من هنوزم عاشقم,عاشق تصوراتم ازش... ¡¡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تــــــو … اجابت تمام عـــــــــشــق است و من به تــــــــو شکوه یک قنوت عـــاشـقــانه را پیــــــش مـــی کــشـم عـــــشقم دوســـــتت دارم به اندازه ی همه ی دارایی ام کــــه تویــــی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــهربانِ مـــن .......... چگونه فراموش كنم  تـــــو را ....؟؟!! كه هم زمان  با تولدت در قلبم همه را فراموش كرده ام .....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو زندگیت یه دوست واقعی پیدا کنی از همه ثروتمندتری.. و اگه اون دوست همسرت باشه خوشبخت ترین. و من خوشبخترین ثروتمند دنیا...♡♥♥♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است دنیایت یک نفر باشد و تو همان یک نفر را نداشته باشی............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو زندگی جهنم است اما نه صد رحمت به جهنم جهنم مکان اخراست اما من بدون تو روحی هستم سرگردان وحیران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه یـه وقـت تنـها شـدی.. بـدون خـدا همـه رو بـیرون کـرده.. تـا فقـط خـودت باشی و خـودش.. ♥با خـدا باشیم.. قطره دریاست اگر با دریاست..♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همانند باران است اگر دیدی خیس نمی شوی جایت راعوض کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه با صفر  نه با ساعت  نه با روز  نه با شب.....  برای من  فرقی نمیکند....  ساعت چند  کدام روز  کدامین شب باشد.....  برای من که  تو را دارم  هر ثانیه ام  لحظه ای برای عاشقیست....