بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــوای مــــُردن بــیـخ ِ گـوش مـن اســت هــمـانـجـایـی کـه روزی رَدِ نـفــسـهـایِ تـــــــو بـود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...!چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچ کسی بنشیند.... حتی گردوغبار.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان عاشق دل خسته ام از عشق جدايم نکنيد جز همان عاشق دل خسته صدايم نکنيد بگذاريد بميرم ز پشيماني خويش بازهمسفر خاطره هايم نکنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی تویی که عاشقش شدی ، استخوان هایت را محکم ببند همین روزها بهت میگوید دیگر نمی خواهمت و این محکم کاری اینجا به کارت می آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را به تخت میبندم تا ترکت کند... فریاد میکشد، میلرزد، خمارت میشود... رها که شد او میماند و عمری وسوسه ی تلخِ دوباره خواستن تو.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکست رو دیوار نیست ولی جاش مونده خداحافظ عشقم من و مرد می کنه نیستی ولی بدون جای نبودنت درد می کنه خداحافظ عشقم قسمت ما دوری خداحافظ عشقم قصه ما اینجوری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ب یک آغوش گرم  مهمان کن .... اهل چای یاقهوه نیستم !!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تورا..... دروغ چرا؟! خیلی تورا می خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس نشسته ماه بر گردونه عاج . به گردون مي رود فرياد امواج . چراغي داشتم، كردند خاموش، خروشی داشتم، كردند تاراج ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از نشانه های اینکه خدا بنده هاشو دوست داره اینه که « به بنده هاش توفیق دوست داشتن خودشو میده » 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی.... و ای کاش میماندی.... اماانگار این ای کاش ها حسرتی بیش نیستند. تقدیر را برای نماندنت بهانه نکن!!... مرد باش و بگو نخواستی و نماندی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند : ای بنده من سوگند به حقی که تو بر من داری «دوستت دارم»  پس تو را به حقی که بر تو دارم «دوستم بدار »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـآهـــے פـرفـهــآ وزטּ טּـבآرنـב ریـتمــ טּــבآرنـב آهـنـگــ טּבآرنـב امـآ פֿـوبــ گــوشـ ڪـטּ... בرב בآرنـב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـنـهـا نـشـسـتـه ای  چـای مـی نـوشـی و سـیـگـار مـیـکـشـی هـیـچ کـس تـو را به یـاد نــمـی آورد ایـن هــمـه آدم روی کـهـکـشـان بـه ایـن بـــزرگی و تــــو حـتـی آرزوی یــکـی نـــبـودی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی برای من , همین از "تو" گفتن هاست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو مـبـیـن کــه خــاکم از خـسـتـگی و شـکـسـتگــی هــا ! .. .. .. تــو بـخـواه تــا بــه ســویت ، ز هــوا سـبـک تــر آیــــم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــوای مــــُردن بــیـخ ِ گـوش مـن اســت هــمـانـجـایـی کـه روزی رَدِ نـفــسـهـایِ تـــــــو بـود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...!چون من نگذاشتم روی صندلی تو هیچ کسی بنشیند.... حتی گردوغبار.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان عاشق دل خسته ام از عشق جدايم نکنيد جز همان عاشق دل خسته صدايم نکنيد بگذاريد بميرم ز پشيماني خويش بازهمسفر خاطره هايم نکنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی تویی که عاشقش شدی ، استخوان هایت را محکم ببند همین روزها بهت میگوید دیگر نمی خواهمت و این محکم کاری اینجا به کارت می آید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را به تخت میبندم تا ترکت کند... فریاد میکشد، میلرزد، خمارت میشود... رها که شد او میماند و عمری وسوسه ی تلخِ دوباره خواستن تو.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکست رو دیوار نیست ولی جاش مونده خداحافظ عشقم من و مرد می کنه نیستی ولی بدون جای نبودنت درد می کنه خداحافظ عشقم قسمت ما دوری خداحافظ عشقم قصه ما اینجوری بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ب یک آغوش گرم  مهمان کن .... اهل چای یاقهوه نیستم !!....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تورا..... دروغ چرا؟! خیلی تورا می خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس نشسته ماه بر گردونه عاج . به گردون مي رود فرياد امواج . چراغي داشتم، كردند خاموش، خروشی داشتم، كردند تاراج ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از نشانه های اینکه خدا بنده هاشو دوست داره اینه که « به بنده هاش توفیق دوست داشتن خودشو میده » 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی.... و ای کاش میماندی.... اماانگار این ای کاش ها حسرتی بیش نیستند. تقدیر را برای نماندنت بهانه نکن!!... مرد باش و بگو نخواستی و نماندی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند : ای بنده من سوگند به حقی که تو بر من داری «دوستت دارم»  پس تو را به حقی که بر تو دارم «دوستم بدار »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـآهـــے פـرفـهــآ وزטּ טּـבآرنـב ریـتمــ טּــבآرنـב آهـنـگــ טּבآرنـב امـآ פֿـوبــ گــوشـ ڪـטּ... בرב בآرنـב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تـنـهـا نـشـسـتـه ای  چـای مـی نـوشـی و سـیـگـار مـیـکـشـی هـیـچ کـس تـو را به یـاد نــمـی آورد ایـن هــمـه آدم روی کـهـکـشـان بـه ایـن بـــزرگی و تــــو حـتـی آرزوی یــکـی نـــبـودی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی برای من , همین از "تو" گفتن هاست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو مـبـیـن کــه خــاکم از خـسـتـگی و شـکـسـتگــی هــا ! .. .. .. تــو بـخـواه تــا بــه ســویت ، ز هــوا سـبـک تــر آیــــم !