بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشم هایش را از پشت بگیرم دیدم طاقت اسم هایی که میگوید را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرین رهگذرم تو این خیابونِ بلند دیر اومدم که زود برم ، دل به صدای من نبند یه روز توی برقِ چشات خورشیدو پیدا می‌کنم آی شب تارِ سوت و کور ! به آرزوی من نخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم بده دکتر می گوید فقط 2 راه دارم:I SEE YOU یاICU

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فشار ارام دستانت را دوست دارم وقتی که مردانگیت را به رخ انگشتانم می کشی...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشهء دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این شقایق با نگاهی ســـرد پرپر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــرهاد دلــش شیرینـــــ مـیخواستــــــ شیـــرین خســــــــرو خـــــــــسرو... راســـت مے گفتـــــــ ـ دکــتر شـــــــریعتـے:دنــیارو بدجــــور بد ســاختــنــ ـ ـ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمها را شستم  جور دیگر دیدم باز هم فرقی نداشت تو همان بودی که باید دوست داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯾﻢ: . . . . . . . . ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ایـــن شــــهــر،  بـــی نـــقــاب قــبـولـم نــمـی کـنـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیــچ کــس شـبـیــه تــــــو نـیـســت. هـیــچ وقــت . . . هـیــچ کــس . . . شـبـیــه تــــــو نـبــوده و نـیـســت. تــــــو نـیـسـتــی . . . و ایــن . . . بـی رحمـانـه تـریـن امتـحـان خـــداسـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آرامشم ... حتی از نوع قبل طوفانش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ميروم ...... باور كن ميروم .... اما ... دلم براي بجهنم گفتن هايت تنگ ميشود !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم بهم میخورد از کلمه های:عزیزم،عشقم،گلمو...  من را همان ببین صدا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ميان خنده هاي مستانه ات نفس كم بياوري... نه از خنده... از آن بغض لعنتي كه راه نفست را بسته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن گـاهــي خــودمـم فــــرامـــوش مـيـکــنم!! چـه برســـه به اونايــي کـه از پـيـشـم رفـــتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای تو مینویسم تو به نیت هر که دوست داری بخون

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم چشم هایش را از پشت بگیرم دیدم طاقت اسم هایی که میگوید را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرین رهگذرم تو این خیابونِ بلند دیر اومدم که زود برم ، دل به صدای من نبند یه روز توی برقِ چشات خورشیدو پیدا می‌کنم آی شب تارِ سوت و کور ! به آرزوی من نخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم بده دکتر می گوید فقط 2 راه دارم:I SEE YOU یاICU

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فشار ارام دستانت را دوست دارم وقتی که مردانگیت را به رخ انگشتانم می کشی...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشهء دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این شقایق با نگاهی ســـرد پرپر میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــرهاد دلــش شیرینـــــ مـیخواستــــــ شیـــرین خســــــــرو خـــــــــسرو... راســـت مے گفتـــــــ ـ دکــتر شـــــــریعتـے:دنــیارو بدجــــور بد ســاختــنــ ـ ـ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمها را شستم  جور دیگر دیدم باز هم فرقی نداشت تو همان بودی که باید دوست داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯾﻢ: . . . . . . . . ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯿﺶ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ایـــن شــــهــر،  بـــی نـــقــاب قــبـولـم نــمـی کـنـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیــچ کــس شـبـیــه تــــــو نـیـســت. هـیــچ وقــت . . . هـیــچ کــس . . . شـبـیــه تــــــو نـبــوده و نـیـســت. تــــــو نـیـسـتــی . . . و ایــن . . . بـی رحمـانـه تـریـن امتـحـان خـــداسـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آرامشم ... حتی از نوع قبل طوفانش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ميروم ...... باور كن ميروم .... اما ... دلم براي بجهنم گفتن هايت تنگ ميشود !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم بهم میخورد از کلمه های:عزیزم،عشقم،گلمو...  من را همان ببین صدا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ميان خنده هاي مستانه ات نفس كم بياوري... نه از خنده... از آن بغض لعنتي كه راه نفست را بسته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن گـاهــي خــودمـم فــــرامـــوش مـيـکــنم!! چـه برســـه به اونايــي کـه از پـيـشـم رفـــتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای تو مینویسم تو به نیت هر که دوست داری بخون