بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوران كودكي اموختم... به چيزي كه به من تعلق ندارد فكرنكنم... اما ناگهان او همه فكرم شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص ترينم.......... انگشتان دستت زيباترين تسبيح براي نيايش هاي عاشقانه من است.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اینجا نیستی‌ تو هر کجای جهان که باشی‌ غروب جمعه که می‌‌شود فقط مال منی‌ انگار غروب روی دوش تو پرواز می‌‌کند که تنهایی‌ داغ جمعه فقط به تو لبخند می‌‌ زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون باريد ,تو بارون اشکاى چشامو نديد گرمى شونه هاشو ازم گرفت من موندمو ى تب شديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نشسته ام... در کوچه ی انتظار... وچه تاریک است این کوچه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند روز محشر با کسی که دوستش داری محشور خواهی شد.یعنی ماباهم؟چقدر برای تمام شدن دنیا بی تابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....هستـ ـی بآشـ نبآشـ ـی هستـ ـن.... بـ ـد شـ ـدم... چـ ـون کسـ ـی لیاقـ ـت خوب شـ ـدنما نداشـ ـت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دوستت دارم ! نگو که تکراریست ؛ شاید روزی برسد که نباشم تا تکرارش کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی دانم چه شد ... یا از کجا پــیدا شدی ! فقط ... خــوب کردی ادامه ی وجـــود من شدی ؛ خوب کـــردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم اگه روزى کوچه على چپ مشمول طرح ترميم بافت فرسوده شود وقتى منو تو پس از مدتها برحسب اتفاق يکديگر را ببينيم چه خاکى بر سر خواهيم کرد...!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

70 سالت هم که بشه ، بازم به مادر احتیاج داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویم راضی ام به رضای خدا............ ولی دروغ می گویم تو برگرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلی!تو بزرگترین اشتباه تاریخ را مرتکب شدی مردی را آواره کوچه وبیابان کردی که مردانه پای تو ایستاد این روزها هیچکس به پای هیچکس نمی ایستد چه برسد مردانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای مـن ، تـنـهـا بـا یـک گـل بـهـار مـی شـود. گـل روی تـو … !!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـَـب هــآ خـوآبـَـم نمـــی بــــرد... اَز درد ضَــربـــآت شـــلّــآق خــآطـرآتـــت روی قــَـلبـــم بــی اِنصــــآف... مُـ ــحــ ــکـَم زدی، جـ ــآیـَـش مــــآنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امید عبثی من چه دارم که تو را در خور؟هیچ من چه دارم که سزاوار تو؟هیچ تو همه هستی من،هستی من،تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟همه چیز تو چه کم داری؟هیچ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوران كودكي اموختم... به چيزي كه به من تعلق ندارد فكرنكنم... اما ناگهان او همه فكرم شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص ترينم.......... انگشتان دستت زيباترين تسبيح براي نيايش هاي عاشقانه من است.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست اینجا نیستی‌ تو هر کجای جهان که باشی‌ غروب جمعه که می‌‌شود فقط مال منی‌ انگار غروب روی دوش تو پرواز می‌‌کند که تنهایی‌ داغ جمعه فقط به تو لبخند می‌‌ زند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون باريد ,تو بارون اشکاى چشامو نديد گرمى شونه هاشو ازم گرفت من موندمو ى تب شديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نشسته ام... در کوچه ی انتظار... وچه تاریک است این کوچه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند روز محشر با کسی که دوستش داری محشور خواهی شد.یعنی ماباهم؟چقدر برای تمام شدن دنیا بی تابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....هستـ ـی بآشـ نبآشـ ـی هستـ ـن.... بـ ـد شـ ـدم... چـ ـون کسـ ـی لیاقـ ـت خوب شـ ـدنما نداشـ ـت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دوستت دارم ! نگو که تکراریست ؛ شاید روزی برسد که نباشم تا تکرارش کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمی دانم چه شد ... یا از کجا پــیدا شدی ! فقط ... خــوب کردی ادامه ی وجـــود من شدی ؛ خوب کـــردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم اگه روزى کوچه على چپ مشمول طرح ترميم بافت فرسوده شود وقتى منو تو پس از مدتها برحسب اتفاق يکديگر را ببينيم چه خاکى بر سر خواهيم کرد...!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

70 سالت هم که بشه ، بازم به مادر احتیاج داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویم راضی ام به رضای خدا............ ولی دروغ می گویم تو برگرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلی!تو بزرگترین اشتباه تاریخ را مرتکب شدی مردی را آواره کوچه وبیابان کردی که مردانه پای تو ایستاد این روزها هیچکس به پای هیچکس نمی ایستد چه برسد مردانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای مـن ، تـنـهـا بـا یـک گـل بـهـار مـی شـود. گـل روی تـو … !!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـَـب هــآ خـوآبـَـم نمـــی بــــرد... اَز درد ضَــربـــآت شـــلّــآق خــآطـرآتـــت روی قــَـلبـــم بــی اِنصــــآف... مُـ ــحــ ــکـَم زدی، جـ ــآیـَـش مــــآنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امید عبثی من چه دارم که تو را در خور؟هیچ من چه دارم که سزاوار تو؟هیچ تو همه هستی من،هستی من،تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟همه چیز تو چه کم داری؟هیچ...