بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ک بودیم,تا 10 میشمردیم و فکر میکردیم آخرِ همه چیز تا 10 ِ... الان نمیونم آخرِ دوست داشتن تا چنده... اما دوســتــــتــــــ دآرم قدِ ده تایِ بچگیمون... با همون صداقت....با همون کیفیت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت چه بخواهم ز خدا......؟! بهتر از اینکه خودش پنجزه ی باز اتاقت باشد عشق محتاج نگاهت باشد خلق لبریز دعایت باشد و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد،"که همین نزدیکیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز را هم که “تقصیر” من بیندازی “عاشق” شدن من ، تقصیر توست  عاشقتم عمرم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو نبارد برف... اینهمه سپید ننشیند بر زمین... حالا که رد پای ما کنار هم جفت نمیشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر می کردم عشق فقط با یک نگاه آغاز می شود کــاش مـی دانـسـتــم بـا چـه چیــزهایـی تــمـام مـی شـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوبم!عاشق نیستم،فقط گاهی به یادش که می افتم دلم تنگ میشود،همین..این که عشق نیست..هست!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک میرقصد و من به زور میخندم،خاطره ها زنده میشود،تو مخندیدی و من با تمام وجود میرقصیدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون که میزنه باز جای خالی تو درد میکنه...... تو کوچه های شهر میفهمم اینو من تنهایی ادمو ولگرد میکنه...............***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد اتو هم مرا دوست خواهی داشت. می دانم! آخ .....فردا! راستی چرا فردا نمی شود؟ این شب چقدر طول کشیده.... چرا آفتاب نمی شود؟ یکی نیست بگوید خورشیدکجارفته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط سفید جاده مرا یاد خط عشقی کهنه می اندازد،هر چند کمرنگ است اما یادش در ذهنم بازی زندگی را دنبال میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم اگه قراره بین ما چیزی به هم بخوره فقط استکان باشه!!!!! اونم فقط به سلامتیت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که چو خورشید زنم سوی تو پر  چون ماه شبی میکشم از پنجره سر..... افسوس که خورشید شدی وقت غروب  افسوس که مهتاب شدی وقت سحر......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میایی تمام وجودم آرامش میگیرد و چشمانت آرامش و به من هدیه میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقده اونو میخوای......... که اگه با اون بودیو.......... منو اتفاقی جـــایـــی دیـــدی نشناسی ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی بانامردی مردمان.... من هم اگربگذارند.... دارم خرده های دلم راچسب میزنمووو راستی.... این دل دل میشود؟:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز دلگیر نیست ، دلم گیرِ پاییز است …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ک بودیم,تا 10 میشمردیم و فکر میکردیم آخرِ همه چیز تا 10 ِ... الان نمیونم آخرِ دوست داشتن تا چنده... اما دوســتــــتــــــ دآرم قدِ ده تایِ بچگیمون... با همون صداقت....با همون کیفیت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت چه بخواهم ز خدا......؟! بهتر از اینکه خودش پنجزه ی باز اتاقت باشد عشق محتاج نگاهت باشد خلق لبریز دعایت باشد و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد،"که همین نزدیکیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز را هم که “تقصیر” من بیندازی “عاشق” شدن من ، تقصیر توست  عاشقتم عمرم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو نبارد برف... اینهمه سپید ننشیند بر زمین... حالا که رد پای ما کنار هم جفت نمیشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر می کردم عشق فقط با یک نگاه آغاز می شود کــاش مـی دانـسـتــم بـا چـه چیــزهایـی تــمـام مـی شـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوبم!عاشق نیستم،فقط گاهی به یادش که می افتم دلم تنگ میشود،همین..این که عشق نیست..هست!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک میرقصد و من به زور میخندم،خاطره ها زنده میشود،تو مخندیدی و من با تمام وجود میرقصیدم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون که میزنه باز جای خالی تو درد میکنه...... تو کوچه های شهر میفهمم اینو من تنهایی ادمو ولگرد میکنه...............***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرد اتو هم مرا دوست خواهی داشت. می دانم! آخ .....فردا! راستی چرا فردا نمی شود؟ این شب چقدر طول کشیده.... چرا آفتاب نمی شود؟ یکی نیست بگوید خورشیدکجارفته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط سفید جاده مرا یاد خط عشقی کهنه می اندازد،هر چند کمرنگ است اما یادش در ذهنم بازی زندگی را دنبال میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم اگه قراره بین ما چیزی به هم بخوره فقط استکان باشه!!!!! اونم فقط به سلامتیت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که چو خورشید زنم سوی تو پر  چون ماه شبی میکشم از پنجره سر..... افسوس که خورشید شدی وقت غروب  افسوس که مهتاب شدی وقت سحر......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میایی تمام وجودم آرامش میگیرد و چشمانت آرامش و به من هدیه میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقده اونو میخوای......... که اگه با اون بودیو.......... منو اتفاقی جـــایـــی دیـــدی نشناسی ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار... چه میکنی بانامردی مردمان.... من هم اگربگذارند.... دارم خرده های دلم راچسب میزنمووو راستی.... این دل دل میشود؟:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز دلگیر نیست ، دلم گیرِ پاییز است …