بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن؛ برآمدگي گونه هايت توان آن را دارد كه اميد رفته را بازگرداند، تجربه ثابت كرده است كه گاه قوسي كوچك ، ميتواند معماري بنايي را نجات دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفته ای خاطراتت را میفرستی میان تنهایی و دلتنگی رویاهایم سرک بکشد که چه ...........؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدايت نيست... تصويرهم همينطور... امامهربونيت آنتن ميده... قدآسمون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دلتنگت نباشم !! خدای من انگار به اب میگویند خیس نباش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دلم هوای دونفره نمیخواددلم کسیومیخوادک هوای دلموداشنه باشه...بکوب لایکوووو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي مي گويم سراغم نيا,نه ايكه فراموشت كرده ام...!يا ديگر دوستت ندارم!نه من فقط فهميده ام وقتي دلت بامن نيست...بودنت مشكلي را حل نمي كندتنها دلتنگ ترم مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رســــــم زمـــونــه .. اینه رابطه هایی که به هم وصله نَمونه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه درآغــوشـت گـرفـتــه ام نـه تـورا بـوسـیـده ام نــه حـتـی مـوهـایــت را نـوازش کــرده ام امــا،بـبـیـن چـگـونـه بـرایــت مـی نـویـسـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب به بزم روی تو نگاه میکنم فارغ از اینکه من تشنه ی محبتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر "تو" مال "من" نیستی پس "من" ، دیگر زنده نیست! تنها "تو" ماندی با "او"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان ِ تو آیه هایی آسمانـی اند که پیامبری سر به هوا سالهاست گمشان کرده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکرده را تدبیر..... مارا معاف کن! به قدر کافی نوش جان کرده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آرامشِ وارونه ميخواهد يعني: “ش م ا ر ا ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نفر آدمیزاد مسلط به زبان  "آدمیزاد"  برای رفع پاره ای از دلتنگیها نیازمندیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته مجبوربشی دست سردت رو تو دست یکی دیگه بزاری که بهش هیچ حسی نداری تا فقط به یار بی معرفتت ثابت کنی که منم میتونم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهميدم كوه آنقدر سخت بود كه تنها شد يا انقدر تنها بود كه سخت شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن؛ برآمدگي گونه هايت توان آن را دارد كه اميد رفته را بازگرداند، تجربه ثابت كرده است كه گاه قوسي كوچك ، ميتواند معماري بنايي را نجات دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفته ای خاطراتت را میفرستی میان تنهایی و دلتنگی رویاهایم سرک بکشد که چه ...........؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدايت نيست... تصويرهم همينطور... امامهربونيت آنتن ميده... قدآسمون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دلتنگت نباشم !! خدای من انگار به اب میگویند خیس نباش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه دلم هوای دونفره نمیخواددلم کسیومیخوادک هوای دلموداشنه باشه...بکوب لایکوووو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي مي گويم سراغم نيا,نه ايكه فراموشت كرده ام...!يا ديگر دوستت ندارم!نه من فقط فهميده ام وقتي دلت بامن نيست...بودنت مشكلي را حل نمي كندتنها دلتنگ ترم مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رســــــم زمـــونــه .. اینه رابطه هایی که به هم وصله نَمونه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه درآغــوشـت گـرفـتــه ام نـه تـورا بـوسـیـده ام نــه حـتـی مـوهـایــت را نـوازش کــرده ام امــا،بـبـیـن چـگـونـه بـرایــت مـی نـویـسـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب به بزم روی تو نگاه میکنم فارغ از اینکه من تشنه ی محبتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر "تو" مال "من" نیستی پس "من" ، دیگر زنده نیست! تنها "تو" ماندی با "او"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان ِ تو آیه هایی آسمانـی اند که پیامبری سر به هوا سالهاست گمشان کرده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودکرده را تدبیر..... مارا معاف کن! به قدر کافی نوش جان کرده ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آرامشِ وارونه ميخواهد يعني: “ش م ا ر ا ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نفر آدمیزاد مسلط به زبان  "آدمیزاد"  برای رفع پاره ای از دلتنگیها نیازمندیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته مجبوربشی دست سردت رو تو دست یکی دیگه بزاری که بهش هیچ حسی نداری تا فقط به یار بی معرفتت ثابت کنی که منم میتونم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نفهميدم كوه آنقدر سخت بود كه تنها شد يا انقدر تنها بود كه سخت شد