بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باران میمانی ... گاه و بی گاه و بی اجازه ، خیالت بر من میبارد و من خیس خیس از تو ... دنبال هیچ سرپناهی نمیگردم ... دوست داشتنت در من بی انتهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دفتری پر از غزلم . . . . . از ترانه ام . . . . . . . لبهایت عاشقانه هجایم نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام فقط یک یاد آوری است !!! ...... خیلی دوستت دارم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایت که عامل ویرانی من ند حتی برایم یک قطره گریه نمی کنند . . . . . . ان چشم های ابی دریاییت هنوز یک قطره گریه نیز برایم نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت... مهر باطلی بود بر تمامی آیاتی که رخ تو را از من منع می کرد نازنینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گویند که من فتنه (شیفته)بر اویم... گرچه دانم همه کس (فتنه )براویند! لیک میترسم یارب! نکند راست بگویند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس ارزوهایم راچکیدم.همین 4قطره چکید: زنده .... باد... رفیق.... بامعرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــو مــی روی و مــــن رســـوب مــی شـــوم تـه مـانـده ای کـه دور بـایـد ریـخـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنین که بی همگان با تو روبرو شده ام  مرا ببخش اگر انتقام جو شده ام اگر چه لذت بخشش هزار چندین است  برای بوسه فقط انتقام شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببآر بارون یکی عشقشو گم کرده ببار باررون قرار گریه بر گرده. نمیدونم چرا بد شد چرا از خوبیام رد شد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سایه تو بالای سر من است دیگر هیچ آفتابی نمیتواند مرا بسوزاند تو را دوست دارم و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیـا بـازی کـنـیـم … خـودم را بـه خـواب زمـسـتـانـی مـی زنـم, تـو بـیـا ، بـا بـوسـه ای بـیـدارم کـن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـنـجـشـک هـا از مـــن آشـیـانـه مـی ســازنـد کــلاغ هـا بـه مـــن مـی خـنـدنـد ایـــن روزهـــا مــتـرسـکـی شــده ام کــه تــرسـانـدن نــمـی دانــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی چیزی بگم عشقم؟  راستش...  حتی خـــیــــال تــو می ارزد به داشتنِ همه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت هر چی دوست داری بنویس.اما من........همیشه خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان دل مرا هیچکس جز دل تو نمیفهمد، بیا .... بیا که بی وجود تو، من لال شده ام!!!!!!!!!!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باران میمانی ... گاه و بی گاه و بی اجازه ، خیالت بر من میبارد و من خیس خیس از تو ... دنبال هیچ سرپناهی نمیگردم ... دوست داشتنت در من بی انتهاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دفتری پر از غزلم . . . . . از ترانه ام . . . . . . . لبهایت عاشقانه هجایم نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام فقط یک یاد آوری است !!! ...... خیلی دوستت دارم ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایت که عامل ویرانی من ند حتی برایم یک قطره گریه نمی کنند . . . . . . ان چشم های ابی دریاییت هنوز یک قطره گریه نیز برایم نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت... مهر باطلی بود بر تمامی آیاتی که رخ تو را از من منع می کرد نازنینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گویند که من فتنه (شیفته)بر اویم... گرچه دانم همه کس (فتنه )براویند! لیک میترسم یارب! نکند راست بگویند؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس ارزوهایم راچکیدم.همین 4قطره چکید: زنده .... باد... رفیق.... بامعرفت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــو مــی روی و مــــن رســـوب مــی شـــوم تـه مـانـده ای کـه دور بـایـد ریـخـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنین که بی همگان با تو روبرو شده ام  مرا ببخش اگر انتقام جو شده ام اگر چه لذت بخشش هزار چندین است  برای بوسه فقط انتقام شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببآر بارون یکی عشقشو گم کرده ببار باررون قرار گریه بر گرده. نمیدونم چرا بد شد چرا از خوبیام رد شد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سایه تو بالای سر من است دیگر هیچ آفتابی نمیتواند مرا بسوزاند تو را دوست دارم و بس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـیـا بـازی کـنـیـم … خـودم را بـه خـواب زمـسـتـانـی مـی زنـم, تـو بـیـا ، بـا بـوسـه ای بـیـدارم کـن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گـنـجـشـک هـا از مـــن آشـیـانـه مـی ســازنـد کــلاغ هـا بـه مـــن مـی خـنـدنـد ایـــن روزهـــا مــتـرسـکـی شــده ام کــه تــرسـانـدن نــمـی دانــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی چیزی بگم عشقم؟  راستش...  حتی خـــیــــال تــو می ارزد به داشتنِ همه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت هر چی دوست داری بنویس.اما من........همیشه خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان دل مرا هیچکس جز دل تو نمیفهمد، بیا .... بیا که بی وجود تو، من لال شده ام!!!!!!!!!!!!!!!!!!