بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمان نگاهم شو در یک شب رویایی بگشای به روی من یک پنجره زیبایی فانوس نگاهم را آویخته ام بر در من منتظرم زیرا گفتند تو می آیی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــواب می بینـــــم دنیـــــا مــــال مـــن اســــت بیــــدار میشـــــوم و تـــــو تعبیـــرش میکنـــــی بـــــا چشمـــــانت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــاهی وقتا دلت می خواهد بکشی  تمام خاطراتی که تو ذهنت ساخت ، زندگی کرد و رفت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت میــــــــــــ دارم بیشتر از هر آنچـــــه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کسی راوادار نکن که جایی برایت درزندگی اش باز کند!چون اگر ارزشت را بداند خودش مطمعنا این کار را خواهد کرد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به جرم هرم حريم عشقمان به حصر در اشعارم محكومي!! بيخود دلت را به تغيير حكومت خوش نكن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي ان شيشه تبدار تورا«ها»كردم  اسم زيباي تورابا نفسم جاكردم شيشه بدجوردلش ابري وباراني شد شيشه رايك شبه تبديل به درياكردم باسر انگشت كشيدم به دلش عكس تورا  عكس زيباي تورا سيرتماشا كردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت نیستم..... لبهایم هم نسوخته است.... فقط تمام من تاول زده ازآشی که نخورده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتـن  همان "سرباز" وظیفـه ای ـست ؛  که با اسلحـهِ احساس روی  برجِ دیدبانـی  می ایستد  و نمیگذارد جُز «من» ،  کسـی واردِ حیطه ـی خیالَت شـود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـتــرس بـیـــا ایـنـجــا تـاریــک نـیـسـت ایـنـجــا جـایـیـسـت رویــایـی مـخـصـوص تـــــو پـشـیـمــان نـمـیـشـوی بـدون تـرس در آن قـدم بـگـذار فـقـط کـمـی تــرک دارد "ایـنـجــا قـلــــب مـــن اســـت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک به گندم گفت: مرا برای ترساندن ساختند... اما من تشنه عشق پرنده ای شدم که سهمش از من گرسنگی بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت فقــط یــک کلمـــــــه اسـت “میگـــــــــــذرد” امـــــا جان میگیرد تا بگـــــــذرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ! کار من نیست ، کار خدا ست ... دلم جایی میان نفس هایت گیر کرده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـبـا تـریـن پـازل دنـیـاسـت…  وقـتـی فـاصـلـه ی بـیـن انـگـشـتـانـم…  بـا انـگـشـتـان ” تــــو ” پـر مـیـشـود ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو وعده بهشت را هم نمیخواهم... نبودنت شروع وعده های تلخ خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند آرزوي قشنگيست رد پاي من و تو بر دشت پوشيده از برف،اما من... به همان جاده ي خاكىِ خالي از برف نيز راضي ام فقط تو در كنارم باش.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمان نگاهم شو در یک شب رویایی بگشای به روی من یک پنجره زیبایی فانوس نگاهم را آویخته ام بر در من منتظرم زیرا گفتند تو می آیی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــواب می بینـــــم دنیـــــا مــــال مـــن اســــت بیــــدار میشـــــوم و تـــــو تعبیـــرش میکنـــــی بـــــا چشمـــــانت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــــاهی وقتا دلت می خواهد بکشی  تمام خاطراتی که تو ذهنت ساخت ، زندگی کرد و رفت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت میــــــــــــ دارم بیشتر از هر آنچـــــه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کسی راوادار نکن که جایی برایت درزندگی اش باز کند!چون اگر ارزشت را بداند خودش مطمعنا این کار را خواهد کرد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به جرم هرم حريم عشقمان به حصر در اشعارم محكومي!! بيخود دلت را به تغيير حكومت خوش نكن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي ان شيشه تبدار تورا«ها»كردم  اسم زيباي تورابا نفسم جاكردم شيشه بدجوردلش ابري وباراني شد شيشه رايك شبه تبديل به درياكردم باسر انگشت كشيدم به دلش عكس تورا  عكس زيباي تورا سيرتماشا كردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت نیستم..... لبهایم هم نسوخته است.... فقط تمام من تاول زده ازآشی که نخورده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتـن  همان "سرباز" وظیفـه ای ـست ؛  که با اسلحـهِ احساس روی  برجِ دیدبانـی  می ایستد  و نمیگذارد جُز «من» ،  کسـی واردِ حیطه ـی خیالَت شـود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـتــرس بـیـــا ایـنـجــا تـاریــک نـیـسـت ایـنـجــا جـایـیـسـت رویــایـی مـخـصـوص تـــــو پـشـیـمــان نـمـیـشـوی بـدون تـرس در آن قـدم بـگـذار فـقـط کـمـی تــرک دارد "ایـنـجــا قـلــــب مـــن اســـت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک به گندم گفت: مرا برای ترساندن ساختند... اما من تشنه عشق پرنده ای شدم که سهمش از من گرسنگی بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت فقــط یــک کلمـــــــه اسـت “میگـــــــــــذرد” امـــــا جان میگیرد تا بگـــــــذرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ! کار من نیست ، کار خدا ست ... دلم جایی میان نفس هایت گیر کرده است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیـبـا تـریـن پـازل دنـیـاسـت…  وقـتـی فـاصـلـه ی بـیـن انـگـشـتـانـم…  بـا انـگـشـتـان ” تــــو ” پـر مـیـشـود ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو وعده بهشت را هم نمیخواهم... نبودنت شروع وعده های تلخ خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند آرزوي قشنگيست رد پاي من و تو بر دشت پوشيده از برف،اما من... به همان جاده ي خاكىِ خالي از برف نيز راضي ام فقط تو در كنارم باش.