بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده کنار می کشم...! هرچند ! هیچوقت پای من وسط نبود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از خودم گیج تر پیدا نمی کنم . می دانی چه وقت هایی ؟؟؟ وقتی از خودم می پرسم آخر چه دارد که عاشقش شدی ؟؟؟!!!  و هر چه می اندیشم پاسخی پیدا نمی کنم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبرا کجا رفتی و مهمان که بودی دل بی تو به دنبال این بود که تو جانان که بودی این غصه مرا کشت که غمخوار که گشتی این غم مرا سوخت  تو درمان که بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت صفحه می آزاردم ، گام بلندت کو؟ قدم بردار ، می خواهم کلید قُفل سُل باشی... طوافت می کنم از دور و فوتت می کنم وردی الهی هرکجایی در پناه چارقُل باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين آرامشي كه ازتو دارم منو پابند اين زندگي كرده....اگه نباشي يك لحظه كنارم دلم بي وقفه دنبالت ميگرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن دلتنگي آخر دوست داشتنه  به اندازه ي تمام دلتنگيهام دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقت می شوم بادبانم باش بگذار مردم هرچه حرف پشت مان می زنند باد هوا شود از آن ها دورترمان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها مثل باد می گذرند اما نمی دانم چرا به روزی که تو برگردی نزدیک نمی شوم :- (

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف دلم را می خواهی؟ می خوام بگم... روی نبودنت هم می توان حساب کرد یادت می ارزد به تمام بودن های دوستان به ظاهر دوست. همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من از صدای تو چ عاشقانه کوک شد تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست اگرشکنجه گرتویی شکنجه عذاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودنم را خواستنند له کنند نتوانستند،دست به له کردن خاطراتم زدن.‏ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی من گفت خراب.... همان کس که پاکیم را فروختم به بهای آغوشش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایـ ـــم مهم نیسـ ـــت چه میشـــود؛ به همــــه ی باورهـ ـــایم سوگنـ ـــد هیچ چیـ ـــزی برایــ ــم مهـ ـــم نیسـ ــت! فراموشـ ــت نمیکنـ ـــم یک کـ ـــلام و این یعنـ ـــی نهایــــت خوشـ ــبختی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت توانستی ارامش ببخشی بدان عاشق شده ای.. اگر نه عشقی که ارامش معشوق را بگیرد عشق نیست،خودخواهی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم بستر که زیاد است... اما به من بگو که آیا در این دنیا هم نفسی هم هست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها بیشتر می خواهم‌َت  نه این که روز  نخواهم  نه اما حسادت ماه برایم  جالب است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده کنار می کشم...! هرچند ! هیچوقت پای من وسط نبود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از خودم گیج تر پیدا نمی کنم . می دانی چه وقت هایی ؟؟؟ وقتی از خودم می پرسم آخر چه دارد که عاشقش شدی ؟؟؟!!!  و هر چه می اندیشم پاسخی پیدا نمی کنم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبرا کجا رفتی و مهمان که بودی دل بی تو به دنبال این بود که تو جانان که بودی این غصه مرا کشت که غمخوار که گشتی این غم مرا سوخت  تو درمان که بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت صفحه می آزاردم ، گام بلندت کو؟ قدم بردار ، می خواهم کلید قُفل سُل باشی... طوافت می کنم از دور و فوتت می کنم وردی الهی هرکجایی در پناه چارقُل باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين آرامشي كه ازتو دارم منو پابند اين زندگي كرده....اگه نباشي يك لحظه كنارم دلم بي وقفه دنبالت ميگرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن دلتنگي آخر دوست داشتنه  به اندازه ي تمام دلتنگيهام دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقت می شوم بادبانم باش بگذار مردم هرچه حرف پشت مان می زنند باد هوا شود از آن ها دورترمان کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها مثل باد می گذرند اما نمی دانم چرا به روزی که تو برگردی نزدیک نمی شوم :- (

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف دلم را می خواهی؟ می خوام بگم... روی نبودنت هم می توان حساب کرد یادت می ارزد به تمام بودن های دوستان به ظاهر دوست. همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من از صدای تو چ عاشقانه کوک شد تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد عذاب میکشم ولی عذاب من گناه نیست اگرشکنجه گرتویی شکنجه عذاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودنم را خواستنند له کنند نتوانستند،دست به له کردن خاطراتم زدن.‏ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی من گفت خراب.... همان کس که پاکیم را فروختم به بهای آغوشش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایـ ـــم مهم نیسـ ـــت چه میشـــود؛ به همــــه ی باورهـ ـــایم سوگنـ ـــد هیچ چیـ ـــزی برایــ ــم مهـ ـــم نیسـ ــت! فراموشـ ــت نمیکنـ ـــم یک کـ ـــلام و این یعنـ ـــی نهایــــت خوشـ ــبختی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت توانستی ارامش ببخشی بدان عاشق شده ای.. اگر نه عشقی که ارامش معشوق را بگیرد عشق نیست،خودخواهی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم بستر که زیاد است... اما به من بگو که آیا در این دنیا هم نفسی هم هست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها بیشتر می خواهم‌َت  نه این که روز  نخواهم  نه اما حسادت ماه برایم  جالب است...