بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم که میگویند هرکسی را بهر کاری ساختند مرا از بهر دوست پنداشتن تورا از بهر دشمن خواندنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران امدو به زمین گفت:این بار هم شستم اما ادمهایت را خودت بشور..انها با امدنم میگریزند..به رویم دیوار میکشند..مرا بدون چتر دوست ندارند..خودت ببین..:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سـلامـتـی اونـــایــی کــه دوسـ ـ ـ ـمـون داشـتـن ، دوسـ ـ ـ ـشـون داشـتـیـم نـــه مــا بــه اونــا گـفـتـیـم نــه اونــا بــه مـــا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ام که شرمنده نیستم مادر ...شرمنده ی تو بودن هم لیاقت میخواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه و بیابان را ول کن... میخواهم برای جستجوی آرامش سربر "سینه ات" بگذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در روزهای گرم چه کلاه ها سرم گذاشتی... زمستان سردی در راه است... خدا رحم کند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـراهـایـت جـواب نـدارد… “دوسـتـت دارم” دلـیـل نـمـی خـواهـد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی هست به اسم "آغوش" لا مصب دوای هر دردیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها که به تو گفتم کوه به کوه می گفت بهم می رسیدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست ... دلتنگی توست که به لرزه انداخته ، چهار ستون دلم را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـشــم تـــــو ذره بـیــن بــه ســوی مـــــن گــرفــت دود از کــنـده ی دلــــــــم بــلـــنـد شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هِــــــــی تو فلانیــــی !! بدون شــــب بخیر خوابیدیـــــــی ؟! هوم؟! شاید میدونیـــــی که بدون تو  هیچ ساعـــــــتی از زندگیمـــــ به خیر نیســــ ! :| :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس م اس یعنی سرک کشیدن توقلب کسی ک عاشقش هستی.وبازبون بی زبونی بگی کنارت نیستم اما همیشه بیادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقه من . . . از تو دلگیر نیستم . . . از دلم دلگیرم که بی وفایی هایت را صبورانه تحمل میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوری به دل خسته بکندی و نیفتی چرخی ده که احوال پریشان که بودی دل بی تو به جان بود و ندانست که تو امشب ................ امشب نمک سینه ی گریان که بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سربه راه است.
"يادت" را می گويم!
از گوشه دلم تکان 
نمي خورد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم که میگویند هرکسی را بهر کاری ساختند مرا از بهر دوست پنداشتن تورا از بهر دشمن خواندنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران امدو به زمین گفت:این بار هم شستم اما ادمهایت را خودت بشور..انها با امدنم میگریزند..به رویم دیوار میکشند..مرا بدون چتر دوست ندارند..خودت ببین..:-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سـلامـتـی اونـــایــی کــه دوسـ ـ ـ ـمـون داشـتـن ، دوسـ ـ ـ ـشـون داشـتـیـم نـــه مــا بــه اونــا گـفـتـیـم نــه اونــا بــه مـــا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ام که شرمنده نیستم مادر ...شرمنده ی تو بودن هم لیاقت میخواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه و بیابان را ول کن... میخواهم برای جستجوی آرامش سربر "سینه ات" بگذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در روزهای گرم چه کلاه ها سرم گذاشتی... زمستان سردی در راه است... خدا رحم کند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـراهـایـت جـواب نـدارد… “دوسـتـت دارم” دلـیـل نـمـی خـواهـد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی هست به اسم "آغوش" لا مصب دوای هر دردیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها که به تو گفتم کوه به کوه می گفت بهم می رسیدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان نیست ... دلتنگی توست که به لرزه انداخته ، چهار ستون دلم را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چـشــم تـــــو ذره بـیــن بــه ســوی مـــــن گــرفــت دود از کــنـده ی دلــــــــم بــلـــنـد شـد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هِــــــــی تو فلانیــــی !! بدون شــــب بخیر خوابیدیـــــــی ؟! هوم؟! شاید میدونیـــــی که بدون تو  هیچ ساعـــــــتی از زندگیمـــــ به خیر نیســــ ! :| :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس م اس یعنی سرک کشیدن توقلب کسی ک عاشقش هستی.وبازبون بی زبونی بگی کنارت نیستم اما همیشه بیادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقه من . . . از تو دلگیر نیستم . . . از دلم دلگیرم که بی وفایی هایت را صبورانه تحمل میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوری به دل خسته بکندی و نیفتی چرخی ده که احوال پریشان که بودی دل بی تو به جان بود و ندانست که تو امشب ................ امشب نمک سینه ی گریان که بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سربه راه است.
"يادت" را می گويم!
از گوشه دلم تکان 
نمي خورد.