بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز عکسهایش را می سوزانم...! کاری که مدت هاست عکسهایش با من می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه گوشه هم نداره بریم بشینیم خلوت کنیم این زمین گرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عاشق مثل چوب کبریت میمونه!! اول یه شعله کوچیک را روشن میکند اما چندی نمیگذرد تبدیل به آتشی بزرگ خواهد شد  که خودش هم داخل آن خواهد سوخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﺗﻮﻥ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪ!!!! . . . . . . ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﻡ ﻣﺜﻞ ما ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بامن باش... من دست همه ی اتفاقها را میگیرم که نیفتد!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى آنکه سراغى از تو نمیگیرد دلتنگ توست، و از شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود، همیشه آنکه تو او را نمى بینى نامهربان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزار تو حال خودم باشم  نمی تونم زورکی تو دل تو جاشم بزار تو حال خودم باشم  نمی خوام رویا های تو از هم بپاشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها دوست دارم ها بی فایده اند، مثل موفق باشید های آخر برگه امتحانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نديدنت سخت است... اما.... همين كه باشي دنيايم زيباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک دخــتــــــــر عـــاشق است میتوانید آن را در لــبـــخــــنــــدش ببینید... وقتی یک پـــســـر عـــــاشـــق است میتوانید آن را در چــــشـــم هایــــش ببینید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم خوب میشوم وقتی لبخندت را میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ... ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ... ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از زندگی چه می خواهم؟!!؟؟ من؛ تو باشم... تو.... پای تا سر تو زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو....  بار دیگر تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ميگردم نيست...ردِ پايت را ميگويم انگار زير سنگ فرش اين خيابان لعنتي پنهان شده است يا شايد من... در خيالم با تو قدم زده بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم را ... بـــــه روی عالــــــم و آدم بستـــــــه ام ...! مگــــــــر " دلبستـگــــی " همیــــــن نــیســــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی....به عکسهای بچگیش نخندی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز عکسهایش را می سوزانم...! کاری که مدت هاست عکسهایش با من می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه گوشه هم نداره بریم بشینیم خلوت کنیم این زمین گرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عاشق مثل چوب کبریت میمونه!! اول یه شعله کوچیک را روشن میکند اما چندی نمیگذرد تبدیل به آتشی بزرگ خواهد شد  که خودش هم داخل آن خواهد سوخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﺗﻮﻥ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪ!!!! . . . . . . ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﻡ ﻣﺜﻞ ما ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بامن باش... من دست همه ی اتفاقها را میگیرم که نیفتد!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى آنکه سراغى از تو نمیگیرد دلتنگ توست، و از شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود، همیشه آنکه تو او را نمى بینى نامهربان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزار تو حال خودم باشم  نمی تونم زورکی تو دل تو جاشم بزار تو حال خودم باشم  نمی خوام رویا های تو از هم بپاشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها دوست دارم ها بی فایده اند، مثل موفق باشید های آخر برگه امتحانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نديدنت سخت است... اما.... همين كه باشي دنيايم زيباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک دخــتــــــــر عـــاشق است میتوانید آن را در لــبـــخــــنــــدش ببینید... وقتی یک پـــســـر عـــــاشـــق است میتوانید آن را در چــــشـــم هایــــش ببینید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم خوب میشوم وقتی لبخندت را میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ... ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ... ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ... ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانی از زندگی چه می خواهم؟!!؟؟ من؛ تو باشم... تو.... پای تا سر تو زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو....  بار دیگر تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ميگردم نيست...ردِ پايت را ميگويم انگار زير سنگ فرش اين خيابان لعنتي پنهان شده است يا شايد من... در خيالم با تو قدم زده بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم را ... بـــــه روی عالــــــم و آدم بستـــــــه ام ...! مگــــــــر " دلبستـگــــی " همیــــــن نــیســــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی....به عکسهای بچگیش نخندی!