بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت. ولی بر میگردد، هر کس که نمک ما را خورد، پایش که هیج...! گردنش هم گیر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطرات ، بیهوده جان میکند . یاد تو این سوی شیشه است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوش من سرزمین توست... کاش کمی عرق میهن پرستی داشتی,"وطن فروش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل در خـیـال رفـتـن … و مـن فـکـر مـانـدن … او پـخـتـه راه اسـت و … مـن خـام رسـیـدن … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه آخر ِ شب صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط جلو چشمم ِ تصویرت همش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم،تنها خلیفه ی خدا روی زمین است . امپراتوری که گاهی باید برگردد به آخرین سلاحش . و سلاح او " گریه " است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كپك زده خواهش ميكنم پايت را از رويش بردار...احساسم را ميگويم مدتهاست كه رويش ايستاده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا ؟ کــمــی بــیـا جــلــوتــــر  مــی خــواهـــم در گوشــت چــیــزی بــگــویم ایـن یـک اعــتـراف اســت  مـــــن  بــی هستی ام..بــــی عشقــــــم دوام نــــــــمی آورم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت زندگیم شده مثل اون دفتر نقاشی خرد سالی که توش چند تا خط رنگی بیشتر نیست،نه بقیه میفهمن که چی کشیده نه خودش قدرت توضیح دادنو داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من قــول بده در تمـامــی سال هایی که باقی مانده تا ابــــد!! مـواظــب خودت باشــی... شــاید ... دیگــر نباشم که یادآوریت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــدر زیـــادی ! آنقــــدر .. که نمـــیتوان .. تمــــام ِ تـــو را “خیـــال” کــــرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بخندی با صدای بلند که کر شود آسمان و فریاد بزنی:دنیا... نامردم اگه با این صدای خنده نرقصونمت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه مثل هرکس.. مثل کسی که برایم کس دیگریست... دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکای گوله روگونتو دیدمو گریه کردم ....بارموبستم رفتم یه جا که برنگردم...حالاغرق دردم...اشتباه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پایان رسیده ام "نقطه "نمی گذارم یک "ویرگول "می گذارم  این هم امیدی ست,شاید که برگردی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت تونستي به کسي آرامش ببخشي ، بدان عاشق شدي  وگرنه عشقي که آرامش معشوق را بگيرد  خودخواهيست ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت. ولی بر میگردد، هر کس که نمک ما را خورد، پایش که هیج...! گردنش هم گیر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف پاک کن خاطرات ، بیهوده جان میکند . یاد تو این سوی شیشه است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوش من سرزمین توست... کاش کمی عرق میهن پرستی داشتی,"وطن فروش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل در خـیـال رفـتـن … و مـن فـکـر مـانـدن … او پـخـتـه راه اسـت و … مـن خـام رسـیـدن … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و رفتی و این دل ِ من منتظر بشنوه آخر ِ شب صدا گرم ِ تو از پشت ِ خط جلو چشمم ِ تصویرت همش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم،تنها خلیفه ی خدا روی زمین است . امپراتوری که گاهی باید برگردد به آخرین سلاحش . و سلاح او " گریه " است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كپك زده خواهش ميكنم پايت را از رويش بردار...احساسم را ميگويم مدتهاست كه رويش ايستاده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایا ؟ کــمــی بــیـا جــلــوتــــر  مــی خــواهـــم در گوشــت چــیــزی بــگــویم ایـن یـک اعــتـراف اســت  مـــــن  بــی هستی ام..بــــی عشقــــــم دوام نــــــــمی آورم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت زندگیم شده مثل اون دفتر نقاشی خرد سالی که توش چند تا خط رنگی بیشتر نیست،نه بقیه میفهمن که چی کشیده نه خودش قدرت توضیح دادنو داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من قــول بده در تمـامــی سال هایی که باقی مانده تا ابــــد!! مـواظــب خودت باشــی... شــاید ... دیگــر نباشم که یادآوریت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــدر زیـــادی ! آنقــــدر .. که نمـــیتوان .. تمــــام ِ تـــو را “خیـــال” کــــرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بخندی با صدای بلند که کر شود آسمان و فریاد بزنی:دنیا... نامردم اگه با این صدای خنده نرقصونمت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه مثل هرکس.. مثل کسی که برایم کس دیگریست... دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکای گوله روگونتو دیدمو گریه کردم ....بارموبستم رفتم یه جا که برنگردم...حالاغرق دردم...اشتباه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پایان رسیده ام "نقطه "نمی گذارم یک "ویرگول "می گذارم  این هم امیدی ست,شاید که برگردی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت تونستي به کسي آرامش ببخشي ، بدان عاشق شدي  وگرنه عشقي که آرامش معشوق را بگيرد  خودخواهيست ...