بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... کســــی کـــــه دلــــبــر داره، بایــــــــــــد از هـــر چـــی غـــیرِ اونــــه دل بـــرداره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم یک دنیا حرف است حرفهایی که شاید هیچ وقت تو آنها را از من نشنوی... اما هنوز دلخوشیم به اینه که هر روز در دلم یک خاطره جدید از تو می سازم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبانم باش بگذار هرچه حرف پشت مان می زنند مردم باد هوا شود دورترمان کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو..دستهای گره خوردمان... شانه به شانه...قدم به قدم..... یک جاده پاییزی و نم نم باران.... دنیا!!!!!!!بایست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گآهے شآیـב لآزمـ بـآشـב ، از یــآב ببـــریـمـ یـــاב آنهـــایـے رآ ڪـہ … بـآ نبـــوבنشآטּ بـوבنمـآن رآ ، بــہ بـآزے گـرفـتنـב ………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق دارند این چشم ها... اگر هنوز هم... خیره می شوند به دور دست ها.... این چشم ها... پشت سر مسافرشان آب ریخته اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر....که بزرگترین ارزوی من چه کم حرف است ارامش تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت،رسا ترین فریاد یک زن است.. وقتی سکوت میکند.. وقتی بحث نمیکند.. وقتی برای به کرسی نشاندن حرفش تلاش نمیکند.. بفهم..که واقعا اسیب دیده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــی بوسمت !! چه فـــرق می کند ، پشت گـــوشی ... یا پشت گــوش ! پــــرنده روی سیـــم هم ... پـــــرنده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شــــود صدایـــت را  ــهمیشـــهـ در خواب ِ من  جا بگـــذاری ?؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد ک با لبخند تو بیدار می شوم . . . این روز هر زمان ک می خواهد باشد  . . . فقط باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم مثل حس نقاشی که معشوقه اش نابیناست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بهشت نمیروم اگر...  مادرم انجا نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ریل های قطار نگاه کن ، همیشه دستهایشان در دست همدیگر قفل است ، گرچه گاهی زیر خرمنی از سنگ باشند … عاشقانه بودن ها را باید ستود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردبودنم رابگذاربه هوای، گرم بودنت بادیگران...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــــن نــمـی دانـــم چـــرا هــر کـسـی را صـــدا کـردم هــر کـس را دوســت داشــتــم نــاگــهـان در خــم کـوچــه گـم شـد ... ! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... کســــی کـــــه دلــــبــر داره، بایــــــــــــد از هـــر چـــی غـــیرِ اونــــه دل بـــرداره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم یک دنیا حرف است حرفهایی که شاید هیچ وقت تو آنها را از من نشنوی... اما هنوز دلخوشیم به اینه که هر روز در دلم یک خاطره جدید از تو می سازم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبانم باش بگذار هرچه حرف پشت مان می زنند مردم باد هوا شود دورترمان کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو..دستهای گره خوردمان... شانه به شانه...قدم به قدم..... یک جاده پاییزی و نم نم باران.... دنیا!!!!!!!بایست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گآهے شآیـב لآزمـ بـآشـב ، از یــآב ببـــریـمـ یـــاב آنهـــایـے رآ ڪـہ … بـآ نبـــوבنشآטּ بـوבنمـآن رآ ، بــہ بـآزے گـرفـتنـב ………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق دارند این چشم ها... اگر هنوز هم... خیره می شوند به دور دست ها.... این چشم ها... پشت سر مسافرشان آب ریخته اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر....که بزرگترین ارزوی من چه کم حرف است ارامش تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت،رسا ترین فریاد یک زن است.. وقتی سکوت میکند.. وقتی بحث نمیکند.. وقتی برای به کرسی نشاندن حرفش تلاش نمیکند.. بفهم..که واقعا اسیب دیده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــی بوسمت !! چه فـــرق می کند ، پشت گـــوشی ... یا پشت گــوش ! پــــرنده روی سیـــم هم ... پـــــرنده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شــــود صدایـــت را  ــهمیشـــهـ در خواب ِ من  جا بگـــذاری ?؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد ک با لبخند تو بیدار می شوم . . . این روز هر زمان ک می خواهد باشد  . . . فقط باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم مثل حس نقاشی که معشوقه اش نابیناست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بهشت نمیروم اگر...  مادرم انجا نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ریل های قطار نگاه کن ، همیشه دستهایشان در دست همدیگر قفل است ، گرچه گاهی زیر خرمنی از سنگ باشند … عاشقانه بودن ها را باید ستود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سردبودنم رابگذاربه هوای، گرم بودنت بادیگران...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــــن نــمـی دانـــم چـــرا هــر کـسـی را صـــدا کـردم هــر کـس را دوســت داشــتــم نــاگــهـان در خــم کـوچــه گـم شـد ... ! "