بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس خوبیه، تویی اینجا پیشم وقتی که میخندی من عاشقتر میشم میخوام همه عمرم کنار تو باشم میخوام عاشق ترین عاشق دنیا شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرتمند ترین کلمه دنیا : دوست دارمه که زندگیمونو تو یه لحظه عوض میکنه و آرزوی شنیدنش خیلی وقته به دلمون مونده... . . . . . اما با تمام ابوهتش پیش "مادر" لنگ میندازه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــ♥ـــــو که باشی کافیست !! مگر من به جز ... " نفـــــس " چه میخواهم عشــــــقم ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چـــه انـــتـــظـــار بـــزرگـــی اســــت... ایــــنــــکـــه بـــدانـــی... پـــشـــت هــــر دوســـتــــت دارم... چــــقــــدر دوســــتــــت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش داشتــــنـــــت  بــــه راحتـــــــی  دوستـــــ داشتــــنـــــت بــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دیوانه صدایم کنند بگذار بگویند مجنون فرقی نمی کند! من تمام هویت خود را از زمانی که اسم مرا دیگر صدا نزدی از یاد برده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز معتقدم خواب رفته پاهامان ، وگرنه فاصله اي نيست بين من تا تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دار دنیا یک چیز دارم...!!! دوستت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبای من ... می دانم دوری خیلی دور دستم بهت نمی رسد اگر ممکن است گهگاهی در مسیر باد باش مطمئن باش اینجا همیشه مشامی هست ! که در انتظارش عمیق تر میکشد تک تک نفس هایش را،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها..... دنیایم به اندازه یک نفر کوچک شده و یک نفر..... به اندازه خدا برایم بزرگ قمار بزرگی کرده ام اگر برود... دین و دنیایم را باخته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میشه زندگی کرد ولی بی نفس هرگز … همه عالم چشم من … ولی تو نفس من ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی زندم  نمیزارم اتفاقی برات بیفته چون اگه یه روز چیزیت بشه  من از غصه میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غازدیـــوانگــﮯ استــــ ایـטּ گــونــﮧ ڪﮧ مـטּ میخواهــــم هــــرنفـــس بوسیـــدטּ لــ♥ـب هاﮮ تــــــورا زاده شـــدنم مــگـر براﮮ همـیــن نـــبوده اســتـــــ ــــ ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ شمــــا  در حـــریم کدام گل ، گلاب شدی ... جناب عشق ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می دانم... جنگ جهانی سوم بر سر تو خواهد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : هستی ؟ گفت : هستم . اما نبود ... کاش می دانست تمام هستی ام را پای نیستی اش ریخته بودم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس خوبیه، تویی اینجا پیشم وقتی که میخندی من عاشقتر میشم میخوام همه عمرم کنار تو باشم میخوام عاشق ترین عاشق دنیا شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرتمند ترین کلمه دنیا : دوست دارمه که زندگیمونو تو یه لحظه عوض میکنه و آرزوی شنیدنش خیلی وقته به دلمون مونده... . . . . . اما با تمام ابوهتش پیش "مادر" لنگ میندازه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــ♥ـــــو که باشی کافیست !! مگر من به جز ... " نفـــــس " چه میخواهم عشــــــقم ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چـــه انـــتـــظـــار بـــزرگـــی اســــت... ایــــنــــکـــه بـــدانـــی... پـــشـــت هــــر دوســـتــــت دارم... چــــقــــدر دوســــتــــت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش داشتــــنـــــت  بــــه راحتـــــــی  دوستـــــ داشتــــنـــــت بــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دیوانه صدایم کنند بگذار بگویند مجنون فرقی نمی کند! من تمام هویت خود را از زمانی که اسم مرا دیگر صدا نزدی از یاد برده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز معتقدم خواب رفته پاهامان ، وگرنه فاصله اي نيست بين من تا تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دار دنیا یک چیز دارم...!!! دوستت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبای من ... می دانم دوری خیلی دور دستم بهت نمی رسد اگر ممکن است گهگاهی در مسیر باد باش مطمئن باش اینجا همیشه مشامی هست ! که در انتظارش عمیق تر میکشد تک تک نفس هایش را،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها..... دنیایم به اندازه یک نفر کوچک شده و یک نفر..... به اندازه خدا برایم بزرگ قمار بزرگی کرده ام اگر برود... دین و دنیایم را باخته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میشه زندگی کرد ولی بی نفس هرگز … همه عالم چشم من … ولی تو نفس من ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی زندم  نمیزارم اتفاقی برات بیفته چون اگه یه روز چیزیت بشه  من از غصه میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غازدیـــوانگــﮯ استــــ ایـטּ گــونــﮧ ڪﮧ مـטּ میخواهــــم هــــرنفـــس بوسیـــدטּ لــ♥ـب هاﮮ تــــــورا زاده شـــدنم مــگـر براﮮ همـیــن نـــبوده اســتـــــ ــــ ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ شمــــا  در حـــریم کدام گل ، گلاب شدی ... جناب عشق ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می دانم... جنگ جهانی سوم بر سر تو خواهد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : هستی ؟ گفت : هستم . اما نبود ... کاش می دانست تمام هستی ام را پای نیستی اش ریخته بودم .