بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله چَن‌تا قدم بود، نه هزارتا سالِ نوری... تو نخواستی که بمونی، حالا نزدیکی و دوری... دوری اما پیشِ‌رومی، ای دلیلِ خوبِ تکرار... تویی عکسِ برگِ آخر، رو تنِ کبودِ دیوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین قدم می زنم اما  حواسم به هوایی است که تو در آن نفس می کشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای وُ شهر به گِل نشسته از هجومِ سرما ... کاش لااقل خورشید را نمی بُردی ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من : به یادتم ، به اندازه ی لذت تمام شدن مشق شبهای کودکی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغلت این است ، بیایی ... عاشق کنی .... بروی . نمیدانم شاید ماموری و معذور !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشقت رو به همه دنیا نمیدم حتی یات رو به کوه و دریا نمیدم با تو میمونم واسه همیشه خاطرات تو رو چه خوب چه بد هک میکنم توی تنهاییام فقط به تو فکر میکنم با تو میمونم واسه همیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه اند فقط مینویسم تا یاد آوری کنم بیادتم باورش با توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شب شد هزار شب که دل غنچه ی ما قرار بوده واشه تو نیستی که دنیا به سازم نرقصه به کامم نباشه چقد منتظر شم که شاید ازین عشق سراغی بگیری؟ کجا؟کی؟کدوم شب منو با تمام دلت میپذیری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر فریاد هایم را سکوت کردم که اگر ب چشمانم بنگرید کر میشوید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نداشتنت دردناک است که با هیچ فریادی نمیتوانم اثباتش کنم پس سکوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع انشاء : تعطیلات خود را چگونه گذراندید ؟ - به نام خدا - فرسنگ ها دور از آغوشش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎﺗﯿﻪ ﻏﺒﺎﺭﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺗﻮ عﻤﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﺗﻮ نه ﻣﻦﺗﻮﺭﻭﻭﺍﺳﻪﺧﻮﺩﻡ ﻧﻪﺍﺯﺳﺮ هﻮﺱمﯿﺨﻮﺍﻡ عمﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ســـرزمـیـنـی زنــدگـی میــکنــم ،، که تنهـــــا خــــدایــش از پشـــت خـنـجـــر نمیــــزند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان واقعى وفادارند... اونا وقت ندارن دنبال زن ديگرى بگردند... چون مشغول پيدا کردن راهاى ديگرى براى دوستداشتن شريک زندگيشونند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی عشق می اید نه هفت سال بلکه هفتصدسال.در سیلوی قلبم ذخیرات می کنم بگو کنعانیان منتظر نباشد .تقسیم شدنی نیستی حتی اگریعقوب بیاید...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار برای همیشه میگویم ! من از زندگی دیگر احساس نمیخواهم... یک مرد مغروره لجبازه یک دنده و بد عنق میخواهم که دوست داشتنشان را داد بزند....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله چَن‌تا قدم بود، نه هزارتا سالِ نوری... تو نخواستی که بمونی، حالا نزدیکی و دوری... دوری اما پیشِ‌رومی، ای دلیلِ خوبِ تکرار... تویی عکسِ برگِ آخر، رو تنِ کبودِ دیوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین قدم می زنم اما  حواسم به هوایی است که تو در آن نفس می کشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفته ای وُ شهر به گِل نشسته از هجومِ سرما ... کاش لااقل خورشید را نمی بُردی ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من : به یادتم ، به اندازه ی لذت تمام شدن مشق شبهای کودکی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغلت این است ، بیایی ... عاشق کنی .... بروی . نمیدانم شاید ماموری و معذور !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشقت رو به همه دنیا نمیدم حتی یات رو به کوه و دریا نمیدم با تو میمونم واسه همیشه خاطرات تو رو چه خوب چه بد هک میکنم توی تنهاییام فقط به تو فکر میکنم با تو میمونم واسه همیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته ها بهانه اند فقط مینویسم تا یاد آوری کنم بیادتم باورش با توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شب شد هزار شب که دل غنچه ی ما قرار بوده واشه تو نیستی که دنیا به سازم نرقصه به کامم نباشه چقد منتظر شم که شاید ازین عشق سراغی بگیری؟ کجا؟کی؟کدوم شب منو با تمام دلت میپذیری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر فریاد هایم را سکوت کردم که اگر ب چشمانم بنگرید کر میشوید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نداشتنت دردناک است که با هیچ فریادی نمیتوانم اثباتش کنم پس سکوت میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موضوع انشاء : تعطیلات خود را چگونه گذراندید ؟ - به نام خدا - فرسنگ ها دور از آغوشش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎﺗﯿﻪ ﻏﺒﺎﺭﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺗﻮ عﻤﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﻭ ﺑﻮﯾﯿﺪﻥ ﺗﻮ نه ﻣﻦﺗﻮﺭﻭﻭﺍﺳﻪﺧﻮﺩﻡ ﻧﻪﺍﺯﺳﺮ هﻮﺱمﯿﺨﻮﺍﻡ عمﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻨﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ســـرزمـیـنـی زنــدگـی میــکنــم ،، که تنهـــــا خــــدایــش از پشـــت خـنـجـــر نمیــــزند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان واقعى وفادارند... اونا وقت ندارن دنبال زن ديگرى بگردند... چون مشغول پيدا کردن راهاى ديگرى براى دوستداشتن شريک زندگيشونند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قحطی عشق می اید نه هفت سال بلکه هفتصدسال.در سیلوی قلبم ذخیرات می کنم بگو کنعانیان منتظر نباشد .تقسیم شدنی نیستی حتی اگریعقوب بیاید...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار برای همیشه میگویم ! من از زندگی دیگر احساس نمیخواهم... یک مرد مغروره لجبازه یک دنده و بد عنق میخواهم که دوست داشتنشان را داد بزند....!