بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظاهرا فراموشت کردم.... ولی نمیدونم چرا هر وقت کسی برایم دعای خیری میکند ناخداگاه یاد تو می افتم و تو می شی همه ی ارزویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ی عجیبیست دوستت دارم...هرکس میگوید عاشقتر میشود..و هرکس میشنود بی تفاوتتر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بیشتر از من باهاش راحتی / شاید بیشتر از من باهات راحتـه همش چشم به راهم که شاید بیای / الان ۲۴ ماهـو چنـد ساعته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو شیشه نـــازک دل آدمـــا اگـــه قلبــــــ ـــی کشیدی باید مــــــــردونـه پـــــــاش وایســــی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس ....عجيبي است. انگار درست شده تا روي عشق را كم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بــوســــه" ديــگــر افــاقـــه نــمــــي کــُنــــَد... تــــ♥ـــو را بـايَــد گــــاز گــرفـــت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا حرف از عشق میشه میگن دروغه ولی عشق دروغ نیست بلکه انسان هایی هستند که بانام عاشق دروغ میگویند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم: ادم حق داره کم بیاره اما... حق نداره واسه کسی که دوسش داره کم بذاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻭ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ، ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ … ﻧﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﮐﻮچکم فرﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾﯽ میکنی ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ بهترین ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷﺘﻦ …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو تنهاییم...آدم و حواییم... رو زمینیم انگار...اما رو ابراییم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کسی رو عاشق نکن یا اگ میکنی عاشق کسی بکن ک لیاقت "عشق "روداشته باشه همین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون روز آنست که خویشتن را دریابی  و عشق را به خود هدیه دهی و بردباری را که سخت نیازمند آنی و امروز هم آنست که آهنگ رفتن کنی آهنگ فردای روشن خویشتن را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگ شده ام!اما نمیدانم خیلی را چگونه بنویسم که "خیلی"خوانده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم وقتایی که بارون میگیره نگرانم نکنه دلت بگیره پشت این پنجره ها چشم انتظارم تا بیای و سر رو شونه هات بزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک ها، دنیا را زیرو رو می کنند .  می شود تنها با یک محبت، عشق را برای دنــیا  معنا کرد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظاهرا فراموشت کردم.... ولی نمیدونم چرا هر وقت کسی برایم دعای خیری میکند ناخداگاه یاد تو می افتم و تو می شی همه ی ارزویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ی عجیبیست دوستت دارم...هرکس میگوید عاشقتر میشود..و هرکس میشنود بی تفاوتتر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بیشتر از من باهاش راحتی / شاید بیشتر از من باهات راحتـه همش چشم به راهم که شاید بیای / الان ۲۴ ماهـو چنـد ساعته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو شیشه نـــازک دل آدمـــا اگـــه قلبــــــ ـــی کشیدی باید مــــــــردونـه پـــــــاش وایســــی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس ....عجيبي است. انگار درست شده تا روي عشق را كم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بــوســــه" ديــگــر افــاقـــه نــمــــي کــُنــــَد... تــــ♥ـــو را بـايَــد گــــاز گــرفـــت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا حرف از عشق میشه میگن دروغه ولی عشق دروغ نیست بلکه انسان هایی هستند که بانام عاشق دروغ میگویند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم: ادم حق داره کم بیاره اما... حق نداره واسه کسی که دوسش داره کم بذاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺯ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻭ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ، ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ … ﻧﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﮐﻮچکم فرﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾﯽ میکنی ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ بهترین ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷﺘﻦ …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو تنهاییم...آدم و حواییم... رو زمینیم انگار...اما رو ابراییم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کسی رو عاشق نکن یا اگ میکنی عاشق کسی بکن ک لیاقت "عشق "روداشته باشه همین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون روز آنست که خویشتن را دریابی  و عشق را به خود هدیه دهی و بردباری را که سخت نیازمند آنی و امروز هم آنست که آهنگ رفتن کنی آهنگ فردای روشن خویشتن را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگ شده ام!اما نمیدانم خیلی را چگونه بنویسم که "خیلی"خوانده شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم وقتایی که بارون میگیره نگرانم نکنه دلت بگیره پشت این پنجره ها چشم انتظارم تا بیای و سر رو شونه هات بزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک ها، دنیا را زیرو رو می کنند .  می شود تنها با یک محبت، عشق را برای دنــیا  معنا کرد ...