بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خورشید روزنه ای برایم بس،از آسمان ستاره ای برایم بس،از باران قطره ای اما همین کم را نیز به نیم نگاهت می فروشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمت را شعـــر می کنم ؛ چشمک مـــی زنی ... قافیه به هــم می ریزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ منـــ از تمامــِ دنیا ♥ ♥ فقط آن دایرهـ ی چشمانـــ تو را میخواهمـــ ، ♥ ♥ وقتی کهـ در شفافیتشــ ، ♥ ♥ بازتابـــ عکســـ خودمـــ را میبینمـ ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف باشد باران یا آفتاب چتر نمیخواهم.... بگو معنی لغات را از نو بنویسند "امنیت" حصار دست های توست و "دیوانگی" دل باختن با تمام وجود ب توست "زندگی" معنی نگاه عاشقانه تو به من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطره ای که تویـــــــــــــــــــــــــــــی دیگران فراموشند. بگذار در گوشت بگویم "میخواهمــــــــــــــــــــــــــــت" این خلاصه ی تمام حرفای عاشقانه دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر بزرگ میگفت: قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشقتری.... اشکت که بی اختیار ریخت ازهمیشه دلتنگ تری... شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیرترست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای رد پای، تو توی قلب من پر نمیشه هرگز، تویی تمام من کوک تار قلبم، تار موی توست تک دلیل بودن، بودن کنار توووووست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگان هنگام پرواز هيچ مرزی نمی شناسند انسانها هنگام دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار با حواسم angry birds بازی میکند! پرتش میکند سمت تو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خطی زیبا در آخرین صفحه اش نوشته بود: مراقب باش؛ دست روزگار هلت میده ولی قرار نیست تو بیفتی اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی اوج میگیری به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ساعت تفریحی نیست که فقط با بازی یا با خوردن آجیل و خوراک بگذرانیم آن را هیچ می دانی آیا ساعت بعد چه درسی داریم؟زنگ اول دینی آخرین زنگ حساب! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد امشب دلم غم دارد امشب ارام جان خسته ره می سپارد امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جای این سرزمینی باش ! فقط هر روز خنده هایت را برایم پست کن ! قلب من برای تپیدن نیاز به انگیزه دارد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازشگـــــــــــرِ خوبی نَبودی ! سفید شده تـــــــــار مویی کِه  یــــــــــــه روز قـــــــسَم خُوردی با دُنــــــــــــیا عوضش نِمی کُنـــــی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگه عشق باشه...  . . . پسورد که سهله گوجه سبزامو و ته دیگ ماکارونیمم بهش می دم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها واژه از پس ابراز علاقه ام به تو بر نمی آید... بغلم می آیی ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خورشید روزنه ای برایم بس،از آسمان ستاره ای برایم بس،از باران قطره ای اما همین کم را نیز به نیم نگاهت می فروشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمت را شعـــر می کنم ؛ چشمک مـــی زنی ... قافیه به هــم می ریزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ منـــ از تمامــِ دنیا ♥ ♥ فقط آن دایرهـ ی چشمانـــ تو را میخواهمـــ ، ♥ ♥ وقتی کهـ در شفافیتشــ ، ♥ ♥ بازتابـــ عکســـ خودمـــ را میبینمـ ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف باشد باران یا آفتاب چتر نمیخواهم.... بگو معنی لغات را از نو بنویسند "امنیت" حصار دست های توست و "دیوانگی" دل باختن با تمام وجود ب توست "زندگی" معنی نگاه عاشقانه تو به من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطره ای که تویـــــــــــــــــــــــــــــی دیگران فراموشند. بگذار در گوشت بگویم "میخواهمــــــــــــــــــــــــــــت" این خلاصه ی تمام حرفای عاشقانه دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر بزرگ میگفت: قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشقتری.... اشکت که بی اختیار ریخت ازهمیشه دلتنگ تری... شبت که با درد گذشت فکرت از همیشه درگیرترست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای رد پای، تو توی قلب من پر نمیشه هرگز، تویی تمام من کوک تار قلبم، تار موی توست تک دلیل بودن، بودن کنار توووووست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرندگان هنگام پرواز هيچ مرزی نمی شناسند انسانها هنگام دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار با حواسم angry birds بازی میکند! پرتش میکند سمت تو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خطی زیبا در آخرین صفحه اش نوشته بود: مراقب باش؛ دست روزگار هلت میده ولی قرار نیست تو بیفتی اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی اوج میگیری به همین سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ساعت تفریحی نیست که فقط با بازی یا با خوردن آجیل و خوراک بگذرانیم آن را هیچ می دانی آیا ساعت بعد چه درسی داریم؟زنگ اول دینی آخرین زنگ حساب! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد امشب دلم غم دارد امشب ارام جان خسته ره می سپارد امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جای این سرزمینی باش ! فقط هر روز خنده هایت را برایم پست کن ! قلب من برای تپیدن نیاز به انگیزه دارد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازشگـــــــــــرِ خوبی نَبودی ! سفید شده تـــــــــار مویی کِه  یــــــــــــه روز قـــــــسَم خُوردی با دُنــــــــــــیا عوضش نِمی کُنـــــی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگه عشق باشه...  . . . پسورد که سهله گوجه سبزامو و ته دیگ ماکارونیمم بهش می دم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها واژه از پس ابراز علاقه ام به تو بر نمی آید... بغلم می آیی ؟