بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو هستی ... زندگی از آن من است  نفس میکشم با نفس هایت مرد زندگی من ٬ ببخش این لیلی مجنونت را که تا بیکرانه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــودن در آغــوش ِدیـگـری جـز تـو مــرا بــه جـنـون مـی کـشـانــد .. مـن فـقـط بـه عـطـر ِ تـن ِ تـو عـادت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مريضم وقتى چشماى تو از من دوره..... تا كه خوابت ميبره مى ميرم از دلشوره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمِ چشم هایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هـآیت ؛ حرف هـآیم را شعر می کند ، این وسط من هیچ کـآره ام ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ عـــشـــــق مثل نــمـــاز میمونه...! ♥ وقتی نــیــــت کردی دیگه نباید اطرافت رو نگاه کنی ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب مدام من؛؛ آفتابگردان توأم؛؛ بچرخی؛؛می چرخم؛؛ بگردی؛؛می گردم؛؛ غروب شود؛؛چشم می بندم؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب چند بندی ازعشق برایت مینویسم... نه با قلم... بلکه با ♥قلبم♥ مینویسم که عشق یعنی"تپیدن" عشق یعنی"رسیدن" عشق یعنی تو و تو یعنی همان مخاطب خاص من. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی "که چرا محو تماشای منی؟" و آن چنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی؟ مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که ازم دوری اما هر وقت دست میذارم روی قلبم میبینم سر جاتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عبورثانیه ها سخت میشه وقتی دلی برای دلی تنگ میشه. آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم، نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم: دوستت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عکست زل می زنم تا شعری جدید میهمان دفترم شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ها هیچگاه از خاطر آسمان نمیروند بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها را نه می توان دید نه می توان شنید 
آنها را باید احساس کرد مانند حس حضورت در قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود عقربه ها دوتا یکی میپرند اما همین که میروی... تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم جانم را میگیرد ثانیه های بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی یه اخم کردنایی و یه داد زدنایی تو تلفن که اصن قند تو دلت آب میکنه کیلو کیلو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو هستی ... زندگی از آن من است  نفس میکشم با نفس هایت مرد زندگی من ٬ ببخش این لیلی مجنونت را که تا بیکرانه دوستت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــودن در آغــوش ِدیـگـری جـز تـو مــرا بــه جـنـون مـی کـشـانــد .. مـن فـقـط بـه عـطـر ِ تـن ِ تـو عـادت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مريضم وقتى چشماى تو از من دوره..... تا كه خوابت ميبره مى ميرم از دلشوره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمِ چشم هایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هـآیت ؛ حرف هـآیم را شعر می کند ، این وسط من هیچ کـآره ام ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ عـــشـــــق مثل نــمـــاز میمونه...! ♥ وقتی نــیــــت کردی دیگه نباید اطرافت رو نگاه کنی ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب مدام من؛؛ آفتابگردان توأم؛؛ بچرخی؛؛می چرخم؛؛ بگردی؛؛می گردم؛؛ غروب شود؛؛چشم می بندم؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب چند بندی ازعشق برایت مینویسم... نه با قلم... بلکه با ♥قلبم♥ مینویسم که عشق یعنی"تپیدن" عشق یعنی"رسیدن" عشق یعنی تو و تو یعنی همان مخاطب خاص من. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی "که چرا محو تماشای منی؟" و آن چنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی؟ مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که ازم دوری اما هر وقت دست میذارم روی قلبم میبینم سر جاتی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عبورثانیه ها سخت میشه وقتی دلی برای دلی تنگ میشه. آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم، نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم: دوستت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عکست زل می زنم تا شعری جدید میهمان دفترم شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ها هیچگاه از خاطر آسمان نمیروند بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها را نه می توان دید نه می توان شنید 
آنها را باید احساس کرد مانند حس حضورت در قلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود عقربه ها دوتا یکی میپرند اما همین که میروی... تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم جانم را میگیرد ثانیه های بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی یه اخم کردنایی و یه داد زدنایی تو تلفن که اصن قند تو دلت آب میکنه کیلو کیلو