بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگه واقعی باشه راضی به رابطه ناسالم نمیشه! بلکه از راه درستش به معشوقش میرسه....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرزوها از آن توست آری چون تو خود بهترین آرزویی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست دارم کفش هایم را مانند کودکیم تا به تا بپوشم… تا ببینم هنوز هم کسی حواسش به من هست یا نه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو یه عمره دوتا خط صافیم... شده عادت ما که رویا ببافیم... بشینیمو عشق و به بازی بگیریم... واسه زندگی کردنامون بمیریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینمای چهار بُعدی چشمانت برنده ی هفته سیمرغ بلورینِ بهترین تماشاچی می شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افـتـخــار مـی کـنـم کــه حــســودم!!!! کـســی کـه مـال مـــنــه کــســـی حـق نـداره بـهـش اشـاره کــنــه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باغبان در را باز کن که من فرد گلچین نیستم به دنبال یک گلم دنبال هر گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـا و بر سطر ِ آخر ِ دفتر ِ دلتنـگی هایَم یک " تمــام-شُـد , آمـــــــدم ! " بنــویــس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فـَرقـے مے کند ... در عَصــرِ ارتبآطآتــــ نَفَس بکشَمـ یآ قرون وسطآ... وَقتے خبَری از تــــو نبــآشَـد دوره ے جآهلیتــــ استــــ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی باش که تو را بخواهد . . . نه کسی که تو را هم بخواهد . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا که به پایان برسد؛؛؛ دنیایی دیگر خواهند ساخت؛؛؛ و خنده تو ؛؛؛ جای آفتاب را خواهد گرفت؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد ترها فیزیک اثبات می کند که وقتی باران می بارد، جای خالی بعضی ها بزرگ تر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...تمام آن چیزی که درباره تو در سرم هست  دهها کتاب می شود ‏
 اما تمام چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه است **دوستت دارم ‏‏*‏‏*‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی وقتی نمیبینمت دلم برات تنگ نمیشه چون تو توی تک تک لحظه های منی عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگم دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی یک پلک تو را دیدم پس چرا می گفتند: «عشق کورم کرده است»

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگه واقعی باشه راضی به رابطه ناسالم نمیشه! بلکه از راه درستش به معشوقش میرسه....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرزوها از آن توست آری چون تو خود بهترین آرزویی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوست دارم کفش هایم را مانند کودکیم تا به تا بپوشم… تا ببینم هنوز هم کسی حواسش به من هست یا نه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو یه عمره دوتا خط صافیم... شده عادت ما که رویا ببافیم... بشینیمو عشق و به بازی بگیریم... واسه زندگی کردنامون بمیریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سینمای چهار بُعدی چشمانت برنده ی هفته سیمرغ بلورینِ بهترین تماشاچی می شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افـتـخــار مـی کـنـم کــه حــســودم!!!! کـســی کـه مـال مـــنــه کــســـی حـق نـداره بـهـش اشـاره کــنــه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای باغبان در را باز کن که من فرد گلچین نیستم به دنبال یک گلم دنبال هر گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـا و بر سطر ِ آخر ِ دفتر ِ دلتنـگی هایَم یک " تمــام-شُـد , آمـــــــدم ! " بنــویــس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فـَرقـے مے کند ... در عَصــرِ ارتبآطآتــــ نَفَس بکشَمـ یآ قرون وسطآ... وَقتے خبَری از تــــو نبــآشَـد دوره ے جآهلیتــــ استــــ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی باش که تو را بخواهد . . . نه کسی که تو را هم بخواهد . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا که به پایان برسد؛؛؛ دنیایی دیگر خواهند ساخت؛؛؛ و خنده تو ؛؛؛ جای آفتاب را خواهد گرفت؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد ترها فیزیک اثبات می کند که وقتی باران می بارد، جای خالی بعضی ها بزرگ تر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...تمام آن چیزی که درباره تو در سرم هست  دهها کتاب می شود ‏
 اما تمام چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه است **دوستت دارم ‏‏*‏‏*‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی وقتی نمیبینمت دلم برات تنگ نمیشه چون تو توی تک تک لحظه های منی عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگم دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی یک پلک تو را دیدم پس چرا می گفتند: «عشق کورم کرده است»