بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــی تو... صبـــح ،صبـــح استـــ... ولـــی بخیــــر نیــست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بهترینم" امشب برات خبر خوشی دارم  بیشتر دوستت دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل لهستانی میگه: کسانیکه عروس زیبایی دارند به عروس دیگران نگاه نمیکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار بود  مرگ ما را از هم بگیرد و مرگ حتما مردی ست چهارشانه با وضع مالی، کمی بهتر از من که تو دوستش داری دستت را گرفته است و با تو قدم می زند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازتمام صبح هایم فقط همانی رابه یاد دارم  . . . که درآغوش من لبخندمی زدی وگرنه باقی طلوع هاهمگی شب اندبی تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↜بِــهْ هَمِهْ گُفْتمْ⇩  ↜ـבْیْگِهْ בوسِشْ نَـבارَمْ↠  ↜بهْ خوבَمْ چے بِگمْـ؟⇌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی باهاش قهری اس بده ببین قهری که قهری اگه حواست به  من نباشه زندت نمیذارما... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت بهمون.....s خوش میگذشت...a نمیدونم چی شد...h .....یهو.....!!a بزرگ شدیم....!!؟r

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که نام زیبای تورا میخوانم بوی تو گرفته نفسهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـقـط تـاریـکی مـی‌داند مـاه چـقدر روشـن است فـقـط خـاک مـی‌داند دست‌هـای آب، چـقدر مـهربان  مـعنی دقـیق نـان را فـقط آدم گـرسنـه مـی‌دانـد فـقط مـن مـی‌دانـم تـو چـقـدر زیـبـایـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی انقدر حسود میشی که هی میگردی دنبال یه بهونه تا قهر کنی و اون نازتو بکشه و حرصش دربیاد و بگه پدرمو در آوردی تو یه الف بچه دوست  داشتنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس امنیت بهترین هدیه ست که به طرف رابطه ات میتونی بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودم نبود ! تو با پای خودت ... به چشمم آمدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی کلمات معنای تو را می دهند مثل گلها که بوی تو را پراکنده اند. سکوت کرده ام که فراموشت کنم اما مدام مثل زنبوری سرگردان، رانده از کندویش دور گلم میگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عاشقی کی پایدار میمونه نه نمیدونی!!!!.............. وقتی که براش تلاش کنی بدستش بیاری باوجود تمام مخالفت هاااااااااااا بانشستن درس نمیشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نفسم دلیل بودنم باشد اما بی شک.. تو تنها دلیل همین نفسی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــی تو... صبـــح ،صبـــح استـــ... ولـــی بخیــــر نیــست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بهترینم" امشب برات خبر خوشی دارم  بیشتر دوستت دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل لهستانی میگه: کسانیکه عروس زیبایی دارند به عروس دیگران نگاه نمیکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار بود  مرگ ما را از هم بگیرد و مرگ حتما مردی ست چهارشانه با وضع مالی، کمی بهتر از من که تو دوستش داری دستت را گرفته است و با تو قدم می زند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازتمام صبح هایم فقط همانی رابه یاد دارم  . . . که درآغوش من لبخندمی زدی وگرنه باقی طلوع هاهمگی شب اندبی تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↜بِــهْ هَمِهْ گُفْتمْ⇩  ↜ـבْیْگِهْ בوسِشْ نَـבارَمْ↠  ↜بهْ خوבَمْ چے بِگمْـ؟⇌

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس وقتی باهاش قهری اس بده ببین قهری که قهری اگه حواست به  من نباشه زندت نمیذارما... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت بهمون.....s خوش میگذشت...a نمیدونم چی شد...h .....یهو.....!!a بزرگ شدیم....!!؟r

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که نام زیبای تورا میخوانم بوی تو گرفته نفسهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـقـط تـاریـکی مـی‌داند مـاه چـقدر روشـن است فـقـط خـاک مـی‌داند دست‌هـای آب، چـقدر مـهربان  مـعنی دقـیق نـان را فـقط آدم گـرسنـه مـی‌دانـد فـقط مـن مـی‌دانـم تـو چـقـدر زیـبـایـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی انقدر حسود میشی که هی میگردی دنبال یه بهونه تا قهر کنی و اون نازتو بکشه و حرصش دربیاد و بگه پدرمو در آوردی تو یه الف بچه دوست  داشتنی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس امنیت بهترین هدیه ست که به طرف رابطه ات میتونی بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودم نبود ! تو با پای خودت ... به چشمم آمدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی کلمات معنای تو را می دهند مثل گلها که بوی تو را پراکنده اند. سکوت کرده ام که فراموشت کنم اما مدام مثل زنبوری سرگردان، رانده از کندویش دور گلم میگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عاشقی کی پایدار میمونه نه نمیدونی!!!!.............. وقتی که براش تلاش کنی بدستش بیاری باوجود تمام مخالفت هاااااااااااا بانشستن درس نمیشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نفسم دلیل بودنم باشد اما بی شک.. تو تنها دلیل همین نفسی