بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر لبهای تو بوسه زد... که هنوز هم در اوج الودگی ها, می توانم پاک ترین هوا را از ان تنفس کنم... "هوای عاشقی"...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني غربت يعني چي؟ يعني ازصدا و نگاه کسي که دوستش داري ، دورباشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را به خواب میزنم چون نمی خواهم در دنیایی بیدار باشم  که تو در کنار من نیستی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند لحظه کنارم بشین فقط چند لحظه به من گوش کن هر احساسی رو غیر من تو جهان واسه چند لحظه فراموش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه "تنهایی" راوقتی حس میکنم که از تو هیچ خبری نیست!*!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا مَرد بود . میدانی چرا؟ مردانگی میخواهد ماندن پای عشقی که مدام پَس اَت میزند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر ♥عشق♥ مایه ی امیدم نیست آرزوی دل نومیدم نیست آه ای عشق ز تو بیزارم تا ابد از غم دل بیمارم برو ای عشق میازارم بیش از تو بیزارم و از کرده ی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آن نيست که عشق تکه کلامش باشدعاشق آن است که وفاداري مرامش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ میگذرد... این روزها که قرار است از او... برای دلم یک انسان معمولی بسازم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالش ... خوش به حال اونی که سال ها بعد وقتی تو بغلت آروم گرفت , زیر گوشش زمزمه میکنی : 【 عشق های قبل تو همه سوء تفاهم بودند 】

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد !بوی گل ،نذر نگاهت باشد ! خداوند شب و روز و تمام لحظات ،خود پشت و پناهت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!! غصه نخور فرهاد کوه که چیزی نیست من دل کندم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی برای گفتن ندارم بخند شاید گل از گل اشعارم بشکفد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلدنیست اما . . . . دلم برایت پرمیکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را از کویربیاموزکه دریابودنش رابه یک نگاه خورشید بخشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دنیا از حسادت کور شود انگشتانت چه زیبا به دستانم می آید...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بر لبهای تو بوسه زد... که هنوز هم در اوج الودگی ها, می توانم پاک ترین هوا را از ان تنفس کنم... "هوای عاشقی"...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني غربت يعني چي؟ يعني ازصدا و نگاه کسي که دوستش داري ، دورباشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را به خواب میزنم چون نمی خواهم در دنیایی بیدار باشم  که تو در کنار من نیستی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند لحظه کنارم بشین فقط چند لحظه به من گوش کن هر احساسی رو غیر من تو جهان واسه چند لحظه فراموش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه "تنهایی" راوقتی حس میکنم که از تو هیچ خبری نیست!*!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا مَرد بود . میدانی چرا؟ مردانگی میخواهد ماندن پای عشقی که مدام پَس اَت میزند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر ♥عشق♥ مایه ی امیدم نیست آرزوی دل نومیدم نیست آه ای عشق ز تو بیزارم تا ابد از غم دل بیمارم برو ای عشق میازارم بیش از تو بیزارم و از کرده ی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آن نيست که عشق تکه کلامش باشدعاشق آن است که وفاداري مرامش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ میگذرد... این روزها که قرار است از او... برای دلم یک انسان معمولی بسازم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالش ... خوش به حال اونی که سال ها بعد وقتی تو بغلت آروم گرفت , زیر گوشش زمزمه میکنی : 【 عشق های قبل تو همه سوء تفاهم بودند 】

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد !بوی گل ،نذر نگاهت باشد ! خداوند شب و روز و تمام لحظات ،خود پشت و پناهت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!! غصه نخور فرهاد کوه که چیزی نیست من دل کندم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی برای گفتن ندارم بخند شاید گل از گل اشعارم بشکفد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نقاشی بلدنیست اما . . . . دلم برایت پرمیکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را از کویربیاموزکه دریابودنش رابه یک نگاه خورشید بخشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار دنیا از حسادت کور شود انگشتانت چه زیبا به دستانم می آید...