بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. مـــن بــــرای داشتنـــش جنگـــیدم .. ....... امـــــــا..: ... گـــویــا تقــــدیـر از مــن قـــدرتـش بیـشـتر بـــــــود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه نرخ خوبی چنده  که تو برگای برنده تو به این راحتی سوختی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هم می شود زندگی کرد قدم زد، چای خورد، فیلم دید، سفر رفت؛ ... فقط بی تو نمی شود به خواب رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چجوری برات از یه عاشق بگم که حتی نمیدونی تو فکرته نگفته جوابت را میدونه دل واسه اینه که اینقدر ساکته...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم به عقربه هـای سـاعت اسـت... ثـانیه شمار سـاعت هر لـحظه نبـودنت را فریـاد میـزند ،، گـذر زمـان نبودنت را گـوش زد میکند،، تلـخ تحـمل لحظـاتی کـه بـه عـطر تنـت اغــشته نیس...برگــرد......!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداروشکر بعد اينهمه زندگى ماهم يه چيزى شديم ...  . . فراموش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم که خیلی دوسش دارم اما با یکی دیگست .... ولی به روش نمیارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به شکیب همیشه بی هوش باران تنها،آن خانه به دوش نادر و مکر زیور سیاه پوش به خال بیتا،زخم کیانوش مگربمیرم کنمت فراموش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان واقعي وفادارن...اوناوقت ندارن دنبال زناي ديگه بگردن چون مشغول پيداكردن راه هاي جديدي براي دوست داشتن شريك زندگيشونن.....!!!!!!؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك لحظه تمام آسمان را  در هاله اي از بلور ديدم  خود را و ترا و زندگي را  در دايره هاي نور ديدم  گويي كه نسيم داغ دوزخ  پيچيده ميان گيسوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو راهش... گاهی وقتا باید مثه کوه بود محکم گاهی وقتا مثه آب نرم  گاهی وقتا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد یه لحضه جامون رو عوض میکردیم!!تا تو می فهمیدی که چقد بی انصافی و من میفهمیدم که چرا؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسـیدم مـــــــــرا میشناسی !!!!!! گفــــت: اری،،، گفتـــم:خب بگو!!کــیستم ..........!؟!؟!؟ گفت:تـــــو همان رهگذر هر روز این جـــاده ای،،،،، ولی نمــــیدانست به خاطر او بود که من یک رهگذر شدم،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــا عــــاشق هـــم می مــــانیم ”بــ”ــگذار ”د”یگـران ”ر”وانــی مــان ”کـ”ــنند!.... ”بـــه درک”!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكروز بلند آفتابي  در آبي بيكران دريا  امواج ترا به من رساندند  امواج ترا بار تنها  چشمان تو رنگ آب بودند  آن دم كه ترا در آب ديدم  در غربت آن جهان بي شكل  گويي كه ترا بخواب ديدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز من تا تو نگاه و ترديد  ما را مي خواند مرغي از دور  مي خواند بباغ سبز خورشيد  در ما تب تند بوسه ميسوخت  ما تشنه خون شور بوديم  در زورق آبهاي لرزان  بازيچه عطر و نور بوديم  مي زد ‚ مي زد درون دريا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. مـــن بــــرای داشتنـــش جنگـــیدم .. ....... امـــــــا..: ... گـــویــا تقــــدیـر از مــن قـــدرتـش بیـشـتر بـــــــود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه نرخ خوبی چنده  که تو برگای برنده تو به این راحتی سوختی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هم می شود زندگی کرد قدم زد، چای خورد، فیلم دید، سفر رفت؛ ... فقط بی تو نمی شود به خواب رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چجوری برات از یه عاشق بگم که حتی نمیدونی تو فکرته نگفته جوابت را میدونه دل واسه اینه که اینقدر ساکته...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم به عقربه هـای سـاعت اسـت... ثـانیه شمار سـاعت هر لـحظه نبـودنت را فریـاد میـزند ،، گـذر زمـان نبودنت را گـوش زد میکند،، تلـخ تحـمل لحظـاتی کـه بـه عـطر تنـت اغــشته نیس...برگــرد......!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداروشکر بعد اينهمه زندگى ماهم يه چيزى شديم ...  . . فراموش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی عشقم که خیلی دوسش دارم اما با یکی دیگست .... ولی به روش نمیارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به شکیب همیشه بی هوش باران تنها،آن خانه به دوش نادر و مکر زیور سیاه پوش به خال بیتا،زخم کیانوش مگربمیرم کنمت فراموش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان واقعي وفادارن...اوناوقت ندارن دنبال زناي ديگه بگردن چون مشغول پيداكردن راه هاي جديدي براي دوست داشتن شريك زندگيشونن.....!!!!!!؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك لحظه تمام آسمان را  در هاله اي از بلور ديدم  خود را و ترا و زندگي را  در دايره هاي نور ديدم  گويي كه نسيم داغ دوزخ  پيچيده ميان گيسوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو راهش... گاهی وقتا باید مثه کوه بود محکم گاهی وقتا مثه آب نرم  گاهی وقتا ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد یه لحضه جامون رو عوض میکردیم!!تا تو می فهمیدی که چقد بی انصافی و من میفهمیدم که چرا؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسـیدم مـــــــــرا میشناسی !!!!!! گفــــت: اری،،، گفتـــم:خب بگو!!کــیستم ..........!؟!؟!؟ گفت:تـــــو همان رهگذر هر روز این جـــاده ای،،،،، ولی نمــــیدانست به خاطر او بود که من یک رهگذر شدم،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــا عــــاشق هـــم می مــــانیم ”بــ”ــگذار ”د”یگـران ”ر”وانــی مــان ”کـ”ــنند!.... ”بـــه درک”!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكروز بلند آفتابي  در آبي بيكران دريا  امواج ترا به من رساندند  امواج ترا بار تنها  چشمان تو رنگ آب بودند  آن دم كه ترا در آب ديدم  در غربت آن جهان بي شكل  گويي كه ترا بخواب ديدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز من تا تو نگاه و ترديد  ما را مي خواند مرغي از دور  مي خواند بباغ سبز خورشيد  در ما تب تند بوسه ميسوخت  ما تشنه خون شور بوديم  در زورق آبهاي لرزان  بازيچه عطر و نور بوديم  مي زد ‚ مي زد درون دريا