بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلک هایم را به امید دیدن تو می بندم ،  " در ماورای خیال . . . "  جایی که هیچ کس ، هیچ کس نتواند تو را از من بگیرد . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه به ناگهان بیاید،چه به آهستگی فرقی نمی کند تو را به تمامی در بر خواهد گرفت مثل خیس شدن: چه در باران باشد،چه در مه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدردهای کوچک است که آدم هامی نالند.. ضربه اگرسهمگین باشد... درداگربزرگ باشد... آدم خودش لال می شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان می بارد گل میمیرد.تو نه گل باش نه آسمان .زمین باش تاآسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تکراری نمیشود... هر وقت بیاید دوست داشتنی است... تو برایم "بارانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد وقتی  از این دنیا برم  اعضای بدنم اهدا بشه مخصوصا قلبم اخه میخوام عشقم زنده بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنـــها... یک آغوش میخواهم از تمام این هستی هستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چشمانت با من چه میکند فقط وقتی نگاهم میکنی . . .  چنان دلم از شیطنت نگاهت میلرزد که حس میکنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی که تمام دنیاست . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی "دوستت دارم" هایی که از زبان عشقم میشنوم رافقط من میتوانم درک کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که می دانم به دنیا اعتباری نیست، بین مرگ و زندگی قول و قراری نیست، من که می دانم عجل ناخواسته می آید و فراری نیست... پس چرا یادت نباشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست یادت باشه خودت و دلت ازهمه چیزقشنگ تری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یاد آور سوره ی "توبه" ای برای من بی بسم الله آمدی و به توبه کردنم انداختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودن به گفتن جمله "دوست دارم"به عشقت نیست عاشق بودن به وفادار بودن به عشقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که دوس دخترش زد تو گوشش اما چیزی نگفت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــر عـاشـقانـه هـای دنـیـاسـت ... کـه مــن زل زده بـاشـم بـه چـشـمـای تـو و بـه خـواب رفـتـه بـاشــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس شعر من ای گل توهستی  که روز و شب به رویائیم نشستی ولی هنگام رفتن آخرین روز  جفا کردی دل من رو شکستی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلک هایم را به امید دیدن تو می بندم ،  " در ماورای خیال . . . "  جایی که هیچ کس ، هیچ کس نتواند تو را از من بگیرد . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه به ناگهان بیاید،چه به آهستگی فرقی نمی کند تو را به تمامی در بر خواهد گرفت مثل خیس شدن: چه در باران باشد،چه در مه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدردهای کوچک است که آدم هامی نالند.. ضربه اگرسهمگین باشد... درداگربزرگ باشد... آدم خودش لال می شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان می بارد گل میمیرد.تو نه گل باش نه آسمان .زمین باش تاآسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تکراری نمیشود... هر وقت بیاید دوست داشتنی است... تو برایم "بارانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد وقتی  از این دنیا برم  اعضای بدنم اهدا بشه مخصوصا قلبم اخه میخوام عشقم زنده بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنـــها... یک آغوش میخواهم از تمام این هستی هستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چشمانت با من چه میکند فقط وقتی نگاهم میکنی . . .  چنان دلم از شیطنت نگاهت میلرزد که حس میکنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی که تمام دنیاست . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی "دوستت دارم" هایی که از زبان عشقم میشنوم رافقط من میتوانم درک کنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که می دانم به دنیا اعتباری نیست، بین مرگ و زندگی قول و قراری نیست، من که می دانم عجل ناخواسته می آید و فراری نیست... پس چرا یادت نباشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه وقتایی زندگی قشنگ نیست یادت باشه خودت و دلت ازهمه چیزقشنگ تری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یاد آور سوره ی "توبه" ای برای من بی بسم الله آمدی و به توبه کردنم انداختی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بودن به گفتن جمله "دوست دارم"به عشقت نیست عاشق بودن به وفادار بودن به عشقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که دوس دخترش زد تو گوشش اما چیزی نگفت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــر عـاشـقانـه هـای دنـیـاسـت ... کـه مــن زل زده بـاشـم بـه چـشـمـای تـو و بـه خـواب رفـتـه بـاشــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروس شعر من ای گل توهستی  که روز و شب به رویائیم نشستی ولی هنگام رفتن آخرین روز  جفا کردی دل من رو شکستی