بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـه مـن چـشـم بـه راهـت مـارال … چـشـم مـشـتـاق بـه دیـدار نـگـاهـت مـارال … روز و شـب هـمـچـو گـدایـان بـر در خـانـه ی تـو … عـشـق بـر در مـیـزنـد بـا مـن گـدایـت مـارال … ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم وانشه چشمام // تو خوابم که پا مى ذارى// حتى خوابت هم قشنگه,چه برسه به بيدارى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لذت هایی که دیگه نیست.... بهش زنگ میزدم اینقد حرف میزدیم تا صدای بوق تموم شدم شارژم بیاد... شارژم که تموم میشد خودش زنگ میزد و میگفت فدای سرت!! و دوباره تا اومدن بوق تموم شدم شارژش حرف میزدیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال قرمز سر نکن من را هوایی تر نکن  گاوها با رنگ قرمز  زود وحشی میشوند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر بارانم بی چتر... چشمانو بینی سرخم لو می دهند... مرا که باریده ام همراه ابرها... اما تابلوی قشنگی شده است...! "من ، جاده و باران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خــــــــــــدا.. .... یــه روزی شــــونـه هـــــاش .. . فقـــط جــــــــای ِ ســـــــرِ مـــــــن بـــــــــــــود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم تا پلک هایم را به هم بزنم تو می آیی... با انر و آیینه در دستهایت!! به قول فروغ:" من خـــواب دیده ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از جنس اسفندم تو از جنس آبان... اگر کنارم بمانی..زمستان و پاييز را باهم در می آمیزم... و می بینی روز تولدت را که باران می بارد درحالیکه باهم آدم برفی ساخته ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ادم ازخندیدن میمرد انوقت انگیزه ای واسه خندیدن داشتم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار اگه نباشه عشق که معنی نداره خدا کنه که هیچ کس بی عشق و یار نباشه اما این روزا هیچ کس  به فکر عشق و یار نیست چون که دلای مردم  با خودشو باهاش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاب که میتابد,پرنده که میخواند نسیم که می وزد, با خودم میگویم حتما حال تو خوب است که جهان این همه زیباست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره های عالم را خواهم شکست  گر بدانم غروب را با دلگیری به تماشا نشسته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز پلیس در طرح مبارزه با بد حجابی خوشگلا را هم میگیره!!! .اس ام اس زدم بگم نری بیرون، نمیگیرنت ضاییع میشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون زندگیم  ستاره بوده بی شمار اما شبای بی کسیم یکی نمونده موندگار یکی نمونده از هزار ستاره های گم شده در شب من هزار هزار اما همیشگی " تویی " ستاره ی دنباله دار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج خوشبختی ست... وقتی کسی باشد که تو را آنگونه دوست داشته باشد که دلت میخواهد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـه مـن چـشـم بـه راهـت مـارال … چـشـم مـشـتـاق بـه دیـدار نـگـاهـت مـارال … روز و شـب هـمـچـو گـدایـان بـر در خـانـه ی تـو … عـشـق بـر در مـیـزنـد بـا مـن گـدایـت مـارال … ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم وانشه چشمام // تو خوابم که پا مى ذارى// حتى خوابت هم قشنگه,چه برسه به بيدارى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لذت هایی که دیگه نیست.... بهش زنگ میزدم اینقد حرف میزدیم تا صدای بوق تموم شدم شارژم بیاد... شارژم که تموم میشد خودش زنگ میزد و میگفت فدای سرت!! و دوباره تا اومدن بوق تموم شدم شارژش حرف میزدیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شال قرمز سر نکن من را هوایی تر نکن  گاوها با رنگ قرمز  زود وحشی میشوند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر بارانم بی چتر... چشمانو بینی سرخم لو می دهند... مرا که باریده ام همراه ابرها... اما تابلوی قشنگی شده است...! "من ، جاده و باران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خــــــــــــدا.. .... یــه روزی شــــونـه هـــــاش .. . فقـــط جــــــــای ِ ســـــــرِ مـــــــن بـــــــــــــود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم تا پلک هایم را به هم بزنم تو می آیی... با انر و آیینه در دستهایت!! به قول فروغ:" من خـــواب دیده ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از جنس اسفندم تو از جنس آبان... اگر کنارم بمانی..زمستان و پاييز را باهم در می آمیزم... و می بینی روز تولدت را که باران می بارد درحالیکه باهم آدم برفی ساخته ایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ادم ازخندیدن میمرد انوقت انگیزه ای واسه خندیدن داشتم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار اگه نباشه عشق که معنی نداره خدا کنه که هیچ کس بی عشق و یار نباشه اما این روزا هیچ کس  به فکر عشق و یار نیست چون که دلای مردم  با خودشو باهاش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاب که میتابد,پرنده که میخواند نسیم که می وزد, با خودم میگویم حتما حال تو خوب است که جهان این همه زیباست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره های عالم را خواهم شکست  گر بدانم غروب را با دلگیری به تماشا نشسته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز پلیس در طرح مبارزه با بد حجابی خوشگلا را هم میگیره!!! .اس ام اس زدم بگم نری بیرون، نمیگیرنت ضاییع میشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون زندگیم  ستاره بوده بی شمار اما شبای بی کسیم یکی نمونده موندگار یکی نمونده از هزار ستاره های گم شده در شب من هزار هزار اما همیشگی " تویی " ستاره ی دنباله دار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج خوشبختی ست... وقتی کسی باشد که تو را آنگونه دوست داشته باشد که دلت میخواهد!