بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هستن که وقتی گرفتارشون میشی دیگه از آزادی بدت میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که فرهاد"فقیر" بودم شیرین کسی دیگر شد.. حال که مجنون "غنی" شده ام میخواهد لیلی شود! رنگین کمان را از رو برد این آدم چند رنگ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا پنهان کنم ؟ راز آن است که کس نداند اما خدا مي‌داند. و تو هنوز نمي‌داني که من چقدر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان ..!  اما .. هوا  پر از بوی اردیبهشت ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ام  نه از خودم از کسی که مرا غرق خودش کرد  اما نجاتم نداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرد باس روزی یــه ســـاعــت کــنــار خــانــمــش بــشـیـنه, بــگـه خــانــومـم! مــن آمـــاده ام! هــرچــی دلــت مـیـخــواد غـُــر بــزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شدیم منو سازم چی بسازم توی این دلتنگیام عاشق نبودی تو بسازی چقدر گفتم یکم کوتاه بیا تا با من بسازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔـــــــــــــــﺎﻫﻲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ..... ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﮔﻪ ﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خسته شدم از بس از"تو"نوشتم... میخواهم از "خودم"بنویسم... "من"هنوز هم دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم...تنها میخواستم دستت را بگیرم...همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــاشــقـــانــــه تــریـــن حـــرفـــــــ مـــــرد ایـــنــــه.... هـــر وقـــت تـــو آغـــوش مــیــگیـــرتــت زیـــر لــب آروم میــــگه خـــــدایا شــــکرتــــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت عشق را به جنون میکشد... عاشقانه صداقت کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزگار پر از درد کسی هست برایم... که به خاک میسپارد دردهایم را و به دوش میکشد غصه هایم را همین که کنارم باشد بس است برای فراموش کردن دردها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــام کلاس هــا تنهـــا لحظـــه هایی کــه بــه تــو فکـــر میکنـــم یـــادم مــانده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیلگون چشم فریب انگیز رنگ آمیز تو؛؛؛ چون سپهر نیلگون دارد سر افسونگری؛؛؛ از غم رویت بسان شاخه نیلوفرم؛؛؛ ای ترا چشمی به رنگ شعله نیلوفری؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا عشقو دوس دارن با اون قراری میگذارن اما نمیتونن به اون  وفاداری نشون بدن هرکی یه روز عاشق میشه این درد سختو میکشه اما نمیدونم چرا هیشکی از عشق سیر نمیشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هستن که وقتی گرفتارشون میشی دیگه از آزادی بدت میاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که فرهاد"فقیر" بودم شیرین کسی دیگر شد.. حال که مجنون "غنی" شده ام میخواهد لیلی شود! رنگین کمان را از رو برد این آدم چند رنگ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا پنهان کنم ؟ راز آن است که کس نداند اما خدا مي‌داند. و تو هنوز نمي‌داني که من چقدر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان ..!  اما .. هوا  پر از بوی اردیبهشت ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ام  نه از خودم از کسی که مرا غرق خودش کرد  اما نجاتم نداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرد باس روزی یــه ســـاعــت کــنــار خــانــمــش بــشـیـنه, بــگـه خــانــومـم! مــن آمـــاده ام! هــرچــی دلــت مـیـخــواد غـُــر بــزن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شدیم منو سازم چی بسازم توی این دلتنگیام عاشق نبودی تو بسازی چقدر گفتم یکم کوتاه بیا تا با من بسازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔـــــــــــــــﺎﻫﻲ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ..... ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﮔﻪ ﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خسته شدم از بس از"تو"نوشتم... میخواهم از "خودم"بنویسم... "من"هنوز هم دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم...تنها میخواستم دستت را بگیرم...همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــاشــقـــانــــه تــریـــن حـــرفـــــــ مـــــرد ایـــنــــه.... هـــر وقـــت تـــو آغـــوش مــیــگیـــرتــت زیـــر لــب آروم میــــگه خـــــدایا شــــکرتــــــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت عشق را به جنون میکشد... عاشقانه صداقت کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزگار پر از درد کسی هست برایم... که به خاک میسپارد دردهایم را و به دوش میکشد غصه هایم را همین که کنارم باشد بس است برای فراموش کردن دردها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــام کلاس هــا تنهـــا لحظـــه هایی کــه بــه تــو فکـــر میکنـــم یـــادم مــانده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیلگون چشم فریب انگیز رنگ آمیز تو؛؛؛ چون سپهر نیلگون دارد سر افسونگری؛؛؛ از غم رویت بسان شاخه نیلوفرم؛؛؛ ای ترا چشمی به رنگ شعله نیلوفری؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا عشقو دوس دارن با اون قراری میگذارن اما نمیتونن به اون  وفاداری نشون بدن هرکی یه روز عاشق میشه این درد سختو میکشه اما نمیدونم چرا هیشکی از عشق سیر نمیشه