بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیونه ام می کند! فکر اینکه زنده زنده نیمی از من جدا کنند...! تا زنده ام بمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون میشه یواشکی بهم بگی اونی که ازش بیخبرم حالش چطوره؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که غصه هایم را سر وقت میخورم... پس چرا تنهاییم خوب نمی شود!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هِــی تو… نمــیدونم اسـمِتو چی بِذارم… مُـخاطَب خـاص! تَـمام زِِنــدِگی! دَلیل نفـس کـشیدن! هَـمه ی وُجـود…یا تَـنها عِـشقم… …به هَـر اسمـی که باشـی بـِـدون… …آرام… …برایـَـت جــان میدهَـــــم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی نیست اطرافمان پراز ادم باشد...همان چند نفری که اطرافمان هستن ادم باشن کافیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میگه شهاب حسینى:داشتم به صدات گوش میدادم؛حواسم به حرفات نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شما هستم ...? شمـــایـــے ڪـه کســــے دوستتـان دارد، بــــله !!! بـــا شـــما هستـــم!  هیچـــے... فقط خــــوش بـــحالتـــان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط اروم به گوشید نگاه کن . . . خواستم بگم فدای همین نگاتم @@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شديم من و سازم چى بسازم تو اين دلتنگيا عاشق نبودى تا بسازى چقد گفتم يه كم كوتاه بيا داريم ميخونيم به عشق تو من و سازم شديم درگير تو هى به خودم ميگم تو دنبالش برو ميشه بهم بگى كجاس مسير تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرترین آدم دنیا هم دست خطی می خواهد که بنویسد برایش ” زود برگرد “ طاقت دوری ات را ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش؛به اعتبارهیچ شانه ای اشک نریز.. به اعتبارهراشکی شانه نباش... آدمی به خودی خودنمی افتداگربیفتدازهمان سمتی می افتدکه تکیه کرده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است " خوب بمان " از آن خوب هایی که من عاشقش بودم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکرد  گفتم چرا گریه میکنی  گفت این همه غر غرت کردم بهونه گرفتم  خم به ابرو نیاوردی  چرا گفتم عاشقتم دیوونتم اینا بازم کمه واسه لذت داشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما به علت حمل مرام و داشتن صفا به حبس ابد در قلب من محکومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که یه وقتی تنهاکسم بود تنهاپناه دل بیکسم رارمبود تنهام گذاشت ورفت ازکنارم ازدرد دوریش من بیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو ابري بر بياباني  مي شنيدم نيمه شب در خواب  هايهاي گريه هايش را  در صدايم گوش ميكردم  درد سيال صدايش را  شرمگين مي خواندمش بر خويش  از چه رو بيهوده گرياني  در ميان گريه مي ناليد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیونه ام می کند! فکر اینکه زنده زنده نیمی از من جدا کنند...! تا زنده ام بمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون میشه یواشکی بهم بگی اونی که ازش بیخبرم حالش چطوره؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که غصه هایم را سر وقت میخورم... پس چرا تنهاییم خوب نمی شود!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هِــی تو… نمــیدونم اسـمِتو چی بِذارم… مُـخاطَب خـاص! تَـمام زِِنــدِگی! دَلیل نفـس کـشیدن! هَـمه ی وُجـود…یا تَـنها عِـشقم… …به هَـر اسمـی که باشـی بـِـدون… …آرام… …برایـَـت جــان میدهَـــــم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازی نیست اطرافمان پراز ادم باشد...همان چند نفری که اطرافمان هستن ادم باشن کافیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میگه شهاب حسینى:داشتم به صدات گوش میدادم؛حواسم به حرفات نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شما هستم ...? شمـــایـــے ڪـه کســــے دوستتـان دارد، بــــله !!! بـــا شـــما هستـــم!  هیچـــے... فقط خــــوش بـــحالتـــان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط اروم به گوشید نگاه کن . . . خواستم بگم فدای همین نگاتم @@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شديم من و سازم چى بسازم تو اين دلتنگيا عاشق نبودى تا بسازى چقد گفتم يه كم كوتاه بيا داريم ميخونيم به عشق تو من و سازم شديم درگير تو هى به خودم ميگم تو دنبالش برو ميشه بهم بگى كجاس مسير تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرترین آدم دنیا هم دست خطی می خواهد که بنویسد برایش ” زود برگرد “ طاقت دوری ات را ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش؛به اعتبارهیچ شانه ای اشک نریز.. به اعتبارهراشکی شانه نباش... آدمی به خودی خودنمی افتداگربیفتدازهمان سمتی می افتدکه تکیه کرده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی رسیدی که من نبودم تمام وصیتم به تو این است " خوب بمان " از آن خوب هایی که من عاشقش بودم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه میکرد  گفتم چرا گریه میکنی  گفت این همه غر غرت کردم بهونه گرفتم  خم به ابرو نیاوردی  چرا گفتم عاشقتم دیوونتم اینا بازم کمه واسه لذت داشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما به علت حمل مرام و داشتن صفا به حبس ابد در قلب من محکومی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که یه وقتی تنهاکسم بود تنهاپناه دل بیکسم رارمبود تنهام گذاشت ورفت ازکنارم ازدرد دوریش من بیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچو ابري بر بياباني  مي شنيدم نيمه شب در خواب  هايهاي گريه هايش را  در صدايم گوش ميكردم  درد سيال صدايش را  شرمگين مي خواندمش بر خويش  از چه رو بيهوده گرياني  در ميان گريه مي ناليد