بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور می ایستم اگربخواهی... همچون آخرین چراغ خیابان اماروشن! ععبرای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــوشـبـخـت تـریـن مـردای دنـیـا  شـبـای سـرد ِ زمـسـتـون مـیـشـنـون ایـن جـمـلـه رو .......ســـــردمـه..بـغـلـم کـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگریزند لحظه ها را می گویم پروانه ها را مخواه که آنان را بگیری مخواه که آنان را نگه داری که هر چه که هست جاودانه نیست اگر نمی رفتی نمی دانستم که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک عاشقانه ی ساده میخواهد.. من و او.. ودیگر هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نیمکت کهنه باغ خاطرات دورش را در اولین بارش زمستانی از ذهن پاک کرده است خاطره شعرهایی را که هرگز نسروده بودم خاطره آوازهایی را که هرگز نخوانده بودی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذتهایی که نیست خودتی که باید باشی و نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود*هنوزم هست*یکی رو دوست داشتم*هنوزم دوسش دارم*آهای یکی خیلی تکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن قصـــه بــــا تـو بـــودن را  تـــا ابـــد اینگــــونهـ آغـــاز میکنــــــــم : یـــــکی بـــــود ... هنــــــوزم هســتــ ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم قبول دارم کهنه شده ام آنقدر کهنه ، که می شود روی گرد و خاک تنم یادگاری نوشت بنویس و برو . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال است!!! فاصله را می گویم!! به خیالش تو را از من دور کرده... نمیداند... توجایت امن است اینجا میان دل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتـــرافـــــــــ تلخـــــیستــــــــ.. امـــــا.. زلــــالـــی چشــمـــانـــش یــکــــــ ســـوءتفـــاهــم بــود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ ۲ ♥ تا صدا هست که خیلی دوستشون دارم :) ۱ صدای تو ♥ وقتی که هستی  ۲ صدای اس ام اس تو ♥ وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـی کــه تو بهش میــگی عشــقــم، یـادش بخیـر مـا بهش چیـزی نمیگفتیم .. ســوت میزدیـم خودش میومــد ..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرکنم به من اعتیادپیداکرده بود...! شایدبخاطرهمین ترکم کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید آنقدر بی‌ حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر می‌‌شود دوست داشتنت را پنهان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــدگـــی ای کـه صـب بـیـدا شـی اونـی کـه مـی خـوای زیــر ِ پـتـوت نـبـاشـه کــه هـی صـداش کـنـی پـاشـو مـن گـرسـنـمـه.. کـه زنـدگـــــی نـــیـــس

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور می ایستم اگربخواهی... همچون آخرین چراغ خیابان اماروشن! ععبرای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــوشـبـخـت تـریـن مـردای دنـیـا  شـبـای سـرد ِ زمـسـتـون مـیـشـنـون ایـن جـمـلـه رو .......ســـــردمـه..بـغـلـم کـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگریزند لحظه ها را می گویم پروانه ها را مخواه که آنان را بگیری مخواه که آنان را نگه داری که هر چه که هست جاودانه نیست اگر نمی رفتی نمی دانستم که دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک عاشقانه ی ساده میخواهد.. من و او.. ودیگر هیچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نیمکت کهنه باغ خاطرات دورش را در اولین بارش زمستانی از ذهن پاک کرده است خاطره شعرهایی را که هرگز نسروده بودم خاطره آوازهایی را که هرگز نخوانده بودی ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذتهایی که نیست خودتی که باید باشی و نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود*هنوزم هست*یکی رو دوست داشتم*هنوزم دوسش دارم*آهای یکی خیلی تکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن قصـــه بــــا تـو بـــودن را  تـــا ابـــد اینگــــونهـ آغـــاز میکنــــــــم : یـــــکی بـــــود ... هنــــــوزم هســتــ ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم قبول دارم کهنه شده ام آنقدر کهنه ، که می شود روی گرد و خاک تنم یادگاری نوشت بنویس و برو . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال است!!! فاصله را می گویم!! به خیالش تو را از من دور کرده... نمیداند... توجایت امن است اینجا میان دل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتـــرافـــــــــ تلخـــــیستــــــــ.. امـــــا.. زلــــالـــی چشــمـــانـــش یــکــــــ ســـوءتفـــاهــم بــود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥ ۲ ♥ تا صدا هست که خیلی دوستشون دارم :) ۱ صدای تو ♥ وقتی که هستی  ۲ صدای اس ام اس تو ♥ وقتی که نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونـی کــه تو بهش میــگی عشــقــم، یـادش بخیـر مـا بهش چیـزی نمیگفتیم .. ســوت میزدیـم خودش میومــد ..،!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرکنم به من اعتیادپیداکرده بود...! شایدبخاطرهمین ترکم کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید آنقدر بی‌ حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر می‌‌شود دوست داشتنت را پنهان کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــدگـــی ای کـه صـب بـیـدا شـی اونـی کـه مـی خـوای زیــر ِ پـتـوت نـبـاشـه کــه هـی صـداش کـنـی پـاشـو مـن گـرسـنـمـه.. کـه زنـدگـــــی نـــیـــس