بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــم به بــــــــهـــــانه همیشگــی  *گریــــست* بگذار بگریــــــد تـــــــابداند هرانچه خــــــــــواســــــت همیشه نیســـــــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما را آفرید تا آم باشیم،،، قصـــــــه ما به سر رسید ولــــــــــی.............خـدا به خواستش نرسید :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــر نبـــــاشــــم در ركــابــت جـان دهـــم بــر ســــر راهـــت امـــانـــت ، جــــان خــــود را مي گـــذارم مـــي روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان گفت که امشب ، شب توست… سرخی صورت گل ، از تب توست… آنچه تا عشق مرا بالا برد… بوسه گاهیست که نامش لب توست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیـو دسـت مـیـکـشـم… مـوجـی زیـبـاتـر از مـوهـای تـو نـخـواهـم یـافـت..!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بگم خرابتم قول میدی تعمیرم کنی!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من اموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتـــی بفــهمــی بــرای عشــقتـــ کـم هســتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منزلگاه عشقم را در چشمان تو يافتم ومعناي خوب بودن را در نگاه زيبايت ، خوش آن روزي كه با هم يار بوديم چو بلبل ساكن گلزار بوديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستني رفع بلاست ...اما...باورنميكنددلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" پس این ها همه اسمش زندگی است ... دلتنگی ها ، دلخوشی ها ، ثانیه ها ، دقیقه ها ... حتی اگر تعدادشان ، به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برگردن عشق ساده ام که انگشترش نخی است ، گلوبند زمردین شعر مرا باور نمی کند کسی ... لعنت به شعر ُ من ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــ چشمـات اذیتت نمیکــنه ؟ نــه ! ـــ ولـــی منــو داغـــون کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اینم رو به روی عشقم بنشینم و او با تکان دادن دست و چند بشکن در مقابل چشم هایم بگوید کجایی ؟؟!!! و منم هم بگویم داشتم به صدات گوش میدادم عزیزم ؛ حواسم به حرفات نبود چی گفتی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣــــــﻦ ﺑﺎﺷﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ینی : ♥=♥‏+♥ . ‏. . ‏. ‏. ‏. ب ساده ترین شکل ممکن بود..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــم به بــــــــهـــــانه همیشگــی  *گریــــست* بگذار بگریــــــد تـــــــابداند هرانچه خــــــــــواســــــت همیشه نیســـــــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما را آفرید تا آم باشیم،،، قصـــــــه ما به سر رسید ولــــــــــی.............خـدا به خواستش نرسید :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــر نبـــــاشــــم در ركــابــت جـان دهـــم بــر ســــر راهـــت امـــانـــت ، جــــان خــــود را مي گـــذارم مـــي روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان گفت که امشب ، شب توست… سرخی صورت گل ، از تب توست… آنچه تا عشق مرا بالا برد… بوسه گاهیست که نامش لب توست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیـو دسـت مـیـکـشـم… مـوجـی زیـبـاتـر از مـوهـای تـو نـخـواهـم یـافـت..!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بگم خرابتم قول میدی تعمیرم کنی!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من اموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... وقتـــی بفــهمــی بــرای عشــقتـــ کـم هســتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منزلگاه عشقم را در چشمان تو يافتم ومعناي خوب بودن را در نگاه زيبايت ، خوش آن روزي كه با هم يار بوديم چو بلبل ساكن گلزار بوديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستني رفع بلاست ...اما...باورنميكنددلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" پس این ها همه اسمش زندگی است ... دلتنگی ها ، دلخوشی ها ، ثانیه ها ، دقیقه ها ... حتی اگر تعدادشان ، به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" برگردن عشق ساده ام که انگشترش نخی است ، گلوبند زمردین شعر مرا باور نمی کند کسی ... لعنت به شعر ُ من ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــ چشمـات اذیتت نمیکــنه ؟ نــه ! ـــ ولـــی منــو داغـــون کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اینم رو به روی عشقم بنشینم و او با تکان دادن دست و چند بشکن در مقابل چشم هایم بگوید کجایی ؟؟!!! و منم هم بگویم داشتم به صدات گوش میدادم عزیزم ؛ حواسم به حرفات نبود چی گفتی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣــــــﻦ ﺑﺎﺷﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ینی : ♥=♥‏+♥ . ‏. . ‏. ‏. ‏. ب ساده ترین شکل ممکن بود..