بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هماني كه دلم لك زده لبخندش را / او كه كه هرگز نتوان يافت همانندش را منم ان شيخ سيه رو كه در اخر عمر / لاي موهاي تو گم كرده خداوندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت جالبیست که فراموش شدگان فراموش کنندگان رافراموش نمی کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـزار بـارهـم کـه از ايـن شـانه بـه آن شـانه بغلـتي ، ايـن شـب صبـح نمـي شـود ، وقتـي دلتنـگ باشـي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که میدونیم دیگه دوستمون نداره ولی هنوز با تمام وجود دوستش داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید انقدر بی حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر میشود دوست داشتنت را پنهان کرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان می بارد گل می میرد تو نه گل باش نه آسمان زمین باش تا آسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرامیفهمی وهمین ساده ترین قصه ی یک انسان است وتو خود میدانی تا ابد دردل من میمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر کی از تو میپرسه ،‌ لبام با خنده وا میشه... یه وقت جایی نگی رفتی ...که حرفامون دوتا میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب مى رسد و ستاره برمى گردد// ٱن رفته به يک اشاره بر مى گردد//  دل مٽل کبوتر حرم مى ماند// هرجا برود دوباره بر مى گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــشــمــان زیــبـایِ خــود را کــور خــواهــم کــرد .... زیــرا ... لــیــاقــت نـــداشـتــنــد بــبــیــنــد .... زیــبــایــیِ وجــود تــو را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قمار زندگی باختیم،ندانستیم کیستیم و چیستیم،تا به خود آمدیم دیدیم نیستیم،در جستجوی عشق آسمان و زمین را شکافتیم،عشق در قلب ما بود و ما عشق را نمی یافتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــــمـــــــــوم شهر هــــــــــــم دست شدن که تــــــــــورو یاد من بـــــنــــــــــدازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفیست!بایک عالمه قندیل دلتنگی ازگوشه های دلم آویزان!آهای!کافیست کمی «ها کنی که»اب شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم تو نبض صدامه وسعت بي انتهامه  تو عزيزي و وجودت  تنها حل غصه هامه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم حق داری عاشق باشی ولی بدون که این راهش نیست کسی رو نمیشه به زور عاشق کرد یه وقتا یه چیزی سهمت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوترم :لانه ی من بام توست. کجا روم؟ مرغ دلم رام توست پادشه کشور عشقم ولی نگین انگشتری ام نام توست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هماني كه دلم لك زده لبخندش را / او كه كه هرگز نتوان يافت همانندش را منم ان شيخ سيه رو كه در اخر عمر / لاي موهاي تو گم كرده خداوندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت جالبیست که فراموش شدگان فراموش کنندگان رافراموش نمی کنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـزار بـارهـم کـه از ايـن شـانه بـه آن شـانه بغلـتي ، ايـن شـب صبـح نمـي شـود ، وقتـي دلتنـگ باشـي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که میدونیم دیگه دوستمون نداره ولی هنوز با تمام وجود دوستش داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید انقدر بی حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر میشود دوست داشتنت را پنهان کرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان می بارد گل می میرد تو نه گل باش نه آسمان زمین باش تا آسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرامیفهمی وهمین ساده ترین قصه ی یک انسان است وتو خود میدانی تا ابد دردل من میمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر کی از تو میپرسه ،‌ لبام با خنده وا میشه... یه وقت جایی نگی رفتی ...که حرفامون دوتا میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب مى رسد و ستاره برمى گردد// ٱن رفته به يک اشاره بر مى گردد//  دل مٽل کبوتر حرم مى ماند// هرجا برود دوباره بر مى گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــشــمــان زیــبـایِ خــود را کــور خــواهــم کــرد .... زیــرا ... لــیــاقــت نـــداشـتــنــد بــبــیــنــد .... زیــبــایــیِ وجــود تــو را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قمار زندگی باختیم،ندانستیم کیستیم و چیستیم،تا به خود آمدیم دیدیم نیستیم،در جستجوی عشق آسمان و زمین را شکافتیم،عشق در قلب ما بود و ما عشق را نمی یافتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــــمـــــــــوم شهر هــــــــــــم دست شدن که تــــــــــورو یاد من بـــــنــــــــــدازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفیست!بایک عالمه قندیل دلتنگی ازگوشه های دلم آویزان!آهای!کافیست کمی «ها کنی که»اب شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم تو نبض صدامه وسعت بي انتهامه  تو عزيزي و وجودت  تنها حل غصه هامه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم حق داری عاشق باشی ولی بدون که این راهش نیست کسی رو نمیشه به زور عاشق کرد یه وقتا یه چیزی سهمت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبوترم :لانه ی من بام توست. کجا روم؟ مرغ دلم رام توست پادشه کشور عشقم ولی نگین انگشتری ام نام توست...