بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفت هروقت غمگین بودی به من بگو تا آرومت کنم ولی تا میومد آرومم کنه بدتر عصبانیم میکرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند :دنیا خواهی یا دوست؟گویم: ای بی خبران دوست من دنیای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رازی است مقدس ، برای کسانی که عاشقند عشق برای همیشه بی کلام میماند اما برای کسانی که عشق نمی ورزند عشق شوخی بی رحمانه ای بیش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه... دختـــــر باشی و... رو مَـــــردت حساس نباشی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است... که بیشتر از خودش تو را بخواهد... و بیشتر از تو...... هیچ نخواهد.. و تو... برایش تمام زندگی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز خواب می بینم که دوره دوره ی وفاست که اعتبار عشق بجاست، دنیا به کام آدماست من هنوز خواب می بینم که این خودش یه نعمته برای دیگرون یه خواب، برای من "حقیقته" من هنوزم خواب می بینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو همدیگه رو یک شبه پیدا کردیم توی قلب عاشقمون ولوله برپا کردیم منوتو قصه تنهایی رو رسوا کردیم دنیا رو با چهره خوشبینی آشنا کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوته دلان یکی یکی تموم شدن سوته دلی نمونده غیر از خود من کسی که عشق و غمو فریاد بزنه حقیقت آدمو فریاد بزنه " حقیقت آدم" و فریاد بزنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... حتی اگر قرار باشد در حسرت یافتنت.... شبی بی چراغ... تمام پس کوچه هارا زیر باران قدم بزنم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هایی را که برایش خورده م،بالا آوردم!!! طعم بیهودگی می داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تنگ تر میشود راه می افتم بدون چتر ؛ من بغض میکنم،آسمون گریه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است مثل لباس سال هاي دبستانم مثل سال هاي ماموريت هاي طولاني پدر كه نمي فهميدم وقتي مي گويند: يك نفر دور است... يعني چقدر دور است؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی باران، شبی آتش، شبی آیینه و سنگم شبی از زندگی سیرم، شبی با مرگ می جنگم تو آتش می شوی بر خرمن احساس تنهاییم تو را با هر نفس می بویم، اما باز دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی همه چی هست ولی اونی که باید نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگم را بخاطر او زدم از بغلم رد شد و گفت: فقر چه کار هایی می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت تو با دیگران تو طرز نگاهتون نبود. چون دیگران هر کدوم یه جور من رو دیدند و رفتند، اما تو، . . . هیچوقت منو ندیدی و گذشتی 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفت هروقت غمگین بودی به من بگو تا آرومت کنم ولی تا میومد آرومم کنه بدتر عصبانیم میکرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند :دنیا خواهی یا دوست؟گویم: ای بی خبران دوست من دنیای من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رازی است مقدس ، برای کسانی که عاشقند عشق برای همیشه بی کلام میماند اما برای کسانی که عشق نمی ورزند عشق شوخی بی رحمانه ای بیش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه... دختـــــر باشی و... رو مَـــــردت حساس نباشی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است... که بیشتر از خودش تو را بخواهد... و بیشتر از تو...... هیچ نخواهد.. و تو... برایش تمام زندگی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز خواب می بینم که دوره دوره ی وفاست که اعتبار عشق بجاست، دنیا به کام آدماست من هنوز خواب می بینم که این خودش یه نعمته برای دیگرون یه خواب، برای من "حقیقته" من هنوزم خواب می بینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو همدیگه رو یک شبه پیدا کردیم توی قلب عاشقمون ولوله برپا کردیم منوتو قصه تنهایی رو رسوا کردیم دنیا رو با چهره خوشبینی آشنا کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوته دلان یکی یکی تموم شدن سوته دلی نمونده غیر از خود من کسی که عشق و غمو فریاد بزنه حقیقت آدمو فریاد بزنه " حقیقت آدم" و فریاد بزنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم... حتی اگر قرار باشد در حسرت یافتنت.... شبی بی چراغ... تمام پس کوچه هارا زیر باران قدم بزنم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هایی را که برایش خورده م،بالا آوردم!!! طعم بیهودگی می داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد دلم برایت تنگ تر میشود راه می افتم بدون چتر ؛ من بغض میکنم،آسمون گریه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است مثل لباس سال هاي دبستانم مثل سال هاي ماموريت هاي طولاني پدر كه نمي فهميدم وقتي مي گويند: يك نفر دور است... يعني چقدر دور است؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی باران، شبی آتش، شبی آیینه و سنگم شبی از زندگی سیرم، شبی با مرگ می جنگم تو آتش می شوی بر خرمن احساس تنهاییم تو را با هر نفس می بویم، اما باز دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی همه چی هست ولی اونی که باید نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رگم را بخاطر او زدم از بغلم رد شد و گفت: فقر چه کار هایی می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت تو با دیگران تو طرز نگاهتون نبود. چون دیگران هر کدوم یه جور من رو دیدند و رفتند، اما تو، . . . هیچوقت منو ندیدی و گذشتی