بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداغنچه ی شادی بودم دست عشق امدوازشاخم چید شعله ی اه شدم صدافسوس  که لبم بازبران لـب نرسید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتام باید اسم یه سری از آدما رو هیچ وقت هیچ وقت از تو گوشیت پاک نکنی…… فقد واسه اینکه یه وقت اگه زنگ زد بشناسیش و گوشی رو ور نداری !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخَـــندهايت را بِــزن جانـــانه نِــگاهـش كن عاشــقانه هايـت را بــگو فقط آن لبــاسى كه من دوســت داشتــم را برايــش نپوش... اين هم جواب اعتمادِ ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو می شناسم ای شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی از اندوه تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی من هم مثل دوست داشتن های تو کوتاه بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفیقی که تو دریای مردونگی غرق میشه اما از پل نامردی عبور نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مردها حسي هست كه اسمشو ميزارن غيرت.... وبه همون حس در خانم ها ميگن حسادت.... اما.................... من به هردوتا شون ميگم عاشق تا عاشق نباشي نه غيرتي ميشي نه حسود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر شارم از بودن تو... دید دید ... دید دید (صدای زنگ ساعت) بیدار شو صبح شده... خواب دیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران زمین جای قشنگی نیست منم اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست میدارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست کسی را دوست بداری.. نه برای نیاز... نه از روی اجبار... و نه از روی تنهایی.... فقط برای اینکه ارزش دوست داشتن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم " لام تا کام " حرفی نزنم ... فقط بگذار از " دال تا میم " بگویم : " دوستت دارم " دیگر " لام تا کام " حرف نمیزنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست وقتی داری با معشوقت(خدا) حرف میزنی و بگی بخدا اشتباه کردم  اینو بدان که جز او کسی رو نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یادت نرود بین باوری آدمها  یک نفر میخواهد که تو خندان باشی نکند کنج هیاهوی زمان فکر کنی رفته ای از یادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از خیال من گذر می کنی … بعد اشک می شوی … رد پاهایت خط می شود روی گونه ها ی من … بیا و مرد باش ، دیگر نیا توی خیال من ،خواب من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ... چقدر برای خدایت چرب زبانی کرده ام تا تو را به من بدهد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اون بدبختی میسوزه که تو فقط واسه آزار من بهش اهمیت میدی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداغنچه ی شادی بودم دست عشق امدوازشاخم چید شعله ی اه شدم صدافسوس  که لبم بازبران لـب نرسید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتام باید اسم یه سری از آدما رو هیچ وقت هیچ وقت از تو گوشیت پاک نکنی…… فقد واسه اینکه یه وقت اگه زنگ زد بشناسیش و گوشی رو ور نداری !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخَـــندهايت را بِــزن جانـــانه نِــگاهـش كن عاشــقانه هايـت را بــگو فقط آن لبــاسى كه من دوســت داشتــم را برايــش نپوش... اين هم جواب اعتمادِ ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو می شناسم ای شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی از اندوه تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی من هم مثل دوست داشتن های تو کوتاه بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفیقی که تو دریای مردونگی غرق میشه اما از پل نامردی عبور نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مردها حسي هست كه اسمشو ميزارن غيرت.... وبه همون حس در خانم ها ميگن حسادت.... اما.................... من به هردوتا شون ميگم عاشق تا عاشق نباشي نه غيرتي ميشي نه حسود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر شارم از بودن تو... دید دید ... دید دید (صدای زنگ ساعت) بیدار شو صبح شده... خواب دیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران زمین جای قشنگی نیست منم اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست میدارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست کسی را دوست بداری.. نه برای نیاز... نه از روی اجبار... و نه از روی تنهایی.... فقط برای اینکه ارزش دوست داشتن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم " لام تا کام " حرفی نزنم ... فقط بگذار از " دال تا میم " بگویم : " دوستت دارم " دیگر " لام تا کام " حرف نمیزنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست وقتی داری با معشوقت(خدا) حرف میزنی و بگی بخدا اشتباه کردم  اینو بدان که جز او کسی رو نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یادت نرود بین باوری آدمها  یک نفر میخواهد که تو خندان باشی نکند کنج هیاهوی زمان فکر کنی رفته ای از یادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از خیال من گذر می کنی … بعد اشک می شوی … رد پاهایت خط می شود روی گونه ها ی من … بیا و مرد باش ، دیگر نیا توی خیال من ،خواب من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی ... چقدر برای خدایت چرب زبانی کرده ام تا تو را به من بدهد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه اون بدبختی میسوزه که تو فقط واسه آزار من بهش اهمیت میدی...