بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اما از بین همه ی روزهایی که رفته آنی را دوست داشتم که از بی جایی کنار خیابان نشسته بودیم و از بی دردی طرف عشق را گرفتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه ام شبیه کرمی که نمیداند ماهی را از زندگی رها کند یا گنجشک را از مرگ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه ی من عصر غم انگیز بدی ست... در پشت بهـــارها.. چه پاییز بدی ست.. از مهر و محبت شما مـــــی ترسم ! ثابت شده است عاشقی.. چیز بدی ست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد دوباره پيشم بي تو من ديونه ميشم  نميدوني كه چقدر هوا تو دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه نمیخوام نه میتونم تورو از یاد ببرم  با تو هر لحضه به لحضه خوبمو عاشقترم تو پرو بال منی نازنین یار منی  با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی آغوش ... برای کسی مرگ پیش نمی آید امّا ... زندگی هم پیش نمی رود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حواست به گریه های زیر پتویم هست ؟؟؟ یا تو هم فکر میکنی خوابم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دوتا عاشق و دیوونه، ما دو تا آدمیم و یک اسم مثل ما اینجوری کی دیده؟ ما یه روحیم توی دو تا جسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر نفس کشیدن سخت میشود وقتی ک، این حافظه لعنتی تو را با اون تصویر میکشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــاد بگـــــیر ؛ وقـتیـ پشتـــ کسیــ حــرفــ میزنیــ وقــتیـــ دیدیشــ جلـوشــ خمــ و راستـــ نشیــ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــن صــبـورم امــــا ... آه ، ایــــن بــغـض گــــران صـــــبـر چــه مــی دانـد چـیـسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" رد پــایـت مــانـده روی بــرف هــای کــوچـه مـــان کــاش نـــه بــــرفـی بــبـارد نـــه بــتـابـد آفــــتــاب ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی رفیقی که مث خط جاده میمونه تیکه تیکه میشه ولی تا آخر باهات میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که حاظره زیر بارون خیس بشه اما سوار ماشین هر پسری نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دل” اشتباهی ترین اتفاق دنیاست بسته میشود آنجا که نباید… کنده میشود ازجایی که نباید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــریه که میکـنی "زیبـــــــــاتــــــــــر" میشــــــــوی... امـــا تو بخنــد... من بــه همیـــن زیبــــــــا که "تـــــــر" نیست قنـــــــــاعت دارم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اما از بین همه ی روزهایی که رفته آنی را دوست داشتم که از بی جایی کنار خیابان نشسته بودیم و از بی دردی طرف عشق را گرفتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه ام شبیه کرمی که نمیداند ماهی را از زندگی رها کند یا گنجشک را از مرگ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه ی من عصر غم انگیز بدی ست... در پشت بهـــارها.. چه پاییز بدی ست.. از مهر و محبت شما مـــــی ترسم ! ثابت شده است عاشقی.. چیز بدی ست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد دوباره پيشم بي تو من ديونه ميشم  نميدوني كه چقدر هوا تو دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه نمیخوام نه میتونم تورو از یاد ببرم  با تو هر لحضه به لحضه خوبمو عاشقترم تو پرو بال منی نازنین یار منی  با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی آغوش ... برای کسی مرگ پیش نمی آید امّا ... زندگی هم پیش نمی رود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حواست به گریه های زیر پتویم هست ؟؟؟ یا تو هم فکر میکنی خوابم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دوتا عاشق و دیوونه، ما دو تا آدمیم و یک اسم مثل ما اینجوری کی دیده؟ ما یه روحیم توی دو تا جسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر نفس کشیدن سخت میشود وقتی ک، این حافظه لعنتی تو را با اون تصویر میکشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــاد بگـــــیر ؛ وقـتیـ پشتـــ کسیــ حــرفــ میزنیــ وقــتیـــ دیدیشــ جلـوشــ خمــ و راستـــ نشیــ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــن صــبـورم امــــا ... آه ، ایــــن بــغـض گــــران صـــــبـر چــه مــی دانـد چـیـسـت ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" رد پــایـت مــانـده روی بــرف هــای کــوچـه مـــان کــاش نـــه بــــرفـی بــبـارد نـــه بــتـابـد آفــــتــاب ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی رفیقی که مث خط جاده میمونه تیکه تیکه میشه ولی تا آخر باهات میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که حاظره زیر بارون خیس بشه اما سوار ماشین هر پسری نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دل” اشتباهی ترین اتفاق دنیاست بسته میشود آنجا که نباید… کنده میشود ازجایی که نباید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــریه که میکـنی "زیبـــــــــاتــــــــــر" میشــــــــوی... امـــا تو بخنــد... من بــه همیـــن زیبــــــــا که "تـــــــر" نیست قنـــــــــاعت دارم...