بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باورت نشود چقدر دوستت دارم تا تمام عمر آن را به تو ثابت کنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک روز فــردی قــدم بـه زنـدگیتان خـواهد گـذاشت و شـما را مـتوجه خـواهـد کـرد کـه چـرا هـرگز بـا هـیچ کـس دیـگری دوام نـیاوردیـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مجنون پرسیدن: لیلارو میبخشی؟ مجنون گفت:نه گفتن:واسه چی؟ مجنون:واسه اینکه در روز قیامت به بهانه دلجویی. یکبار دیگر بتوانم لیلایم را ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی در جایش زیباست! مثل... " تو " در اغوش من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آرزوی مادر شدن رو با خودم به گور میبرم اما هرگز مادر بچه ای که عاشق باباش نیستم نمیشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ، به تاب تحمل فرا بخوان  به صبوری ز لوح خاطره ام خاطرات تلخ بشوی از این تکدر دیرینه ام رهایی بخش... مرا به خلوت خاص خود ، آشنایی بخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعضی چـیزها را نـمی شــود گـفت،مــثل چـقدر "دوسـتــت دارم هــا" را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگیم صرف شعر گفتن شد از آن زمان که شنیدم تو شعر میخوانی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدمش.. دیگر هراسی نداشتم جهان پایان یابد من از جهانم سهمم را گرفته بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها بروند به جهنم... من لیلی آن لحظه ام که قلبت زیر سرم دست و پا بزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـل دنـیا هـم بـگویند دوسـتم دارنـد... فـایـده نـدارد !!! امـا... دوستـت دارم هـای " تـو " چـه غـوغـایی مـی کـند... روحـم را تـازه مـی کـنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی  اما بدان چیزی عوض نمی شود پای ما تا ابد گیر است من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن,غمگین ترین شادی دنیاست و نمیدانی من به خاطرتو چقدر به اشک هایم لبخند زده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لغت نامه میدانست..! عشق... زندگی... نفس... تعریفش فقط، دو حرف است " تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از « همـه کسـی » تـا « بـی کسـی » فقط ... اندازه ی ... رفتـن « تــو » فاصله است ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه یک روز به گذشته بر می گردیم و برای کسانی که دوستمان داشتند و ما رهایشان کردیم سخت خواهیم گریست...  میثم زردشتیان

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باورت نشود چقدر دوستت دارم تا تمام عمر آن را به تو ثابت کنم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک روز فــردی قــدم بـه زنـدگیتان خـواهد گـذاشت و شـما را مـتوجه خـواهـد کـرد کـه چـرا هـرگز بـا هـیچ کـس دیـگری دوام نـیاوردیـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مجنون پرسیدن: لیلارو میبخشی؟ مجنون گفت:نه گفتن:واسه چی؟ مجنون:واسه اینکه در روز قیامت به بهانه دلجویی. یکبار دیگر بتوانم لیلایم را ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی در جایش زیباست! مثل... " تو " در اغوش من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آرزوی مادر شدن رو با خودم به گور میبرم اما هرگز مادر بچه ای که عاشق باباش نیستم نمیشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ، به تاب تحمل فرا بخوان  به صبوری ز لوح خاطره ام خاطرات تلخ بشوی از این تکدر دیرینه ام رهایی بخش... مرا به خلوت خاص خود ، آشنایی بخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعضی چـیزها را نـمی شــود گـفت،مــثل چـقدر "دوسـتــت دارم هــا" را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگیم صرف شعر گفتن شد از آن زمان که شنیدم تو شعر میخوانی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدمش.. دیگر هراسی نداشتم جهان پایان یابد من از جهانم سهمم را گرفته بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها بروند به جهنم... من لیلی آن لحظه ام که قلبت زیر سرم دست و پا بزند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـل دنـیا هـم بـگویند دوسـتم دارنـد... فـایـده نـدارد !!! امـا... دوستـت دارم هـای " تـو " چـه غـوغـایی مـی کـند... روحـم را تـازه مـی کـنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی  اما بدان چیزی عوض نمی شود پای ما تا ابد گیر است من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن,غمگین ترین شادی دنیاست و نمیدانی من به خاطرتو چقدر به اشک هایم لبخند زده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لغت نامه میدانست..! عشق... زندگی... نفس... تعریفش فقط، دو حرف است " تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از « همـه کسـی » تـا « بـی کسـی » فقط ... اندازه ی ... رفتـن « تــو » فاصله است ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه یک روز به گذشته بر می گردیم و برای کسانی که دوستمان داشتند و ما رهایشان کردیم سخت خواهیم گریست...  میثم زردشتیان