بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست های تو  حق من است ؛ حقم را ... کف  دستم بگذار ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين فيلمى كه در سينما ديدم، "دستهايش" بود... آنجا كه آرام آرام گره خورد دورِ انگشتانم! خیلی دوستت دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالِ مَن خوب است اَمّا با تو بهتر میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم کمی ... فقط کمی .... دوستت داشته باشم . از دستم در رفت .... عاشقت شدم ... تقصیر من نبود ب خدا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩ ﻫـﺎﻳﻢ ﺩﻟﻨـﺸﻴﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ . . . ﻭﻗـﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗــــــﻮﻳـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز گمان مبر ، زخیال تو غافلم گر مانده ام خموش ، خدا داند و دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه اونقدر بوسم کنی که یادم بره چی می خواستم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که زما دور ولی در دل وجانند  بسیارگرامی تراز آنند که بدانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خنده ها و گریه ها جز صدای مبهمی چیز دیگری خاطرم نیست حتی یک سکانس! تنها کار دستیار دوم کارگردان را خیلی دوست داشتم چون همنام تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓــﻘﻂ ﻧﮕــﺎﺵ ﮐـﻨﯽ ﻫـﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧـﮕﺎﻫﺶ مـیکنی ﺍﺷـﮑﺎﺕ ﺳـﺮﺍﺯﯾﺮ مـیشه ﺗــﻮی ﺩلــت مــیگی ﻧﺒـﺎشی ﻣﯿـﻤﯿـــــﺮﻡ هـمـیشه بـاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم ! تو واجب را بجا آور رها کن مستحب ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنی نیست،ولی "بی تو" کماکان در من، نفسی هست، دلی هست... ولی جانی نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو در بَرَم نهادمَت به سینه می فشارمَت  تمامِ عاشقانه ام ،  خوشا به من که دارمَت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته گفت:  پس قرارمان این باشد هر چه انسان روی زمین انجام داد  نتیجه اش را ببیند خدا گفت: غیر از دل شکستن که جواب آن را خودم می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز سر جایش نیستــــ نه من... نه تو... نه باورهایم که بدان امید بسته بودمــ تابـــ کودکیم انگار، سالهاستـــــ که نمیداند مقصد کجاستــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل هر شب هوس عشق خودت زد به سرم چند ساعـــت شده از زندگیــــم بی خبرم این همه فاصله، ده جاده و صد ریل قطار بال پرواز دلـم کو که به سویت بپرم ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست های تو  حق من است ؛ حقم را ... کف  دستم بگذار ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين فيلمى كه در سينما ديدم، "دستهايش" بود... آنجا كه آرام آرام گره خورد دورِ انگشتانم! خیلی دوستت دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالِ مَن خوب است اَمّا با تو بهتر میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم کمی ... فقط کمی .... دوستت داشته باشم . از دستم در رفت .... عاشقت شدم ... تقصیر من نبود ب خدا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩ ﻫـﺎﻳﻢ ﺩﻟﻨـﺸﻴﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ . . . ﻭﻗـﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗــــــﻮﻳـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز گمان مبر ، زخیال تو غافلم گر مانده ام خموش ، خدا داند و دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه اونقدر بوسم کنی که یادم بره چی می خواستم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که زما دور ولی در دل وجانند  بسیارگرامی تراز آنند که بدانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خنده ها و گریه ها جز صدای مبهمی چیز دیگری خاطرم نیست حتی یک سکانس! تنها کار دستیار دوم کارگردان را خیلی دوست داشتم چون همنام تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓــﻘﻂ ﻧﮕــﺎﺵ ﮐـﻨﯽ ﻫـﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧـﮕﺎﻫﺶ مـیکنی ﺍﺷـﮑﺎﺕ ﺳـﺮﺍﺯﯾﺮ مـیشه ﺗــﻮی ﺩلــت مــیگی ﻧﺒـﺎشی ﻣﯿـﻤﯿـــــﺮﻡ هـمـیشه بـاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آور دل من را چه کارت با دل مردم ! تو واجب را بجا آور رها کن مستحب ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتنی نیست،ولی "بی تو" کماکان در من، نفسی هست، دلی هست... ولی جانی نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو در بَرَم نهادمَت به سینه می فشارمَت  تمامِ عاشقانه ام ،  خوشا به من که دارمَت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته گفت:  پس قرارمان این باشد هر چه انسان روی زمین انجام داد  نتیجه اش را ببیند خدا گفت: غیر از دل شکستن که جواب آن را خودم می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز سر جایش نیستــــ نه من... نه تو... نه باورهایم که بدان امید بسته بودمــ تابـــ کودکیم انگار، سالهاستـــــ که نمیداند مقصد کجاستــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل هر شب هوس عشق خودت زد به سرم چند ساعـــت شده از زندگیــــم بی خبرم این همه فاصله، ده جاده و صد ریل قطار بال پرواز دلـم کو که به سویت بپرم ؟