بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازین دنیا چی میخوام ..دوتا صندلی چوبی..که من و تو رو بشونه..واسه ی گفتن خوبی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــال ِ مــن خــوب است امــا عــالی می شــوم وقــتی کــه تــــو… با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی : ” نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل اسمهای تو موبایلمو به اسمش تغییر دادم ؛ حالا هر روز بهم زنگ میزنه ؛ نه یکبار چند بار ! تازه تغییر صدا هم میده !!! من که میدونم اونم دلش برام تنگ میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرکن،برگرد،چمدان هایمان اشتباه شده است،دلم را به جای خاطراتت بردی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجور بغض ب گلوم فشار میاره... کی گفته عشق شیرینه... اگه شیرینه پس چرا تلخیش سهم دل منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش مــی شـد"فــقــط تــو را داشـتــه بـاشــم .... خــدا هـی بـپــرسـد : خــب ، دیـگــر چــه ؟؟! مــن بـگــویــم : هـیــچ ، هـمـیــن کـافـیـســـت !! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت علامت رضایت نیست...! شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دورترین نقطه عشق دل به پرگار خدا میبندم .... شاید به تو رسیدن در یک شعاع زیاد هم محال نباشد.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین ترین جای خاطرات اونجاس که احساس میکنی چهره اش داره از یادت میره!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابه های دلم از تمام خانه های دنیا قشنگتر است چون یاد تو در آن ساکن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی تفاوت وجود داره میانِ کسی که تو را میخواهد و کسی که تو را هم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، درِ این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تنه ایی بر درِ این خانه ی تنها زد و رفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت آرزو میکنم بهترین هایی که هیچ کس برایم آرزو نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی چکیدن همچون شمع از گرمی عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "بودنت" را تمرین کرده بودم...! قرار نبود " نبودت" را از من امتحان بگیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های قلبم مشکوک قدم نزن ، اینجا جز خودت چیزی را پیدا نخواهی کرد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازین دنیا چی میخوام ..دوتا صندلی چوبی..که من و تو رو بشونه..واسه ی گفتن خوبی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــال ِ مــن خــوب است امــا عــالی می شــوم وقــتی کــه تــــو… با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی : ” نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل اسمهای تو موبایلمو به اسمش تغییر دادم ؛ حالا هر روز بهم زنگ میزنه ؛ نه یکبار چند بار ! تازه تغییر صدا هم میده !!! من که میدونم اونم دلش برام تنگ میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرکن،برگرد،چمدان هایمان اشتباه شده است،دلم را به جای خاطراتت بردی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجور بغض ب گلوم فشار میاره... کی گفته عشق شیرینه... اگه شیرینه پس چرا تلخیش سهم دل منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش مــی شـد"فــقــط تــو را داشـتــه بـاشــم .... خــدا هـی بـپــرسـد : خــب ، دیـگــر چــه ؟؟! مــن بـگــویــم : هـیــچ ، هـمـیــن کـافـیـســـت !! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت علامت رضایت نیست...! شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دورترین نقطه عشق دل به پرگار خدا میبندم .... شاید به تو رسیدن در یک شعاع زیاد هم محال نباشد.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین ترین جای خاطرات اونجاس که احساس میکنی چهره اش داره از یادت میره!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابه های دلم از تمام خانه های دنیا قشنگتر است چون یاد تو در آن ساکن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی تفاوت وجود داره میانِ کسی که تو را میخواهد و کسی که تو را هم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، درِ این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تنه ایی بر درِ این خانه ی تنها زد و رفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت آرزو میکنم بهترین هایی که هیچ کس برایم آرزو نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی چکیدن همچون شمع از گرمی عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "بودنت" را تمرین کرده بودم...! قرار نبود " نبودت" را از من امتحان بگیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های قلبم مشکوک قدم نزن ، اینجا جز خودت چیزی را پیدا نخواهی کرد . . .