بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــیـــــا و داد دلــــم رس ، کــــه بــس هـــــوایـــی ِ-توست . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهــا خــبـری نـیـسـت بـه جــز سـیـر صــعــودی دلـتـنـگـی هــای مــن بـــرای تــــــــــــو......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس . . . خوش هيكل و خوشتيپ باشه به خودش هميشه وهمه جا برسه اما ناز واداشو فقط واسه آقاشون نگه داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین درسیکه از زندگی آموختم: هیچ کس شبیه حرفهایش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال یا مثل آن بغلی که عاشقت است و تنهایت نمی گذارد و یا مثل برگشتن آدمی که سالهای سال منتظر آمدنش بودی؛ آی می چسبد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود. عقربه ها دوتا یکی میپرند، اما همین که میروی تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم. جانم را میگیرند ثانیه های بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه غم انگیز تر زمانی می باشد ، کسی که دوستش داری ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻧمی کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نکنم ز روی نادنی / قربانی عشق او غرورم را شاید که چه بگذرم از او / یابم آن گمشده شادی و سرورم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میگی همش توی فکرشی دوست داری قربونی چشماش بشی خواب می بینی همیشه همراهشی تعبیرش اینه: " داری عاشق میشی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندلیت را کنار صندلی ام بگذار ! همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام درده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي‌تان را با ديگران مقايسه نكنيد. شما چیزی درباره سرنوشت آنها نمي‌دانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس نصف شب از خواب پاشه خانومشو یه ماج آبدار کنه بعد بگیره بخوابه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی آقاش زودتر از خودش خوابید یه چیز بکنه تو دماغش تا تنبیه شه همچین اشتباهی نکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشــق... زیـبـا تــریـن لـذتی است ک بـه وقــتِ اِرتــکــابِ آن ... خـداونــد... بــرایِ بـــشـــــر... ایـــســـتــــاده "دســـت" مــیزنـــد... *زیــبــا عــــاشـــق بشـــویــد و بـــمانـــیــد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــــقـَـدر پـُشــتـــِ سـَـرَت آب ریخــتــمــــ… کــ ه تَـمـامـــِ کـوچـه سـَـبـز شـُـد ! پـــس چـِـرا نـیـامـدی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند گشتم نبود!نگردنیست اما من صادقانه ميگويم كه گشتم ، يافتم ،با من بود اما مال من نبود!!!بگذار دیگری بگردد شاید برای او باشد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــیـــــا و داد دلــــم رس ، کــــه بــس هـــــوایـــی ِ-توست . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن روزهــا خــبـری نـیـسـت بـه جــز سـیـر صــعــودی دلـتـنـگـی هــای مــن بـــرای تــــــــــــو......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس . . . خوش هيكل و خوشتيپ باشه به خودش هميشه وهمه جا برسه اما ناز واداشو فقط واسه آقاشون نگه داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین درسیکه از زندگی آموختم: هیچ کس شبیه حرفهایش نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال یا مثل آن بغلی که عاشقت است و تنهایت نمی گذارد و یا مثل برگشتن آدمی که سالهای سال منتظر آمدنش بودی؛ آی می چسبد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود. عقربه ها دوتا یکی میپرند، اما همین که میروی تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم. جانم را میگیرند ثانیه های بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه غم انگیز تر زمانی می باشد ، کسی که دوستش داری ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻧمی کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نکنم ز روی نادنی / قربانی عشق او غرورم را شاید که چه بگذرم از او / یابم آن گمشده شادی و سرورم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میگی همش توی فکرشی دوست داری قربونی چشماش بشی خواب می بینی همیشه همراهشی تعبیرش اینه: " داری عاشق میشی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندلیت را کنار صندلی ام بگذار ! همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام درده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي‌تان را با ديگران مقايسه نكنيد. شما چیزی درباره سرنوشت آنها نمي‌دانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس نصف شب از خواب پاشه خانومشو یه ماج آبدار کنه بعد بگیره بخوابه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی آقاش زودتر از خودش خوابید یه چیز بکنه تو دماغش تا تنبیه شه همچین اشتباهی نکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشــق... زیـبـا تــریـن لـذتی است ک بـه وقــتِ اِرتــکــابِ آن ... خـداونــد... بــرایِ بـــشـــــر... ایـــســـتــــاده "دســـت" مــیزنـــد... *زیــبــا عــــاشـــق بشـــویــد و بـــمانـــیــد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــــقـَـدر پـُشــتـــِ سـَـرَت آب ریخــتــمــــ… کــ ه تَـمـامـــِ کـوچـه سـَـبـز شـُـد ! پـــس چـِـرا نـیـامـدی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند گشتم نبود!نگردنیست اما من صادقانه ميگويم كه گشتم ، يافتم ،با من بود اما مال من نبود!!!بگذار دیگری بگردد شاید برای او باشد...