بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غزلی سرود...؟؟؟ عاشق شده بود.... انگار خودش نبود...عاشق شده بود... افتاد...شکست...زیر باران پوسید.... آدم که نکشته بود....عاشق شده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ضربان قلبم رو روی خنده های تو تنظیم کردم .بخند تا همیشه زنه بمونم @@برای عموم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می گویند نیست کاغذ را گفته باشند یا برق را یا هرچه را ، فرقی ندارد من یاد تو می افتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نوشتن ندارد وقتی تمام روزهای خدا “من” دارد ولی “تو” ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهال کوچک خواستنت درختی تنومند شده ... اشتباه میکردی زمان هیچ چیز را حل نمیکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه تنگ شده نه گرفته است دلم........ فقط هوای تورا کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم ومن بچگی کنم به وسعت تمام اغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر کــه بـه مـــن مـی رسد بــویِ قـفـس مــی دهــد .. جـــز تـــو کــه پـــَر مـــی دهـــی تــا بِـپَـــرانی مــرا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک نگاه  آنقـدر محوت می کنـد  که پابـه پای پلک هایش پیر می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعشق! قیچی شد... زمانی که تو سنگ شدی.... ومن کاغذ بی رنگ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه هوا خراب است ، نه حواسم پرت است و نه کسی دلم را شکسته ! فقط کمی از من هوای کمی از “تو” را دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی را که تو نیستی ،  . . . . . حیفم می آید زندگی کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی... شاید ندیده باشی؛ اما همیشه اشک هایشان را در آلبوم دلتنگیشان قاب میکنند! هر وقت زن بودنت را میبینم؛ سینه ام را به جلو میدهم، صدایم را کلفت تر میکنم تا مبادا... لرزش دست هایم را ببینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سکه های قلک بودیم/دنبال بهانه های کوچک بودیم رویای بزرگتر شدن خوب نبود/ای کاش تمام عمر کودک بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-_- مـــن کــه نفســـت بــودم ... با کــی هـــوایی شــــدی پــس ؟؟؟ -_- به شــــرافتـــم قســـم ... شاعـــر نیستــــم ... مــــن مینویســــم " تــــو " ... خــــودش شعــــر میشــــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت چه طعم تلخی دارد وقتی آن را باعشق اشتباه میگیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شده بود، عاشق همکارش، همان دختر توی بایگانی. فردایش دوباره عاشق شده بود، عاشق دختر پشت صندوق فروشگاه! پس فردا هم عاشق دختری شده بود که در ایستگاه اتوبوس کتاب میخواند! هفته به هفته عاشق بود ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی غزلی سرود...؟؟؟ عاشق شده بود.... انگار خودش نبود...عاشق شده بود... افتاد...شکست...زیر باران پوسید.... آدم که نکشته بود....عاشق شده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ضربان قلبم رو روی خنده های تو تنظیم کردم .بخند تا همیشه زنه بمونم @@برای عموم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می گویند نیست کاغذ را گفته باشند یا برق را یا هرچه را ، فرقی ندارد من یاد تو می افتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی نوشتن ندارد وقتی تمام روزهای خدا “من” دارد ولی “تو” ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهال کوچک خواستنت درختی تنومند شده ... اشتباه میکردی زمان هیچ چیز را حل نمیکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه تنگ شده نه گرفته است دلم........ فقط هوای تورا کرده که عمیق بخندی به تمام عاشقانه هایم ومن بچگی کنم به وسعت تمام اغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر کــه بـه مـــن مـی رسد بــویِ قـفـس مــی دهــد .. جـــز تـــو کــه پـــَر مـــی دهـــی تــا بِـپَـــرانی مــرا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک نگاه  آنقـدر محوت می کنـد  که پابـه پای پلک هایش پیر می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعشق! قیچی شد... زمانی که تو سنگ شدی.... ومن کاغذ بی رنگ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه هوا خراب است ، نه حواسم پرت است و نه کسی دلم را شکسته ! فقط کمی از من هوای کمی از “تو” را دارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی را که تو نیستی ،  . . . . . حیفم می آید زندگی کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که باشی... شاید ندیده باشی؛ اما همیشه اشک هایشان را در آلبوم دلتنگیشان قاب میکنند! هر وقت زن بودنت را میبینم؛ سینه ام را به جلو میدهم، صدایم را کلفت تر میکنم تا مبادا... لرزش دست هایم را ببینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سکه های قلک بودیم/دنبال بهانه های کوچک بودیم رویای بزرگتر شدن خوب نبود/ای کاش تمام عمر کودک بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-_- مـــن کــه نفســـت بــودم ... با کــی هـــوایی شــــدی پــس ؟؟؟ -_- به شــــرافتـــم قســـم ... شاعـــر نیستــــم ... مــــن مینویســــم " تــــو " ... خــــودش شعــــر میشــــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت چه طعم تلخی دارد وقتی آن را باعشق اشتباه میگیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شده بود، عاشق همکارش، همان دختر توی بایگانی. فردایش دوباره عاشق شده بود، عاشق دختر پشت صندوق فروشگاه! پس فردا هم عاشق دختری شده بود که در ایستگاه اتوبوس کتاب میخواند! هفته به هفته عاشق بود ...