بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي دست ها از هر دنيايي بي وفاتـر است ... امـروز دست هـايت را مـي گيـرنـد ... قصه ي عـادت که شدي همان دست ها را بـرايـَت تکان مـي دهند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای شهردار بگویید اینقدر عوض نکنند رنگ و روی این شهر لعنتی را . . . این پیاده رو ها ، میدانها ، رنگ و روی دیوار ها . . . خاطراتم را دارند از بین می برند .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي  يادت نرود . . . . اين سيگاري كه مي كشم . . .  روزي بخاطر تو ترك كرده بودم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را با تو قسمت می‌کنم سهم کمی‌نیست گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی غم آنقدر دارم که می‌خواهم تمام فصل‌ها را بر سفره رنگین خود بنشانمت بنشین غمی‌نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی کلبه ی قلبت ،درش سمتِ خوشی واشه نبینم رنگِ غمگینی ، رو دیوارِ دلت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس گاهی اوقات تو خونه آهنگ بزاره واسه آقاش برقصه آقاشم باید را ب را شاباش بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو بــایــد غـــرق شــی درمــــن بــفهـمـی کــی دلـــش دریـــاســــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند درآن دلت را که ب روی همه باز است یخ کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی... من هم میروم... تو بر میگردی،اما با او... من هم برمیگردم... اما با تابوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم نکرد نگفت نرو برگرد و من رفتم رفتم به سوی تنهایی انتظار انتظار شنیدن صدای او که بگوید دوستت دارم برگرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باش.... همین که باشی کافیست....! دور ازمن...! بدون من...! چه فرقی میکند؟؟؟ گل میخری!! خوب است!! برای من نیست؟! نباشد!!! همین که رختمان زیر یک آفتاب خشک میشود... کافیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی سرباز نه واسه سرباز بودنش ... واسه غربتش ...!!! واسه دلتنگیای آموزشی ...!!!  واسه تنهایی روبرجک نگهبانیش...!!! واسه ترس عروس شدن عشقش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس صبح از خواب پاشه با آقاش صبحونه بخوره آقاش که رفت سرکار دوباره بخوابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه خیلی وقته رفته اما یه آهنگی هایی هستن که وقتی گوش میدم یادش میفتم و بدجور دلم هوای خودش و خاطراهامونو میکنه دوست دارم گاهی وقتا اونا رو گوش بدم از این حال خیلی خوشم میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... با نسیمی برود... کسی که به خاطرش به طوفان زده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایم بروز شده اند دردهایم آنلاین . . . به مغزم کلیک که می کنم ؛ بالا نمی آید !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي دست ها از هر دنيايي بي وفاتـر است ... امـروز دست هـايت را مـي گيـرنـد ... قصه ي عـادت که شدي همان دست ها را بـرايـَت تکان مـي دهند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقای شهردار بگویید اینقدر عوض نکنند رنگ و روی این شهر لعنتی را . . . این پیاده رو ها ، میدانها ، رنگ و روی دیوار ها . . . خاطراتم را دارند از بین می برند .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي  يادت نرود . . . . اين سيگاري كه مي كشم . . .  روزي بخاطر تو ترك كرده بودم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را با تو قسمت می‌کنم سهم کمی‌نیست گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی غم آنقدر دارم که می‌خواهم تمام فصل‌ها را بر سفره رنگین خود بنشانمت بنشین غمی‌نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی کلبه ی قلبت ،درش سمتِ خوشی واشه نبینم رنگِ غمگینی ، رو دیوارِ دلت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس گاهی اوقات تو خونه آهنگ بزاره واسه آقاش برقصه آقاشم باید را ب را شاباش بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو بــایــد غـــرق شــی درمــــن بــفهـمـی کــی دلـــش دریـــاســــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند درآن دلت را که ب روی همه باز است یخ کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی... من هم میروم... تو بر میگردی،اما با او... من هم برمیگردم... اما با تابوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم نکرد نگفت نرو برگرد و من رفتم رفتم به سوی تنهایی انتظار انتظار شنیدن صدای او که بگوید دوستت دارم برگرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باش.... همین که باشی کافیست....! دور ازمن...! بدون من...! چه فرقی میکند؟؟؟ گل میخری!! خوب است!! برای من نیست؟! نباشد!!! همین که رختمان زیر یک آفتاب خشک میشود... کافیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی سرباز نه واسه سرباز بودنش ... واسه غربتش ...!!! واسه دلتنگیای آموزشی ...!!!  واسه تنهایی روبرجک نگهبانیش...!!! واسه ترس عروس شدن عشقش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس صبح از خواب پاشه با آقاش صبحونه بخوره آقاش که رفت سرکار دوباره بخوابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه خیلی وقته رفته اما یه آهنگی هایی هستن که وقتی گوش میدم یادش میفتم و بدجور دلم هوای خودش و خاطراهامونو میکنه دوست دارم گاهی وقتا اونا رو گوش بدم از این حال خیلی خوشم میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد... با نسیمی برود... کسی که به خاطرش به طوفان زده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایم بروز شده اند دردهایم آنلاین . . . به مغزم کلیک که می کنم ؛ بالا نمی آید !