بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز احساس غريبي به دلم ميگويد يك نفر  با سبد خاطره ها مي آيد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی ازبهشت میخواهد، چندلحظه آغوشت راقرض میدهی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند نام  تو حک شده ی قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی معنای پیچیده ای نداره.... همین که توکنارم باشی  ینی زندگی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نباشد عشق به چه کار آید دل؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میسپارمت به "لبخندها"...گرچه خودم مهمان"بغض"های بی دلیلم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.../ دلم یکـ تاب میخواهد و یکـ هل محکم کــــہ هری بریزد پاییـــטּ هرچــہ در خودش تلنبـــــــــــــــار کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی جز خدا در ما عاشقا رو نمیدونه.چقدر زمان برای ما دیر میگذره.اما خیلی حس خوبیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب مرغ دلم برسر دیوار تو بود... می پرید از قفس وعاشق دیدار تو بود... خبرت هست که از خوبی خود بی خبری؟... بخدا خوبتراز خوبتراز خوبتری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم عشقمان مثل نان نیست که گرمش در سفره ی دل باشد و سرد و بیاتش سهم نمکی!چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت باشد،همیشه هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خودت که ساکن طبقه آخر برج معرفتی ولی با ما طبقه هم کفی ها می پری...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راســــت میگفــــت ... مـــن در حـــدش نبــودم ... در حــدش همـــونایی بودن کـــه امــروز باش بــودن ... فــردا با رفیقــــاش ... هــــه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﻗﻠــــــــــــﺐ ﮐﻮﭼﮑـم فـﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾــــــــــــﯽ ﻣﯿﮑـنی ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﻟﺬﺗــــــــــــــــﯽ ﺩﺍﺭﺩ بـﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷــــــــــﺘﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟ حضورت ، صدایت ، نفس هایت و گرمی دستانت بهاری می کند سرزمین مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از او سیگار هم را ترک کردم بوی سیگار فقط یاد اوری او بود حالا دیگر فقط منم و باران و خیابان و اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیشــه سـخــت تـــریـن جــای کــار ایـنــه کــه تـظـاهـــر کـنـی هـیـچــی نـشـده....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز احساس غريبي به دلم ميگويد يك نفر  با سبد خاطره ها مي آيد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی ازبهشت میخواهد، چندلحظه آغوشت راقرض میدهی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند نام  تو حک شده ی قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی معنای پیچیده ای نداره.... همین که توکنارم باشی  ینی زندگی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نباشد عشق به چه کار آید دل؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میسپارمت به "لبخندها"...گرچه خودم مهمان"بغض"های بی دلیلم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.../ دلم یکـ تاب میخواهد و یکـ هل محکم کــــہ هری بریزد پاییـــטּ هرچــہ در خودش تلنبـــــــــــــــار کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی جز خدا در ما عاشقا رو نمیدونه.چقدر زمان برای ما دیر میگذره.اما خیلی حس خوبیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه شب مرغ دلم برسر دیوار تو بود... می پرید از قفس وعاشق دیدار تو بود... خبرت هست که از خوبی خود بی خبری؟... بخدا خوبتراز خوبتراز خوبتری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم عشقمان مثل نان نیست که گرمش در سفره ی دل باشد و سرد و بیاتش سهم نمکی!چه گرمای حضورت و چه سرمای نبودنت باشد،همیشه هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خودت که ساکن طبقه آخر برج معرفتی ولی با ما طبقه هم کفی ها می پری...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راســــت میگفــــت ... مـــن در حـــدش نبــودم ... در حــدش همـــونایی بودن کـــه امــروز باش بــودن ... فــردا با رفیقــــاش ... هــــه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﻗﻠــــــــــــﺐ ﮐﻮﭼﮑـم فـﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾــــــــــــﯽ ﻣﯿﮑـنی ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﻟﺬﺗــــــــــــــــﯽ ﺩﺍﺭﺩ بـﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷــــــــــﺘﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟ حضورت ، صدایت ، نفس هایت و گرمی دستانت بهاری می کند سرزمین مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از او سیگار هم را ترک کردم بوی سیگار فقط یاد اوری او بود حالا دیگر فقط منم و باران و خیابان و اشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیشــه سـخــت تـــریـن جــای کــار ایـنــه کــه تـظـاهـــر کـنـی هـیـچــی نـشـده....