بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم قصه اي عاشقانه ميخواهد... ك تا اخرش پاي هيچ نفرسومي ب ميان نيايد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار را دوست دارم تکرار آن لحظه های کوتاه... تکرار آن صدای آرام با چاشنی دستپاچگی... تکرار آن "بریم؟" ها... من  تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم من تکرار لحظه های با تو بودن را "میخواهم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتیه آدمای حسودی که باعث میشن بیشتر از همیشه دوستت داشته باشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شعر میگی برای من ، منم میگم برای تو هر چی تو این دنیا دارم ، میریزمش به پای تو دلم فقط به این خوشه ، که بشنوم صدای تو خیلی دوست دارم گلم ، الهی من فدای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجـــــا هَـــستـــی؟؟؟ . . . به آســــمان نگـــــــــــــاه کن... بگــــذار دلخوشی امــــــ این باشد که آسمانمـــــان یکیستـــــــــ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــشـنـگــی صــدای یــه دخـتـر بــه نــازکـی و عـشـوه و... نـیـسـتــ ... بـــه عــشــقِ ... حـتــی زشــــت تــریــن صــدا ، واســه عـشـقِ اون دخـتـر عــیـن مـُـسـکـنـه ... بــاور کـنـیــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم ، “صدای نفسهایت” موسیقی متن تمام فیلم هایم بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوانم همیشه در کنار لحظه ها جسمت را بدرقه کنم ، اما ... این حضور احساسات من است که باتو مسافر زمان میشود !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم تو را می خواهد عقلم او را چه درگیری بی پایانی است این بین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است... و من وجود پر مهر و سرشار از عشق تو را در کاشانه قلبم به وضوح می بینم و می دانم با تو می شود به خدا رسید... "تقدیم به عشقم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرده اما سرما نمی خورم! کلاهی که عشق بر سرم گذاشت تا زبر گردنم آمده است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران نبار . . . . . . . من نه چتر دارم ، نه یار ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام دلتنگی هایم به من بدهکاری وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرایم مثــل همیــن ”بهــار” می مــانی آمــدنت را همیشـــه تحــویل میگیـــرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گران مایه ترین تصویری من اگر قاب تو باشم کافیست ای صمیمانه ترین آیت مهر با صمیمانه ترین یاد به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـچ وقـت بـه کــســی نـگــیــن از "دوسـت داشـتــن" یـه نـفــر خــودداری کـنــه!!!"دوســت داشـتــن" بــا چــیــزای دیـگــه زمــیـــن تـــــا آســـمــون فــــرق داره....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم قصه اي عاشقانه ميخواهد... ك تا اخرش پاي هيچ نفرسومي ب ميان نيايد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار را دوست دارم تکرار آن لحظه های کوتاه... تکرار آن صدای آرام با چاشنی دستپاچگی... تکرار آن "بریم؟" ها... من  تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم من تکرار لحظه های با تو بودن را "میخواهم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتیه آدمای حسودی که باعث میشن بیشتر از همیشه دوستت داشته باشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شعر میگی برای من ، منم میگم برای تو هر چی تو این دنیا دارم ، میریزمش به پای تو دلم فقط به این خوشه ، که بشنوم صدای تو خیلی دوست دارم گلم ، الهی من فدای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجـــــا هَـــستـــی؟؟؟ . . . به آســــمان نگـــــــــــــاه کن... بگــــذار دلخوشی امــــــ این باشد که آسمانمـــــان یکیستـــــــــ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــشـنـگــی صــدای یــه دخـتـر بــه نــازکـی و عـشـوه و... نـیـسـتــ ... بـــه عــشــقِ ... حـتــی زشــــت تــریــن صــدا ، واســه عـشـقِ اون دخـتـر عــیـن مـُـسـکـنـه ... بــاور کـنـیــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم ، “صدای نفسهایت” موسیقی متن تمام فیلم هایم بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوانم همیشه در کنار لحظه ها جسمت را بدرقه کنم ، اما ... این حضور احساسات من است که باتو مسافر زمان میشود !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم تو را می خواهد عقلم او را چه درگیری بی پایانی است این بین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است... و من وجود پر مهر و سرشار از عشق تو را در کاشانه قلبم به وضوح می بینم و می دانم با تو می شود به خدا رسید... "تقدیم به عشقم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرده اما سرما نمی خورم! کلاهی که عشق بر سرم گذاشت تا زبر گردنم آمده است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران نبار . . . . . . . من نه چتر دارم ، نه یار ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تمام دلتنگی هایم به من بدهکاری وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــرایم مثــل همیــن ”بهــار” می مــانی آمــدنت را همیشـــه تحــویل میگیـــرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گران مایه ترین تصویری من اگر قاب تو باشم کافیست ای صمیمانه ترین آیت مهر با صمیمانه ترین یاد به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـچ وقـت بـه کــســی نـگــیــن از "دوسـت داشـتــن" یـه نـفــر خــودداری کـنــه!!!"دوســت داشـتــن" بــا چــیــزای دیـگــه زمــیـــن تـــــا آســـمــون فــــرق داره....!!!