بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاااااای پسر خاطراتم یاده تو تنها دلیله نفس کشیدن من است.. هرشب بامرور عهدهایت میخابم  عزیزترینم ~~>همیشه خوش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت.. همچون دوش آب سرد است عجیب نفس هایم را بند می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقد بزرگه تنهایی این مرد که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد.......من عاشقت هستم اینو نمیفهمی یه چیزو میدونم که خیلی بی رحمی**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را هیچ پایانی نیست وقتی یار تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باید تو زندگیه آدم باشه تا با لبخند خوشگل مردونه اش دلتو بلرزونه . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کسی پیدا شده بود که دلم با امدنش بلرزد :) دلم تورا انتخاب کرد اما حیف تو قبلا انتخاب خودرا کرده بودی.. چقدر زود دیرمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقل آب عشق به یک جو نمیرود... بیچاره من که ساخته از آب و آتشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اغوش میخواهم  از تمام این هستی... هستی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باید تو زندگیه آدم باشه تا حس خوب "دوس داشته شدن" رو به آدم بده حس خوبیه که کسی آدمو دوس داشته باشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میخندی.. اشتهای لبانم  به بوسه باز میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضا شاه هم اگر می دید با چادر چه زیبایی جهان پر ميشد از قانون چادر های اجباری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـیست ازیـن خـوبـتر در هـمه آفـاق کـار..دوسـت بـه نـزدیـک دوسـت،یـار بـه نـزدیـک یـار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت به پاییز رفته... هرچه میگویی دلم میریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پاک خواهی انگشت بی لاک خواهی دوست جوان خواهی محبت روان خواهی یه تکه ماه خواهی یوسف درون چاه خواهی اهل نمازو دین خواهی جدا از دعوا وکین خواهی گر همه را با هم  بیا به سمت من بی غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو لیلای منی در رگم پنهان و در رخم پیدای منی.... به هرکه هرچه گویم باز تو بانوی ارزوهای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﺎ .... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ...! ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻧﻰ ﺍﻣﺎ ﺣﯿﻒ ! ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ و کپي ميکنند ﻭ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاااااای پسر خاطراتم یاده تو تنها دلیله نفس کشیدن من است.. هرشب بامرور عهدهایت میخابم  عزیزترینم ~~>همیشه خوش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت.. همچون دوش آب سرد است عجیب نفس هایم را بند می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقد بزرگه تنهایی این مرد که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد.......من عاشقت هستم اینو نمیفهمی یه چیزو میدونم که خیلی بی رحمی**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را هیچ پایانی نیست وقتی یار تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باید تو زندگیه آدم باشه تا با لبخند خوشگل مردونه اش دلتو بلرزونه . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر کسی پیدا شده بود که دلم با امدنش بلرزد :) دلم تورا انتخاب کرد اما حیف تو قبلا انتخاب خودرا کرده بودی.. چقدر زود دیرمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عقل آب عشق به یک جو نمیرود... بیچاره من که ساخته از آب و آتشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک اغوش میخواهم  از تمام این هستی... هستی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی باید تو زندگیه آدم باشه تا حس خوب "دوس داشته شدن" رو به آدم بده حس خوبیه که کسی آدمو دوس داشته باشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میخندی.. اشتهای لبانم  به بوسه باز میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رضا شاه هم اگر می دید با چادر چه زیبایی جهان پر ميشد از قانون چادر های اجباری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـیست ازیـن خـوبـتر در هـمه آفـاق کـار..دوسـت بـه نـزدیـک دوسـت،یـار بـه نـزدیـک یـار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت به پاییز رفته... هرچه میگویی دلم میریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پاک خواهی انگشت بی لاک خواهی دوست جوان خواهی محبت روان خواهی یه تکه ماه خواهی یوسف درون چاه خواهی اهل نمازو دین خواهی جدا از دعوا وکین خواهی گر همه را با هم  بیا به سمت من بی غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو لیلای منی در رگم پنهان و در رخم پیدای منی.... به هرکه هرچه گویم باز تو بانوی ارزوهای منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﻢ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﺎ .... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ...! ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻧﻰ ﺍﻣﺎ ﺣﯿﻒ ! ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ و کپي ميکنند ﻭ ﯾﺎﺩ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ !