بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــردانــه تــر عــاشــقـــم بـــاش..... تـــا بــبــیـــنــــی..... بـــرای دیـــوانـگــی هــایــت..... چــقـــدر زنـــم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشگی ترینم  میخوام عاشق تو باشم میخوام از تو جون بگیرم اگه لایق تو باشم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند شو و همراه کلاغ قصه ها به خانه ام بیا اینجا یکی از بودهای قصه سال هاست چشم انتظار آن یکی نبود نشسته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای غـــــــــم باد  هرآن دل که  نخــــــواهد  "شـــــــادیت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز گاهی یواشکی خواب تورا میبینم… یواشکی نگاهت میکنم… صدایت میکنم… بین خودمان باشد اما من هنوز تورا یواشکی دوست دارم……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیاتو را از یادم نخواهد برد،من تو را درقلبم دارم نه در دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت را به نام برگ بهار را به نام گل ستاره را به نام نور کوه را به نام سنگ دل شکفته مرا به نام عشق عشق را به نام درد مرا...به نام کوچکم صدا بزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت نیست.. تصویرت هم همینطور! اما مهرت آنتن میدهد...اندازه آسمان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را تلخ نخور!! . . . . . . . یکبار صدایم کن تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشــق کــه مــیــشــوی  مــواظــب خــودت بــاش شــبــهــای بــاقــیــمــانــده عــمــرت  بــه ایــن ســادگــی هــا صــبــح نــخــواهــد شــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میشه زندگی کرد،بی نفس هرگز،همه عالم چشم من ولی تو نفس من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت را دوست دارم...همین است که امیدوارم میکند به زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام باور کنم تا آخر عمر کنارت سالها تحویل میشه، جهان با عشق ما آغاز میشه، جهان بی عشق ما تعطیل میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری می گفت همه چیز درمان و چاره دارد جز مرگ  اما مرگ که زندگی دوباره است آغازی نو است چیزی که درمان ندارد درد عاشقیست وگرنه فرهاد زندگی بی عشق را انتخاب می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید باورت نشود اما حضورت، چنان گرمایی به وجود سردم بخشید که حس میکنم چه زیباست پرستش کسی که برایم تمام دنیاست ... دوست دارم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــردانــه تــر عــاشــقـــم بـــاش..... تـــا بــبــیـــنــــی..... بـــرای دیـــوانـگــی هــایــت..... چــقـــدر زنـــم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همیشگی ترینم  میخوام عاشق تو باشم میخوام از تو جون بگیرم اگه لایق تو باشم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلند شو و همراه کلاغ قصه ها به خانه ام بیا اینجا یکی از بودهای قصه سال هاست چشم انتظار آن یکی نبود نشسته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای غـــــــــم باد  هرآن دل که  نخــــــواهد  "شـــــــادیت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز گاهی یواشکی خواب تورا میبینم… یواشکی نگاهت میکنم… صدایت میکنم… بین خودمان باشد اما من هنوز تورا یواشکی دوست دارم……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه های دنیاتو را از یادم نخواهد برد،من تو را درقلبم دارم نه در دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت را به نام برگ بهار را به نام گل ستاره را به نام نور کوه را به نام سنگ دل شکفته مرا به نام عشق عشق را به نام درد مرا...به نام کوچکم صدا بزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت نیست.. تصویرت هم همینطور! اما مهرت آنتن میدهد...اندازه آسمان!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را تلخ نخور!! . . . . . . . یکبار صدایم کن تمام قندهای دلم را برایت آب میکنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشــق کــه مــیــشــوی  مــواظــب خــودت بــاش شــبــهــای بــاقــیــمــانــده عــمــرت  بــه ایــن ســادگــی هــا صــبــح نــخــواهــد شــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میشه زندگی کرد،بی نفس هرگز،همه عالم چشم من ولی تو نفس من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت را دوست دارم...همین است که امیدوارم میکند به زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام باور کنم تا آخر عمر کنارت سالها تحویل میشه، جهان با عشق ما آغاز میشه، جهان بی عشق ما تعطیل میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری می گفت همه چیز درمان و چاره دارد جز مرگ  اما مرگ که زندگی دوباره است آغازی نو است چیزی که درمان ندارد درد عاشقیست وگرنه فرهاد زندگی بی عشق را انتخاب می کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید باورت نشود اما حضورت، چنان گرمایی به وجود سردم بخشید که حس میکنم چه زیباست پرستش کسی که برایم تمام دنیاست ... دوست دارم ...