بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعنى اينكه : حالت خوب باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهای من دیازپام نمی خواهند… مُسَکن ِ بوسه هایت … عجیب ، آرامم می‌کند..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام مثل نقطه چینی که کسی برایش جوابی ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره !  قبول داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـــــشـود صـدایـــــت را بــرای همــیـشـه در خــواب مــن جـــا بگــذاری؟؟ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم لج کرده است،،، می گوید یا با او یا من می ایستم تو تنها برو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصلـه ام سر رفتـه است ! کآش مـی شد . . . بـﮧ جای دست روی دست گذاشتن دست توی دستت مـی گذاشتم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز براتـــون عشــــق آرزو میکنم از اون عشقایــــی کـــه .. هــــر روز با لبخنــــد از خــــواب بیدار بشید و بگیــــد : ” زنـدگــــی یـعـنـی ایــن چقــــــــدر خوشبختـــــــم .. ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت است عاشق کسی باشی که روحش هم خبرنداشته باشد. اماخیلی شیرین است که آهسته وعاشقانه نگاهش کنی ودر دلت بگی خیلی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســتــــ دارم...... حــتــــی.... بـالــشـــی را کــه شــب هــا بــا ســـر تــو مـهــربـان اســت.... و آرام.... آرام.... آرام.... مــی خــوابــانـــد تـــو را.... تــا صـبـــح....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز فكر كردي نبود كسي بهتر از بودنش چشماتو ببند و نبودنشو تصور كن..... اگه چشات خيس بدون هنوز دوسش داري پس رهاش نكن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسید مجنون پای سگ .مردم گفتند این چه بود؟ گفت:این گاه گاهی سوی لیلی میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه برخی انسانها هرکاری کنید دوستتان نخواهند داشت و برخی هم هر کاری کنید دست از دوست داشتنتان برنخواهند داشت، پس:(جایی روید که عشق حضور دارد).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفته بودنکه دو رو هستی ولی باورم نمیشد  یکی اون روی ماهت  اون یکی اون روی گلت که یکی پس از دیگری بدتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه و سفید کردن عکس هایم، دیگر فایده ای ندارد! همه فهمیده اند، رنگ پریدگی چهره ام را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به <@> من تو <:)))>< نفهمیدی ؟!!! . . . . . . . میگم به چشم من تو ماهی !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعنى اينكه : حالت خوب باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهای من دیازپام نمی خواهند… مُسَکن ِ بوسه هایت … عجیب ، آرامم می‌کند..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام مثل نقطه چینی که کسی برایش جوابی ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که توحرفاش زیاد میگه بیخیال بیشتر از همه فکر و خیال داره فقط دیگه حال و حوصله بحث و صحبت نداره !  قبول داری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـــــشـود صـدایـــــت را بــرای همــیـشـه در خــواب مــن جـــا بگــذاری؟؟ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم لج کرده است،،، می گوید یا با او یا من می ایستم تو تنها برو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصلـه ام سر رفتـه است ! کآش مـی شد . . . بـﮧ جای دست روی دست گذاشتن دست توی دستت مـی گذاشتم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز براتـــون عشــــق آرزو میکنم از اون عشقایــــی کـــه .. هــــر روز با لبخنــــد از خــــواب بیدار بشید و بگیــــد : ” زنـدگــــی یـعـنـی ایــن چقــــــــدر خوشبختـــــــم .. ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخت است عاشق کسی باشی که روحش هم خبرنداشته باشد. اماخیلی شیرین است که آهسته وعاشقانه نگاهش کنی ودر دلت بگی خیلی دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســتــــ دارم...... حــتــــی.... بـالــشـــی را کــه شــب هــا بــا ســـر تــو مـهــربـان اســت.... و آرام.... آرام.... آرام.... مــی خــوابــانـــد تـــو را.... تــا صـبـــح....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز فكر كردي نبود كسي بهتر از بودنش چشماتو ببند و نبودنشو تصور كن..... اگه چشات خيس بدون هنوز دوسش داري پس رهاش نكن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسید مجنون پای سگ .مردم گفتند این چه بود؟ گفت:این گاه گاهی سوی لیلی میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه برخی انسانها هرکاری کنید دوستتان نخواهند داشت و برخی هم هر کاری کنید دست از دوست داشتنتان برنخواهند داشت، پس:(جایی روید که عشق حضور دارد).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفته بودنکه دو رو هستی ولی باورم نمیشد  یکی اون روی ماهت  اون یکی اون روی گلت که یکی پس از دیگری بدتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاه و سفید کردن عکس هایم، دیگر فایده ای ندارد! همه فهمیده اند، رنگ پریدگی چهره ام را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به <@> من تو <:)))>< نفهمیدی ؟!!! . . . . . . . میگم به چشم من تو ماهی !!!