بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم نشانه ایست برای بودنم در کنارت به جای کسانی که هرگز نبودند به یادت فریادت را با سکوتم آرام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت : من لایق تو نیستم.. نمیدانم خواست لیاقتم را یاد آوری کند یا خیانت خودش را توجیه ....!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تلخیستــــــــ مانــــــــــــده ام برای تو... رفتــــه ای بــــــــــــــــرای دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم یا بشکافم.......اول وآخر ک به پای تو می افتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است...! 
یادت را میگویم، 
از گوشه دلم تکان نمیخورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه بهاری دیگر بی حضور تو از راه می رسد و آنچه زیبا نیست زندگی نیست روزگار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که دوست ام مرا ترک کرده است، کاری ندارم به جز راه رفتن! راه می روم تا فراموش کنم.... راه می روم ، می گریزم ، دور می شوم.... دوست ام دیگر برنمی گردد، اما من حالا دونده دوی استقامت شده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا هزار اميد هست..... وهر هزار تويي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پر از احساسم تو پر از احساسی وای اگر قلب منو نشناسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر طول بکشد عشق واقعی همیشه ارزش انتظار را دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم پریشان، شانه میخواهی چکار؟ دام بگذاری اسیرم، دانه میخواهی چکار؟ تا ابد دور تو میگردم، بسوزان عشق کن ای که شاعر سوختی، پروانه میخواهی چکار؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی با چشم بسته کسی را دیدن و از بین همه دلتنگ یک نفر شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه آدم هست و عاشق نیست، کیست؟؟ زندگی بی عشق، ،اگر باشد(!!!!!!!!!!!!!)، همان جان کندن است! دم به دم جان کندن، ای دل، کار دشواریست....... نیست؟؟؟!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنی نیستم که بی عشق سر کنم زندگی را آنگاه که در رویای عاشقانه هستم و چشمانم را میگشایم و عشق رویایی ام را در تو میبینم *دوستت دارم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد بگویمت : دیگر از آن لبخند ها آن هم ناگهانی نثار چشمان بیقرارم نکنی...  دلم ...  طاقت این همه عاشقی را ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که عشق با عشقبازی متفاوت است. عشق دست خود آدم نیست ولی عشقبازی دست خودآدم است. دلم برای آنهایی میسوزد که پایبند عشق هایی هستند که با عشقبازی اثبات میشود. عشق را بیابید معشوق بهانه است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم نشانه ایست برای بودنم در کنارت به جای کسانی که هرگز نبودند به یادت فریادت را با سکوتم آرام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت : من لایق تو نیستم.. نمیدانم خواست لیاقتم را یاد آوری کند یا خیانت خودش را توجیه ....!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تلخیستــــــــ مانــــــــــــده ام برای تو... رفتــــه ای بــــــــــــــــرای دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم یا بشکافم.......اول وآخر ک به پای تو می افتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است...! 
یادت را میگویم، 
از گوشه دلم تکان نمیخورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه بهاری دیگر بی حضور تو از راه می رسد و آنچه زیبا نیست زندگی نیست روزگار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که دوست ام مرا ترک کرده است، کاری ندارم به جز راه رفتن! راه می روم تا فراموش کنم.... راه می روم ، می گریزم ، دور می شوم.... دوست ام دیگر برنمی گردد، اما من حالا دونده دوی استقامت شده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا هزار اميد هست..... وهر هزار تويي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پر از احساسم تو پر از احساسی وای اگر قلب منو نشناسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چقدر طول بکشد عشق واقعی همیشه ارزش انتظار را دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم پریشان، شانه میخواهی چکار؟ دام بگذاری اسیرم، دانه میخواهی چکار؟ تا ابد دور تو میگردم، بسوزان عشق کن ای که شاعر سوختی، پروانه میخواهی چکار؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی با چشم بسته کسی را دیدن و از بین همه دلتنگ یک نفر شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه آدم هست و عاشق نیست، کیست؟؟ زندگی بی عشق، ،اگر باشد(!!!!!!!!!!!!!)، همان جان کندن است! دم به دم جان کندن، ای دل، کار دشواریست....... نیست؟؟؟!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنی نیستم که بی عشق سر کنم زندگی را آنگاه که در رویای عاشقانه هستم و چشمانم را میگشایم و عشق رویایی ام را در تو میبینم *دوستت دارم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد بگویمت : دیگر از آن لبخند ها آن هم ناگهانی نثار چشمان بیقرارم نکنی...  دلم ...  طاقت این همه عاشقی را ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که عشق با عشقبازی متفاوت است. عشق دست خود آدم نیست ولی عشقبازی دست خودآدم است. دلم برای آنهایی میسوزد که پایبند عشق هایی هستند که با عشقبازی اثبات میشود. عشق را بیابید معشوق بهانه است...